Traducere poloneză-engleză pentru "postępowy"

PL

"postępowy" engleză traducere

PL postępowy
volume_up
{adjectiv masculin}

1. general

postępowy (dar şi: progresywny)
Potem będziemy walczyć o postępowy program sztokholmski i postępowe ustawodawstwo.
We will then fight for a progressive Stockholm Programme and progressive legislation.
Wyrażam jednak żal, że tekst Europejskiej Partii Ludowej zastąpił tekst, który był bardziej postępowy.
However I regret that the EPP text replaced the more comm. text which was more progressive.
Teraz potrzebujemy, by Rada też podjęła podobny wysiłek i przyjęła postępowy mandat.
Now what we need is for the Council to make the same effort and adopt a progressive mandate.

2. Medicină

postępowy (dar şi: zstępujący, od przodu)
postępowy (dar şi: zstępujący, od przodu)

Exemple de folosire pentru "postępowy" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishPrzeciwnie, wielkie uznanie należy się Parlamentowi, który był nie tylko bardziej europejski, ale również bardziej postępowy niż Rada i państwa członkowskie.
On the contrary, much credit is due to Parliament, which has been not only more European, but also more advanced than the Council and the Member States.