Traducere poloneză-engleză pentru "zawór"

PL

"zawór" engleză traducere

PL zawór
volume_up
{masculin}

1. general

zawór (dar şi: kurek)
volume_up
turncock {substantiv}
volume_up
valve {substantiv}
Ludzie przynoszą własną kuchenkę, on podłącza do niej zawór i rurę parową i podaje espresso.
People bring their own cooker, he attaches a valve and a steam pipe, and now he gives you espresso coffee.
The valve has been turned off in Russia.
Open valve number seven!
zawór (dar şi: brama, furta, portal, wrota)
volume_up
gate {substantiv}
Albowiem on umacnia zawory bram twoich, a błogosławi synów twoich w pośrodku ciebie.
For he hath strengthened the bars of thy gates; He hath blessed thy children within thee.
Przeto, że kruszy bramy miedziane, a zawory żelazne rąbie.
For he hath broken the gates of brass, And cut the bars of iron in sunder.
A bramę rybną budowali synowie Senaa, którzy ją też przykryli i przyprawili wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.
And the fish gate did the sons of Hassenaah build; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the bolts thereof, and the bars thereof.
zawór (dar şi: czopek)
volume_up
spigot {substantiv}
zawór (dar şi: stuknięcie, pukanie, klepnięcie)
volume_up
tap {substantiv}
Musimy zareagować na nierówności międzynarodowe, polityczne i gospodarcze wykorzystywane przez niektóre demagogie jako "zawór głodu sprawiedliwości” młodych ludzi.
We must address the international, political and economic injustices which certain demagogues are using to tap into a youthful hunger for justice.
I jednym z pomysłów, jaki został opracowany w MIT podczas warsztatów było to: wyobraź sobie rurę, gdzie masz też zawory, zawory elektromagnetyczne otwierające i zamykające się.
And one of the ideas that was developed at MIT in a workshop was, imagine this pipe, and you've got valves, solenoid valves, taps, opening and closing.

2. Sport

zawór
volume_up
stroke {substantiv}

Exemple de folosire pentru "zawór" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishUtrzymując korpusy strzykawek jedną ręką, drugą ręką delikatnie przekręcić zawór łącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
While holding the syringe barrels with one hand, gently turn the vial connector anti-clockwise with the other hand.
PolishWstańcie, ciągnijcie przeciwko narodowi spokojnemu, mieszkającemu bezpiecznie, mówi Pan: nie ma ani wrót, ani zawór, samotni mieszkają.
Arise, get you up unto a nation that is at ease, that dwelleth without care, saith Jehovah; that have neither gates nor bars, that dwell alone.
PolishZamknąć 5 i 6 zawór!
PolishI rzeczesz: Wtargnę do ziemi, w której są wsi; przypadnę na spokojnych i bezpiecznie mieszkających, na wszystkich, którzy mieszkają bez muru, a zawór i bram nie mają;
and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell securely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates;