Traducere poloneză-engleză pentru "ustawiać"

PL

"ustawiać" engleză traducere

volume_up
ustawiać {vb. imperf.}

PL ustawiać
volume_up
[ustawiam|ustawiałbym] {verb imperfectiv}

1. general

ustawiać (dar şi: postawić, składać, złożyć, wyznaczać)
Dawki można ustawiać w zakresie od 2 do 40 jednostek, w odstępach co 2 jednostki.
Doses from 2 to 40 units can be set in steps of 2 units.
ustawiać z dokładnością do 1 jednostki, w zakresie od minimum 1 jednostki do jednostek.
You can set the dose in steps of 1 unit, from a minimum of 1 unit to a maximum of 80 units.
ustawiać w odstępach co 2 jednostki, w zakresie od 2 do 40 jednostek.
The dose can be set in steps of 2 units, from a minimum of 2 units to a maximum of 40 units.
ustawiać (dar şi: wyrównywać)
ustawiać (dar şi: ustawić)
volume_up
to dispose [disposed|disposed] {vb.} (furniture)
Nie możemy ustawiać w tym samym szeregu tych, którzy napadają, torturują i masakrują z tymi, którzy usiłują się bronić.
We cannot place those who attack, torture and massacre on the same level as those who seek to defend themselves.
Ustawiać je w różnych pozycjach, zmieniać ich orientację. ~~~ Możemy użyć ich mniej lub więcej.
We can position them in different places, orient them in different places.
ustawiać (dar şi: postawić, składać, złożyć, założyć)
Nie chcielibyście ustawiać budek pobierających opłaty drogowe w centrum Londynu, i otwierać, i zamykać te bramki.
You weren't going to put tollbooths around the city of London and open and shut those gates.
Musimy promować rozwój technologii i zaprzestać ustawiania przeszkód na jego drodze.
We need to promote technology and not continue to put obstacles in its way.
Wiec ustawiasz go na początku, bo gdy zawiedzie, to przynajmniej wiesz, że nie musisz zaczynać od nowa.
So you put that up front so that, if it fails, at least you know you don't have to reset the whole thing.

2. Nautică

ustawiać (dar şi: ustawić)

Sinonime (în poloneză) pentru "ustawiać":

ustawiać

Exemple de folosire pentru "ustawiać" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishNie musisz dokonywać płatności ani ustawiać na koncie formy płatności.
You don't have to make a payment or add a form of payment to your account.
PolishUstawiać je w różnych pozycjach, zmieniać ich orientację. ~~~ Możemy użyć ich mniej lub więcej.
We can position them in different places, orient them in different places.
PolishW naszych biurach nie można regulować temperatury ani indywidualnie ustawiać ogrzewania i klimatyzacji.
Our offices have no temperature control or individually adjustable heating and air conditioning.
PolishWiec sedno w tym, żeby nie ustawiać problemów według ważności, ale ustawić według ważności rozwiązania problemów.
So the point is not to prioritize problems, but the point is to prioritize solutions to problems.
PolishW tym celu należy odpowiednio ustawiać wysokość głównej stopy procentowej.
PolishPo drugie, wolą ustawiać się w rzędach.
Second, all the individuals have a tendency to line up.
PolishNie ustawiać dawki większej niż ta wartość.
PolishNależy ustawiać nowoczesne i innowacyjne inwestycje, poprawiające jakość codziennego życia, wspomagające adaptację i dostęp.
Up-to-date, innovative investments improving everyday life and supporting adaptation and access must be facilitated.
PolishNie należy ustawiać igły pod kątem gdyż może to spowodować wygięcie igły i (lub) uniemożliwić prawidłowe pobranie roztworu z fiolki.
If the needle is not correctly lined up, you will feel constant resistance as it goes through the stopper and no " pop ".
PolishJuż tą religijną inscenizacją Stückl udowodnił, iż potrafi dyrygować tłumem, ustawiać choreografię statystów i animować aktorów.
PolishW tym wypadku fosę orkiestrową możemy podnosić, obracać, pochylać, ustawiać w poziomie i znów pochylać.
In this case what we're doing is we're taking the orchestra floor, lifting it up, spinning it, changing the rake, taking it back to flat floor, changing the rake again.
Polishustawiać coś pod siebie
Polishustawiać się w kolejce
PolishDecyzja ta znajdzie ważny oddźwięk psychologiczny wśród obywateli, np. studentów, którzy dotąd musieli ustawiać się w kolejkach do konsulatów.
It is a decision that will have a major psychological impact on the population, for example, on students, who, up until now, have had to form queues in the consulates.
PolishMożesz je ustawiać przez przeciąganie szarych obszarów po obu stronach linijki lub przez kliknięcie menu Plik i wybranie polecenia Ustawienia strony.Wcięcia
You can adjust them by dragging the gray area on either side of the ruler, or by adjusting the margins by selecting File > Page setup from the toolbar.
PolishSprzedawcy mogą ustawiać szare przyciski usługi Portfel Google dla produktów niedostępnych, zamówień przedpremierowych lub towarów niezgodnych z naszymi zasadami dotyczącymi zawartości.
Sellers may grey-out Google Wallet buttons for products that are out of stock, on pre-order, or restricted by our content policies.
PolishPodgląd w wyszukiwarcePo ustawieniu kursora nad wynikiem możesz ustawiać kursor nad strzałkami obok wyników wyszukiwania, aby wyświetlać podgląd stron internetowych przed kliknięciem wyniku.
Instant PreviewsAfter hovering your cursor over a result, hover over the arrows next to the search result to see what a webpage is like before clicking on the result.
PolishJeżeli deponenci wiedzą, że ich depozyt zostanie pokryty, i jeżeli mają pewność, że wypłata ubezpieczonego depozytu nastąpi bez zwłoki, nie muszą ustawiać się w kolejce przed bankiem.
If depositors know that their deposit will be covered and if they feel confident that the insured deposits will be reimbursed rapidly, there is no need for them to join any queue outside a bank.