Traducere poloneză-engleză pentru "padać"

PL

"padać" engleză traducere

volume_up
padać {vb. imperf.}

PL padać
volume_up
[padam|padałbym] {verb imperfectiv}

1. general

A gdy padać będą, małą pomoc mieć będą; bo się do nich wiele pochlebców przyłączy.
Now when they shall fall, they shall be helped with a little help; but many shall join themselves unto them with flatteries.
W ten sposób padają ofiarą wielu niebezpiecznych pokus.
This is how they fall prey to dangerous temptations.
Szacuje się, że jego ofiarą pada codziennie 8 tysięcy dziewcząt.
It is estimated that 8 000 girls fall victim to this every day.
Przegrali - zostali odcięci od ludzi, od mas, i wszyscy widzimy dziś, jak padają, jeden po drugim.
They have been detached from their people, from the masses, and now we are seeing them collapsing one after the other.
Statystyki dotyczące energii są jak stalowe pręty podtrzymujące konstrukcję budynku: nie da się ich zobaczyć z zewnątrz, ale bez nich cały budynek pada.
Energy statistics are like the steel rods holding up a building: you cannot see them from the outside but without them the whole building collapses.

2. "o mocnym deszczu"

padać (dar şi: lać jak z cebra)
padać (dar şi: lać jak z cebra)

3. "o śniegu"

padać (dar şi: śnieżyć, prószyć)
Jendak pozwólcie, że przypomnę -- tego grudnia śnieg padał w Vegas.
But let me remind you this December it did snow in Vegas.
Nie udaje nam się przedrzeć, a śnieg nadal pada.
We are not getting through, and new snow keeps on coming.
Śnieg pada tak mocno, że instalacja zaraz była zasypana.
It snows so heavily there, the installation was almost immediately buried.

4. colocvial

volume_up
to crash out {vb.} [colocv.]

5. Fizică: "promienie"

padać

6. "z wyczerpania", colocvial

padać (dar şi: paść)
volume_up
to flake out {vb.} [colocv.] (fall asleep)

Sinonime (în poloneză) pentru "padać":

padać

Exemple de folosire pentru "padać" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishMogą tu padać słowa, mające wpływ na cały świat.
And you can actually say things here that have impacts around the world.
PolishW czerwcu pada, więc wielokrotnie kuliliśmy się wszyscy pod blaszanym dachem, czekając, aż przestanie padać!
So, June it rains, so many a times all of us would be huddled under the tin roof, waiting for the rain to stop.
PolishDa Pan za deszcz ziemi twojej proch i popiół, a ten z nieba padać będzie na cię, aż zniszczejesz.
Jehovah will make the rain of thy land powder and dust: from heaven shall it come down upon thee, until thou be destroyed.
Polish♫ Nie będzie padać wiecznie ♫
♫ Just a little rain, just a little rain, just a little rain ♫
PolishPrognoza mówi, że będzie padać, więc bierzemy parasol, a tymczasem spadają dwie krople, które na pewno nie są prawdziwym deszczem.
The forecast says rain, so you take the umbrella, and in the end it maybe spits a little, but there is definitely no real rain.
PolishOsoby pracujące w gospodarstwie domowym są często dyskryminowane i mogą łatwo padać ofiarą nierównego bądź nieuczciwego traktowania lub nadużyć.
Domestic workers are often discriminated against and can easily be subjected to unequal, unfair or abusive treatment.
PolishBędzie padać deszcz?
PolishA ktoby nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi, Panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie.
And it shall be, that whoso of [all] the families of the earth goeth not up unto Jerusalem to worship the King, Jehovah of hosts, upon them there shall be no rain.
Polishpadać na twarz
PolishJeśli UE nie jest w stanie mówić jednym głosem w tak zasadniczej kwestii, jaką jest polityka energetyczna, nadal będzie padać ofiarą podziałów.
If the EU is unable to strike a unified chord on the essential matters of energy policy, it will continue to be the victim of efforts to sow division.
PolishWprowadziliśmy się, gdy było sucho, ale teraz zaczął padać deszcz, pogrążając strefę euro w deficycie, zadłużeniu i kosztując ją utratę zdolności kredytowej.
We moved in when it was dry, but now the rain has come and is falling on the euro area in the form of a high deficit and debt level, with low creditworthiness.
PolishBezbronność osób pracujących w gospodarstwie domowym oznacza, że są oni często dyskryminowani i mogą łatwo padać ofiarą nierównego bądź nieuczciwego traktowania lub nadużyć.
Domestic workers' vulnerability means they are often discriminated against and can easily be subjected to unequal, unfair or abusive treatment.