Traducere poloneză-engleză pentru "zasięg geograficzny"

PL

"zasięg geograficzny" engleză traducere

PL zasięg geograficzny
volume_up
{masculin}

zasięg geograficzny

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

zasięg substantiv
geograficzny adjectiv

Exemple de folosire pentru "zasięg geograficzny" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishTurcja w większej części nie wchodzi w geograficzny zasięg Europy.
Most of Turkey is not geographically part of Europe.
PolishDziałania paktu wykraczają poza jego zasięg geograficzny.
Its activities extend beyond its geographical framework.
PolishWniosek rozszerza także zasięg geograficzny fundacji zgodnie z nowymi instrumentami UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych.
The proposal also expands the Foundation's geographical scope in line with the EU's new external relations instruments.
PolishJako sprawozdawca mojej grupy politycznej, grupy PPE-DE, walczyłem o optymalny zasięg geograficzny dla usług na terytorium UE.
As rapporteur for my political group, the PPE-DE Group, I fought for optimum geographic coverage of services on EU territory.
PolishZdecydowanie popieram tak zwany szeroki zasięg geograficzny systemu, czyli objęcie wszystkich lotów z i do Unii bez względu na przynależność państwową przewoźnika.
I definitely support the scheme's so-called broad geographical scope, in other words the inclusion of all flights from and to the EU, regardless of the national attribution of the carrier.