Traducere poloneză-engleză pentru "zobrazować"

PL

"zobrazować" engleză traducere

PL zobrazować
volume_up
{verb perfectiv}

Można pokazać meczet albo wyznawców, ale nie ma bezpośredniego sposobu, aby zobrazować islam.
You can show a mosque, or you can show worshippers, but there's not a straightforward way of depicting Islam.
Przytoczę kilka liczb, a zobrazować sytuację.
Let me give you some figures to illustrate the point.
Aby zobrazować moje obawy, posłużę się trzema przykładami z projektu zalecenia.
Mr President, I should like to illustrate this concern using three elements of the draft recommendation.
Drugie zagadnienie można zobrazować interesującym badaniem przeprowadzonym w moim rodzinnym regionie.
An interesting study carried out in the region that I come from illustrates the second aspect.
zobrazować (dar şi: wyobrażać sobie)
Trudno o lepsze zobrazowanie wspólnego celu niż ochrona życia osób zamieszkujących poszczególne państwa członkowskie.
It is hard to paint a finer picture of our common purpose than that of safeguarding people's lives in our various Member States.
Można pokazać meczet albo wyznawców, ale nie ma bezpośredniego sposobu, aby zobrazować islam.
You can show a mosque, or you can show worshippers, but there's not a straightforward way of depicting Islam.
Zobrazuję wam to, zagramy tylko przez chwilę.
So I'm going to show you, we're going to play just for a second.
zobrazować (dar şi: wizualizować)
Pomaga to zobrazować czas trwania leczenia.
And you are helped to visualize the duration of the treatment.

Sinonime (în poloneză) pentru "zobrazować":

zobrazować

Exemple de folosire pentru "zobrazować" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishDobrostanu ludzi nie można tak po prostu zobrazować za pomocą współczynnika lub krzywej.
People's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
PolishŻeby Wam to zobrazować, wydali na to 20 mln przez 20 lat.
And just to give you an idea, they have spent 20 million over 20 years.
PolishDrugie zagadnienie można zobrazować interesującym badaniem przeprowadzonym w moim rodzinnym regionie.
An interesting study carried out in the region that I come from illustrates the second aspect.
PolishTo jest skan mózgu promieniami gamma, który posługuje się promieniowaniem gamma, aby zobrazować funkcje mózgu w trójwymiarze.
This is a gamma radiation spec scan that uses gamma radiation to map three-dimensional function within the brain.
PolishCo więcej, aby zobrazować Państwu wpływ, jakie słowa te wywarły - zagrożonych może być 300 tysięcy miejsc pracy; chodzi o utratę zaufania.
Moreover, so that you can see the impact that these words have had: 300 000 jobs may be affected; a loss of confidence.