Traducere română-engleză pentru "înalt"


Te referi la a înălța
RO

"înalt" engleză traducere

volume_up
înalt {adj. m.}

RO înalt
volume_up
{adjectiv masculin}

1. general

înalt (dar şi: deocheat (mare), drogată, montant, mare)
volume_up
high {adj.}
Sub Contrast înalt, faceți clic pe Alegere schemă de culori cu contrast înalt.
Under High Contrast, click Choose a High Contrast color scheme.
Doamnă Înalt Reprezentant, Operațiunea Atalanta din Somalia a fost un succes.
Madam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Este absolut necesar să armonizăm aceste domenii la un nivel foarte înalt.
We absolutely have to bring these into line with each other, at a very high level.
înalt (dar şi: ascuţit, strident, acut, pitigaiat)
înalt (dar şi: liber (suveran))
înalt (dar şi: mare, ridicat, răsărit)
volume_up
tall {adj.}

2. figurativ

înalt (dar şi: arogant, îngâmfat, semeț, falnic)
volume_up
lofty {adj.}

Exemple de folosire pentru "înalt" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianCel mai înalt munte este Ben Nevis, din Scoţia, cu o altitudine de 1.344m.
The highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
RomanianSe ridică un zid între noi şi ei, un zid mai înalt decât Zidul Berlinului.
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
RomanianAţi vorbit de parcă Uniunea Europeană s-ar pregăti de o reuniune la nivel înalt cu Elveţia.
You spoke as if the European Union were preparing for a summit with Switzerland.
RomanianAcești copii merită cel mai înalt grad de protecție din partea Comunității.
These children deserve the highest degree of protection by the Community.
RomanianLucrătorii au impresia că nu au nicio posibilitate să se adreseze la cel mai înalt nivel.
Workers feel they have no opportunity to have their voice heard at the highest level.
RomanianRecent, a avut loc la Copenhaga o reuniune la nivel înalt privind schimbările climatice.
Recently, in Copenhagen, a climate summit devoted to this issue was held.
RomanianAcum s-a propus ca această reuniune la nivel înalt din 7 mai să se reducă la o troică.
Now it is proposed this summit on 7 May should be reduced to a troika.
RomanianÎn 2010, Canada deţine preşedinţia G8 şi va găzdui următoarea reuniune la nivel înalt G20.
In 2010, Canada holds the G8 Presidency and will host the next G20 summit.
RomanianPrin urmare, vom menţine reuniunea la nivel înalt cu vecinul nostru, Marocul.
We will therefore maintain the summit with our neighbour, Morocco.
RomanianVizualizările particularizate oferă un grad înalt de flexibilitate în alegerea mesajelor afișate.
Custom views give you great flexibility in choosing which messages are displayed.
RomanianDin contră, avem nevoie de un număr crescut de personal înalt calificat.
On the contrary, we need an increasing number of highly trained staff.
RomanianParteneriatul strategic trebuie să fie însoţit de reuniuni anuale, regulate, la nivel înalt.
The strategic partnership should be accompanied by regular yearly summits.
RomanianNicio altă parte a lumii nu a generat un nivel atât de înalt de coeziune reciprocă.
No other part of the world has generated so much mutual cohesion.
RomanianÎn final, aş dori să spun câte ceva despre reuniunea la nivel înalt UE-SUA.
I would like to say in conclusion something about the EU-US summit.
RomanianCu toate acestea, unele probleme rămân deschise după reuniunea la nivel înalt G20.
However, a number of questions remain open after the G20 summit.
Romanian., ați menționat reuniunile la nivel înalt privind schimbările climatice.
In your response you spoke about forthcoming summits on climate change.
RomanianO vom dezbate într-o reuniune la nivel înalt privind egalitatea în Stockholm, în 16-17 noiembrie.
We will be discussing it at an equality summit in Stockholm on 16-17 November.
RomanianSuntem martorii celui mai înalt grad de militarizare din istorie.
We are currently witnessing the highest degree of militarisation in history.
RomanianDin păcate, reuniunea la nivel înalt nu a reuşit să convingă oamenii de acest lucru.
Unfortunately, the summit was unable to convince people of this.
RomanianCele mai multe dintre aceste creșteri coincid cu zonele cu cel mai înalt nivel de nereguli.
Most of these increases coincide with the areas with the highest level of irregularities.