Traducere poloneză-engleză pentru "tempo zmian"

PL

"tempo zmian" engleză traducere

PL tempo zmian
volume_up

Tempo zmian jest i będzie niezwykle szybkie.
The pace of change has been, and will continue to be, extremely rapid.
Wiemy, że u niektórych naszych partnerów tempo zmian zamiast wzrosnąć, spadło.
We know that in some of our key partners, the pace of change has slowed rather than accelerated.
Podczas gdy środki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są szybko ulepszane, kosmiczne tempo zmian w środowisku pracy powoduje powstawanie nowych zagrożeń.
While technical health and safety measures are effecting rapid improvements, the meteoric pace of change in the working world poses new risks.

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

tempo substantiv
zmiany substantiv

Exemple de folosire pentru "tempo zmian" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishPonadto w ostatnich latach tempo zmian było większe aniżeli wcześniej.
Moreover, in recent years it has done so faster than before.
PolishDla mnie jednak tempo politycznych zmian jest za wolne, za łagodne.
To me, the pace of political changes is too slow, too gradual.
PolishPowinniśmy rozważyć tempo wprowadzania niezbędnych zmian i przekonać do tego państwa członkowskie.
We have to think about the pace, and convince Member States.
PolishTempo zmian w świecie wysokogórskim przyspiesza.
These changes in the alpine world are accelerating.
PolishTempo tych zmian jest powolne i niestety łączna liczba kobiet zajmujących wysokie stanowiska nadal jest niewielka.
The speed of these changes is slow and, unfortunately, the overall proportion of women in powerful positions remains low.
PolishW moim przekonaniu, kraj ten będzie musiał stawić czoło znacznym wyzwaniom, ponieważ tempo ich zmian politycznych jest za wolne.
And my own view is the country is going to face some substantial challenges, because they have not moved further and faster on political reforms.
PolishZgadzam się ze stwierdzeniem, że obecne tempo zmian gospodarczych i społecznych wymusza potrzebę stałego, długoletniego rozwoju osobistego.
I agree with the assertion that the current rate of economic and social change is enforcing a need for constant, long-term personal development.