Traducere poloneză-engleză pentru "zaprosić"

PL

"zaprosić" engleză traducere

volume_up
zaprosić {vb. perf.}

PL zaprosić
volume_up
{verb}

zaprosić (dar şi: zapraszać)
Dlatego też uzgodniono, by zaprosić Komisję Europejską do sporządzenia planu działania.
It was therefore agreed to invite the European Commission to draw up an action plan.
Osoby połączone w usłudze LinkedIn można także zaprosić do wyświetlania prezentacji.
You can also invite LinkedIn connections to view your presentation.
Możemy zaprosić partnerów, którzy będą nas wspierali, ale musimy zacząć.
We can invite partners who can support us, but we have to start.

Sinonime (în poloneză) pentru "zaprosić":

zaprosić

Exemple de folosire pentru "zaprosić" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishChciałabym również powitać pana komisarza Špidlę i zaprosić do udziału w debacie.
I would also like to welcome Commissioner Špidla to the following debate.
PolishBędę nawet mógł państwa zaprosić na lampkę szampana na zakończenie tego długiego wieczoru!
I may even be able to offer you a glass of champagne at the end of this long evening!
PolishPaństwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Polish...i... mają przyjemność zaprosić... na przyjęcie organizowane z okazji zaręczyn.
You are cordially invited to … and … engagement party on…
PolishDruga strona, którą mamy zamiar zaprosić do dyskusji jest tą, z którą głęboko się nie zgadzamy.
And the other side which you're going to engage is the one with whom you profoundly disagree.
PolishMamy przyjemność zaprosić Cię na nasze przyjęcie z okazji... , które odbędzie się...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
PolishSkoro już do tego się pan posunął, to dlaczego nie zaprosić talibów, członków Hezbollahu czy Tamilskich Tygrysów?
As you have gone this far, why not the Taliban, Hezbollah or the Tamil Tigers?
PolishMamy przyjemność zaprosić Cię na kolację w związku z ...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
PolishPanna ... i Pan... mają zaszczyt zaprosić na ceremonię ślubną...
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
PolishW tym kontekście chciałbym również zaprosić Szwajcarię do udziału w europejskich programach młodzieżowych i kulturalnych.
In this connection, I also want to welcome Switzerland to the European youth and culture programmes.
PolishCzyżbyśmy nie mieli dostatecznie wielu przywódców religijnych w Europie, których można by zaprosić do wystąpienia w Parlamencie?
Do we not have enough religious leaders here in Europe who can be invited to address this House?
PolishMogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
PolishPonieważ jesteś bardzo ważną osobą w naszym życiu, chcielibyśmy zaprosić Cię na nasz ślub, który odbędzie się dnia..., o godz. ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
PolishMoże dalibyście się zaprosić na obiad.
PolishI oczywiście, to była mocna rzecz, więc chcieliśmy zaprosić innych, by spróbowali i byśmy nauczyli się, jak to robić.
Also, clearly, it was such a powerful thing, we wanted to try and bring other people but we couldn't figure out how to do it.
PolishChcielibyśmy również wiedzieć, czy Rada i Komisja planują zaprosić na tę konferencję również członków Parlamentu Europejskiego.
We also want to know whether the Council and the Commission are planning to involve the Members of the European Parliament in the Conference.
PolishOczywiście należy zaprosić Białoruś, choć na bardzo warunkowej zasadzie, po ustaleniu minimalnych progów dla podstawowych wartości.
Belarus should obviously be invited, but on a very conditional principle, where we should fix the minimum thresholds on fundamental values.
PolishPragnę zaprosić...
PolishMożna zaprosić najlepszych – reżyserów, scenarzystów, aktorów, by tu wystąpili, bo tu można wszystko.
And you can start to get the best artistic directors, scenic designers and actors from around the country to come to perform here because you can do things you can't do elsewhere.
PolishW imieniu Komisji Europejskiej pozwoliłem sobie ponownie zaprosić przedstawicieli społecznych, aby podjąć wysiłki w celu poszerzenia ram tej działalności.
On behalf of the Commission, I invited the social partners once again to make every effort to improve the framework for these activities.