Traducere poloneză-engleză pentru "wszystkiego dobrego"

PL

"wszystkiego dobrego" engleză traducere

PL wszystkiego dobrego
volume_up

wszystkiego dobrego (dar şi: wszystkiego najlepszego)
W imieniu Rady pragnę panu życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości.
On behalf of the Council, may I wish you all the best for the future.
Pragnę pani podziękować i życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości.
I would like to thank her and wish her all the best for the future.
Życzę pani komisarz wszystkiego dobrego na drodze do kolejnych reform polityki rolnej.
I wish the Commissioner all the best on the way to further reforms of the agricultural policy.

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

wszystko substantiv
wszystko adverb
English
wszystko pronume
wszystko
dobry adjectiv

Exemple de folosire pentru "wszystkiego dobrego" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishKorzystając z okazji, życzę wszystkim państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku.
I take this opportunity to wish you all the very best for the coming year.
PolishKończąc, dziękuję panu komisarzowi Špidli i życzę mu wszystkiego dobrego.
I would like to conclude by thanking Commissioner Špidla and wishing him every success.
PolishWiem, że odniesie wspaniały sukces zawodowy, i życzę jej i jej rodzinie wszystkiego dobrego.
I know she will make a great success of her future career, and I wish her and her family well.
PolishCzekam na to już dziś, i życzę panu przewodniczącemu wszystkiego dobrego w okresie jego prezydencji.
I look forward to that, and I wish him well in his presidency.
PolishDziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady za odpowiedź i życzę mu wszystkiego dobrego w okresie sprawowania prezydencji.
I thank the President-in-Office for the reply and wish him well in his Presidency.
PolishNa koniec chcę życzyć Komisji wszystkiego dobrego.
Lastly, I would like to wish the Commission good luck.
PolishNiech mi będzie wolno, skoro Avril zakończyła swoje wystąpienie, życzyć jej wszystkiego dobrego po odejściu z Parlamentu Europejskiego.
Can I just, as Avril has finished, wish her well as she retires from the European Parliament.
PolishŻyczymy wam wszystkiego dobrego na resztę tych sześciu miesięcy, kiedy to Słowenia będzie u steru Unii Europejskiej.
We wish you every success for the rest of the six months during which Slovenia is at the helm of the European Union.
PolishŻyczę więc panu wszystkiego dobrego w pracy z nowym zakresem obowiązków.
You have been a staunch defender of human rights and the values of the EU, and I wish you well in your new portfolio.
PolishDziękuję i życzę panu szczęścia i wszystkiego dobrego w nadchodzących latach i w pana przyszłych przedsięwzięciach.
Thank you, Mr Jarzembowski, and I wish you good fortune and happiness for the coming years and your future endeavours.
PolishJemu też życzę wszystkiego dobrego.
I am very proud to say that this mission is being headed by a fellow Irishman, Lieutenant-General Patrick Nash, and I wish him well also.
PolishZ przyjemnością poparłem wnioski pani poseł Bairbre de Brún i życzę wszystkiego dobrego pracownikom z Czech i Polski.
(GA) Mr President, I was pleased to support these proposals from Bairbre de Brún and wish every success to the workers in the Czech Republic and Poland.
PolishŻyczę zatem panu Lenarčičowi wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję mu za obecność tutaj, za gotowość do odpowiedzi i wysoki poziom odpowiedzi.
I therefore wish Mr Lenarčič well for the future and once again thank him for his attendance here, for his readiness to respond and for the quality of his replies.
PolishOczywiście życzymy wszystkiego dobrego również panu i Radzie, będziemy mieli dla państwa wielkie worki węgla w wigilię święta Trzech Króli, jeżeli będziecie niegrzeczni!
We do of course return your good wishes, and, as for the Council, we will be ready on Twelfth Night to deliver great sacks of coal if they are naughty!
PolishDzisiaj przypada ostatni dzień, w którym mój kolega z Malty uczestniczy w posiedzeniu plenarnym i ja również chciałbym życzyć mu wszystkiego dobrego w jego pracy w nadchodzących latach.
Today is the last day that my fellow Member from Malta will attend this plenary and I think that I too would like to wish him well in his work in the coming years.
PolishPrzede wszystkim chciałbym życzyć panu komisarzowi Barnierowi wszystkiego dobrego w jego pracy, bo potrzebujemy, aby wykonano trochę dobrej roboty.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, first of all I would like to wish Commissioner Barnier well in his work, because we need some good work to be done.
PolishDlatego też cieszy mnie ponowna nominacja obecnego europejskiego rzecznika praw obywatelskich i - życząc mu wszystkiego dobrego - proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę języków.
I am therefore delighted by the reappointment of the European Ombudsman and, as well as wishing him well in his work, I invite him to pay due attention to linguistic protection.