Traducere poloneză-engleză pentru "więcej"

PL

"więcej" engleză traducere

EN

PL więcej
volume_up
{comparativ}

więcej (dar şi: bardziej, jeszcze, dalej, w dalszym ciągu)
volume_up
more {adv.}
A potem więcej rzeźbienia, więcej, więcej, i jeszcze więcej.
And then more sculpting, and then more sculpting, and then more sculpting, and then more sculpting.
Ci, którzy robią więcej, którzy udowadniają, że zasługują na więcej, dostają więcej.
Those who do more, those who show that they deserve more, will receive more.
Amerykanie jedzą więcej tłuszczu niż kiedykolwiek i jeszcze więcej węglowodanów.
Actually, Americans are eating more fat than ever, and even more carbs.
więcej (dar şi: bardziej, dalej, co więcej, ponadto)
Więcej informacji w  serwisie internetowym Komisji Europejskiej.
For further information, see the relevant pages of the  European Commission’s website.
Więcej na temat narzędzia do testowania fragmentów rozszerzonych.
If you have any further questions, please visit the Webmaster Central forum.
Decyzję tę należy pozostawić narodowi i UE nie może na nią już więcej wpływać.
The decision must be left to the people and must not be influenced further by the EU.

Sinonime (în poloneză) pentru "więcej":

więcej

Exemple de folosire pentru "więcej" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishNeoclarityn przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (12 lat lub więcej).
Neoclarityn is indicated for adults and adolescents (12 years of age and older).
PolishWażne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
PolishCo więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.
These professions have often even been regulated in federal or regional laws.
Polish- (HU) Komisja Europejska określiła mandaty negocjacyjne mniej więcej 11 lat temu.
- (HU) The European Commission defined the negotiating mandates some 11 years ago.
PolishBoć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.
for I say unto you, I shall not eat it, until it be fulfilled in the kingdom of God.
PolishTo wszystko jest dziś rzeczywistością, a w przyszłości możliwości będzie więcej.
These are all reality today, and [in] the future, will be evermore possible.
PolishDlatego musimy stanowczo odrzucić artykuł 47, gdyż nie możemy nic więcej zrobić.
That is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
PolishCo więcej, żałuję zaproponowanej redukcji funduszy na WPZiB, szczególnie w Kosowie.
Furthermore I regret the proposed reduction to CFSP funding, especially in Kosovo.
PolishCzy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?
Will Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?
PolishSkutkiem tego spółki te pozostały w Belgii, a co więcej dokonały nowych inwestycji.
As a result, these companies have stayed in Belgium and made new investments.
PolishCoraz więcej gatunków ryb w Morzu Bałtyckim jest bezpośrednio zagrożonych.
Increasing numbers of fish species in the Baltic Sea are under immediate threat.
PolishPozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
I have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
PolishRozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, mniej więcej w 90 %.
Approximately 90 % of rosuvastatin is bound to plasma proteins, mainly to albumin.
PolishIlość leku Osigraft powinna mniej więcej odpowiadać rozmiarom ubytku kostnego.
The amount of Osigraft used should approximate the size of the bone defect.
PolishOsoby przyjezdne płacą czasem za atrakcje turystyczne więcej niż miejscowi.
Tourist attractions sometimes charge visitors a higher price than local residents.
PolishDodaje to nam otuchy, ale jeśli chcemy osiągnąć cel 2 0C, musimy zrobić jeszcze więcej.
That is encouraging, but it is not enough if we want to respect the 2 °C target.
PolishNie mówimy już więcej o finansach prywatnych, ale o finansach publicznych.
We are now no longer talking about private finances, but about public finances.
PolishJestem przekonany, że obywatele tego kontynentu zasługują na znacznie więcej.
I believe that the citizens of this continent deserve much better than that.
PolishTedy rzekł Balak do Balaama: Ani ich przeklinaj więcej, ani im też błogosław więcej.
And Balak said unto Balaam, Neither curse them at all, nor bless them at all.
PolishIlość preparatu Osigraft powinna mniej więcej odpowiadać wielkości ubytku kostnego.
The amount of Osigraft used should approximate the size of the bone defect.