Traducere poloneză-engleză pentru "przepływać"

PL

"przepływać" engleză traducere

volume_up
przepływać {vb. imperf.}

PL przepływać
volume_up
[przepływam|przepływałbym] {verb imperfectiv}

1. general

przepływać (dar şi: spłynąć, upływać, ciec, biec)
Ciecz będzie przepływała z jednej warstwy do następnej.
And the fluid will flow from one layer into the next.
Ale gdy jest otwarty -- dlatego że te jony muszą być ustawione w szeregu i przepływać pojedynczo -- mamy przerywany, a nie stały -- nieregularny przepływ prądu.
But, when it's open, because these ions have to line up and flow through, one at a time, you get a kind of sporadic, not steady -- it's a sporadic flow of current.
Mam przeświadczenie, że po 2013 roku woda nadal będzie przepływać pod mostami na Renie, a problemy dotyczące sektora bananów wciąż będą nam towarzyszyć.
I think that, post-2013, as I have already said, water will continue to flow under the bridges over the Rhine and the problems with regard to the banana sector will still be there.
Delfiny muszą przez nią przepływać.
These guys have to swim around through it.
Ludzie nękani przez ubóstwo, głód, nędzę i wojnę nadal będą przepływać przez Morze Śródziemne, niezależnie od tego czy spełniają nasze kryteria czy nie.
Pushed by poverty, hunger, squalor and war, people will keep crossing the Mediterranean whether they fit our criteria or not.

2. "na drugą stronę"

3. "przez (coś)/na drugą str. czegoś"

przepływać (dar şi: dostać się, przejść, przechodzić, przejechać)
volume_up
to get across {vb.} (sth)

Sinonime (în poloneză) pentru "przepływać":

przepływać
Polish

Exemple de folosire pentru "przepływać" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishInnym elementem, który powinien w Europie przepływać swobodnie, lecz miarowo, jest kapitał.
Another element that should move freely but steadily is capital.
PolishMoże przez nie przepływać 1 000 razy więcej prądu niż przez inne metale.
If you run current through them, you can run 1,000 times more current through one of these than through a piece of metal.
PolishLudzie nękani przez ubóstwo, głód, nędzę i wojnę nadal będą przepływać przez Morze Śródziemne, niezależnie od tego czy spełniają nasze kryteria czy nie.
Pushed by poverty, hunger, squalor and war, people will keep crossing the Mediterranean whether they fit our criteria or not.
PolishTo dlatego, że jeśli nie dopuścimy produktów tych ludzi do UE, będą oni nadal przepływać Morze Śródziemne na swoich łupinkach, a ich masy będą zalewać Lampeduzę.
This is because, if we do not allow these people's products into the EU, they will continue to come across the Mediterranean in coracles and in their masses to overwhelm Lampedusa.