Traducere poloneză-engleză pentru "stać na czele"

PL

"stać na czele" engleză traducere

PL stać na czele
volume_up
{verb}

1. general

stać na czele
Uważam, że Unia Europejska musi stać na czele walki z obojętnością i zaniedbaniami, jakie są często udziałem Chin i Rosji w tej dziedzinie.
In my view, the European Union must spearhead this fight against negligence and lack of commitment of which China and Russia are frequently guilty in this area.

2. "czegoś"

stać na czele
volume_up
to front {vt.} [colocv.] (band, company, party)

Sinonime (în poloneză) pentru "stać na czele":

stać na czele

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

stać verb
na prepoziţie
na pronume
English

Exemple de folosire pentru "stać na czele" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishEuropa chce stać na czele tego wielkiego procesu.
We fully support this commitment, which is our civilisation's task and responsibility.
PolishUnia powinna stać na czele globalnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu, a europejskie branże powinny pozostać światowymi liderami.
The Union should lead global efforts to tackle climate change, and European industries should continue to be world leaders.
Polishstać na czele czegoś
Polishstać na czele czegoś
PolishTaką zmianę musi przeprowadzić Unia Europejska; musi stać na czele wydarzeń poprzez zmianę kierunku swojej polityki sąsiedztwa.
This is the revision that the European Union has to make; it has to be at the forefront of the circumstances through changing the direction of its neighbourhood policy.
PolishEuropa chce stać na czele tej bitwy i rzeczywiście cele redukcji emisji, wyznaczone przez 27 państw członkowskich, stanowią krok w dobrym kierunku.
Europe claims to be at the forefront of this battle, and in fact the targets set by the 27 Member States for reducing emissions are on the right lines.
PolishMy, europejscy parlamentarzyści, powinniśmy stać na czele bitwy o zasady, które sprawiły, że znaleźliśmy się w tej Izbie: pokój, demokracja, tolerancja, sprawiedliwość i solidarność.
We, the European parliamentarians, should lead the battle for the principles which brought us into this House: peace, democracy, tolerance, justice and solidarity.
PolishEuropa musi stać na czele całej wspólnoty międzynarodowej, która pragnie zwalczać terroryzm w duchu tych samych podstawowych wartości, które w pierwszym rzędzie zapoczątkowały tę walkę.
Europe must then lead the entire international community towards a desire to fight terrorism in the spirit of those self-same fundamental values which gave rise to the fight in the first place.