Traducere poloneză-engleză pentru "podpora"

PL

"podpora" engleză traducere

PL podpora
volume_up
{feminin}

1. general

podpora (dar şi: , podstawa, filar)
volume_up
linchpin {substantiv}
podpora (dar şi: , podstawa, filar)
volume_up
lynchpin {substantiv}
podpora (dar şi: oparcie, obsługa, wsparcie, poparcie)
volume_up
support {substantiv}
Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.
I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.
podpora (dar şi: oparcie, wsparcie, kula)
volume_up
crutch {substantiv}
Europa nie jest jednak podporą ani lekiem na kryzys gospodarczy.
However, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.

2. Construcţii

podpora
volume_up
prop {substantiv}
Niemieccy podatnicy (co się rzadko dostrzega) zawsze byli podporą całego systemu.
German taxpayers (and this is rarely acknowledged) have always propped up the whole system.
podpora (dar şi: wspornik, przyczółek, przypora, skarpa)
volume_up
abutment {substantiv}
podpora (dar şi: wspornik, słupek, filar, słup)
volume_up
stanchion {substantiv}

3. Sport: "łyżwy"

podpora
volume_up
stanchion {substantiv}

Sinonime (în poloneză) pentru "podpora":

podpora

Exemple de folosire pentru "podpora" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishNiemieccy podatnicy (co się rzadko dostrzega) zawsze byli podporą całego systemu.
German taxpayers (and this is rarely acknowledged) have always propped up the whole system.
PolishUprzedzili mię byli w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją.
He brought me forth also into a large place; He delivered me, because he delighted in me.
PolishDlatego też strategia Europa 2020 będzie podporą kolejnej perspektywy finansowej.
That is why we are making the Europe 2020 strategy the backbone of the forthcoming financial perspective.
PolishUprzedzili mię w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją.
They came upon me in the day of my calamity; But Jehovah was my stay.
PolishSystem podatkowy musi stać się w istocie podporą finansów publicznych w krajach rozwijających się.
In fact, the tax system needs to become the backbone of public finances in developing countries.
Polish(CS) Parlament Europejski ponownie dowiódł, że jest podporą dla ochrony praw człowieka.
(CS) The European Parliament has once again proved itself to be a standard bearer for the protection of human rights.
Polishsłużyć jako podpora
PolishZe względu na państwa członkowskie Unia Europejska jest podporą, a zarazem podstawą OBWE, dlatego też mam nadzieję, że może mieć ona w tej organizacji przewodnią rolę.
Clearly, given its Member States, the European Union is both the fulcrum and the base of the OSCE, so I hope that it has a leading role within it.
PolishNie należy zapominać, że MŚP stanowią zasadniczą część jako podpora gospodarki europejskiej i są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego i spójności społecznej.
It should not be forgotten that SMEs form an essential part of the backbone of the European economy and are the main drivers of economic growth and social cohesion.
PolishDokąd jeszcze na nią dziesiąta zguba nie przyjdzie, a dopiero skażona będzie, A wszakże jako one dęby, które są przy bramie Zallechet podporą, tak nasienie święte jest podporą jej.
And if there be yet a tenth in it, it also shall in turn be eaten up: as a terebinth, and as an oak, whose stock remaineth, when they are felled; so the holy seed is the stock thereof.