Traducere poloneză-engleză pentru "upaść"

PL

"upaść" engleză traducere

volume_up
upaść {vb. perf.}

PL upaść
volume_up
{verb}

upaść (dar şi: opadać, spadać, spaść, marnieć)
I możesz upaść, i jest to bardzo niebezpieczne.
And you can fall, and it's very dangerous.
Na szczycie wydaje się, że nie można upaść... ~~~ Jednak trudno jest się poruszać.
When you get near the top of the tree, you feel like you can't fall -- in fact, it's difficult to move.
I rósł Samuel, a Pan był z nim, i nie dopuścił upaść żadnemu ze wszystkich sług jego na ziemię.
And Samuel grew, and Jehovah was with him, and did let none of his words fall to the ground.
upaść (dar şi: spadać, spaść, runąć, upadać)
volume_up
to pitch {vi.} (fall)
upaść (dar şi: upadać)
volume_up
to topple {vi.} [fig.] (government, regime)
upaść
volume_up
to go by the wayside {vb.} [expr.] (undertaking, project)
upaść (dar şi: spaść)
upaść (dar şi: wywrócić się)

Exemple de folosire pentru "upaść" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishTym sposobem poprawka 16 mogłaby upaść jako bezprzedmiotowa, czy moglibyśmy głosować przeciw.
Then Amendment 16 could be omitted as unnecessary, or we could vote against it.
PolishDlaczego nie mamy odwagi, by pogodzić się z tym, że któryś musi upaść?
Why do we not have the courage to accept that one or other will fail?
PolishNie wiem jak zareagować, wiecie, upaść na kolana, płakać?
I don't know whether to, you know, drop to my knees, cry; I don't know what I think.
PolishMamy banki, które są "zbyt duże, aby upaść”, jak głosi slogan.
We have banks that are 'too big to fail', as the catchphrase goes.
PolishCo więcej, ma się stosunkowo nieźle i już to jest ważne, ponieważ mógł już do teraz upaść.
More than that, it is relatively well and, as it could have been dead by now, that in itself is important.
PolishPojawiła się nowa teoria, zgodnie z którą banki są zbyt duże, żeby można było pozwolić im upaść.
A new theory came into being - they were too big to fail.
PolishWiek dwudziesty pokazał nam, że utopie bez należytych ram gospodarczych i społecznych muszą upaść.
The twentieth century showed us that utopias are bound to fail without proper economic and social frameworks.
PolishCzasem możesz upaść, i wtedy boli, i zostają blizny.
You can get knocked down, and it hurts and it leaves scars.
PolishPan poseł Klinz poruszył kwestię "zbyt dużych, by upaść”.
Mr Klinz raised the issue of 'too big to fail'.
PolishTermin "procedura uproszczona” skrywa w sobie fakt, że istnieje możliwość, iż tego rodzaju procedura może upaść.
The term 'simplified procedure' conceals the fact that it is possible for this type of procedure to fail.
PolishMoże upaść tutaj, jak i w innych instytucjach.
PolishUważam, że zamiast twierdzić, że są zbyt duże, żeby można było pozwolić im upaść, należałby zwrócić uwagę na to, że wiele z nich uważa, że więcej im wolno.
I think, rather than be too big to fail, many of them are too big for their own boots.
PolishBanki muszą przestać zachowywać się jak dzieci, które nigdy nie próbowały upaść i nie wiedzą, że mogą zrobić sobie krzywdę.
The banks must stop behaving like children who have never tried falling down and do not know that they can hurt themselves.
PolishUnia Europejska musi wysłać głośny i wyraźny komunikat, a przesłanie jest jedno: "reżim Kaddafiego musi upaść już teraz”.
The European Union must send a message that is loud and clear, and has a single message: 'the Gaddafi regime must end right now'.
PolishDzisiaj patrzymy na karę śmierci jako dowód na to jak nisko może upaść nasze zachowanie, niż jak wysoko podniosły się nasze standardy.
Today, we look at capital punishment as evidence of how low our behavior can sink, rather than how high our standards have risen.
PolishNie chcę upaść niżej.
PolishGdyby poprawka 4 była uzupełnieniem, nie powinny upaść poprawki 14 i 8, więc głosowalibyśmy nad poprawkami 14 i 8.
- (FR) Madam President, if Amendment 4 was an addition, then 14 and 8 should not lapse, and thus we would have voted on 14 and 8.
PolishScenariusz poprawy sytuacji przez powiedzenie de facto, że stocznie powinny upaść, oczywiście niesie za sobą wiadome niebezpieczeństwa.
The option of improving the situation by stating that, de facto, the shipyards should be closed, clearly involves certain serious consequences.
Polishupaść na głowę
PolishRozmawiali o tym, jak bardzo tęsknili za kresem reżimu, zatem musimy powiedzieć wprost: Kaddafi musi zostać odsunięty od władzy, a jego reżim musi upaść.
They talked of how they longed for the end of the regime, so let us also be clear: Gaddafi must go from power and must end his regime.