RO a închide
volume_up
{verb}

1. general

a închide (dar şi: a termina, a lipi, a zăvorî, a închide)
În momentul de faţă, în ţară există un plan de a închide 50 % dintre spitale.
Currently, there is a plan in the country to close 50% of the hospitals.
Ce măsuri au luat pentru a închide aceste „societăţi producătoare de anuare” frauduloase?
What action have they taken to close down these rogue 'directory companies'?
Închiderea Barei laterale nu va închide gadgeturile detașate care sunt pe desktop.
Closing Sidebar won't close detached gadgets that are on your desktop.
a închide (dar şi: a încuia)
Nu poţi învinui şi închide pe cineva fără a-l pune sub acuzare şi fără a-l judeca.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Pentru a închide computerul, faceți clic pe săgeata de lângă butonul Blocare și alegeți Închidere.
To shut down your computer, click the arrow next to the Lock button, and then choose Shut Down.
Faceţi clic pe butonul Alimentare pentru a închide computerul sau faceţi clic pe butonul Blocare pentru a bloca computerul fără a-l închide.
Click the Power button to turn off your computer, or click the Lock button to lock your computer without turning it off.
a închide (dar şi: a încuia, a închide)
Pentru a închide computerul, faceți clic pe săgeata de lângă butonul Blocare și alegeți Închidere.
To shut down your computer, click the arrow next to the Lock button, and then choose Shut Down.
Când PC-ul sau tableta hibernează sau se închide, mouse-ul intră în „modul Rucsac”.
When your PC or tablet is shut down or hibernating, the mouse goes into “Backpack Mode.”
Faceți clic pe butonul Închidere pentru a închide Panoul de control.
Click the Close button to shut down the Control Panel.
a închide (dar şi: a stăvili, a îngrădi, a bara, a exclude)
Faceți clic pe Închidere bară lingvistică pentru a închide Bara lingvistică și a o elimina de pe desktop.
Click Close the Language bar to turn off the Language bar and remove it from your desktop.
Pentru a închide un meniu fără a selecta vreo comandă, faceți clic pe bara de meniuri sau pe oricare altă parte a ferestrei.
To close a menu without selecting any commands, click the menu bar or any other part of the window.
a închide
Ca și modulele cookie obișnuite, acestea nu se păstrează după ce se închide fereastra.
Like regular cookies, they are not kept after the window is closed.
Atunci când se închide, o listă verticală afișează numai opțiunea selectată curent.
When closed, a drop-down list shows only the currently selected option.
Ca și modulele cookie obișnuite, acestea nu se păstrează după ce se închide fereastra.
Like regular cookies, they aren't kept after the window is closed.
a închide (dar şi: a stăvili, a bloca, a condamna)
De ce au fost folosite pentru a bloca exportul de boabe de cacao al Autorității portuare din Abidjan și pentru a închide rafinăriile de petrol?
Why have they been used to block the Abidjan Port Authority's export of cocoa beans and to shut down the oil refinery?
Aceasta implică învelirea blocului IV al reactorului avariat într-un nouă carcasă protectoare și măsurile necesare pentru a închide celelalte blocuri ale reactorului.
This involves encasing the damaged reactor block IV with new protective cladding and the necessary steps to close down the other reactor blocks.
a închide (dar şi: a înghiți, a înfuleca, a cerne, a ciurui)
a închide (dar şi: a înfunda, a astupa, a bara)
a închide
a închide
Ce măsuri au luat pentru a închide aceste „societăţi producătoare de anuare” frauduloase?
What action have they taken to close down these rogue 'directory companies'?
Scopul lor este acela de a închide industria nucleară și au un obiectiv fix.
Their objective is to close down the nuclear industry and they have a fixed objective.
Aceasta implică învelirea blocului IV al reactorului avariat într-un nouă carcasă protectoare și măsurile necesare pentru a închide celelalte blocuri ale reactorului.
This involves encasing the damaged reactor block IV with new protective cladding and the necessary steps to close down the other reactor blocks.
a închide
De asemenea, important este faptul că UE nu îşi închide piaţa pentru capitalul din afara UE, care este o condiţie esenţială pentru ca economia noastră europeană să poată respira.
Also important is that the EU does not close off its market to non-EU capital, which is a prerequisite to enable our European economy to breathe.
a închide
a închide (dar şi: a întruni, a conține, a umple, a include)
a închide (dar şi: a ridica, a reține, a limita, a interna)
a închide (dar şi: a conține, a umple, a include, a cuprinde)
Faceți clic pe Terminare pentru a închide expertul și a deschide folderul care conține documentul scanat.
Click Finish to close the wizard and open the folder containing your scanned document.
a închide (dar şi: a îngrădi, a înconjura)
a închide (dar şi: a însoți, a anexa, anexa, alătura)
a închide (dar şi: a înveli, a înfășura)
a închide (dar şi: a fixa, a lega, a țintui, a asigura)
a închide (dar şi: a îngrădi, a împrejmui)
a închide (dar şi: a ridica, a întemnița, a întemniţa)
Deși sunt opt candidați, președintele care își încheie mandatul s-a declarat deja sigur de realegerea sa și a anunțat că îi va închide pe toți cei care protestează împotriva alegerilor.
Although there are eight candidates, the outgoing President has already declared himself certain of his re-election and announced that he will imprison anyone who protests against the elections.
a închide (dar şi: adăuga, a îngloba, a include, a cuprinde)
Rezultatele acestei deteriorări includ mesaje care apar neașteptat, programe care pornesc sau se închid automat sau Windows se închide brusc.
The results of this damage might include messages appearing unexpectedly, programs starting or closing automatically, or Windows shutting down suddenly.
În Europa există ţări care sunt dependente în proporţie de 100% de gazul rusesc: printre acestea se numără şi Lituania, care în decembrie 2009 îşi va închide centrala nucleară.
In Europe there are countries which are 100% dependent on gas from Russia and these include Lithuania, which in December 2009 will shut down its nuclear power station.
a închide (dar şi: a întemnița)
a închide (dar şi: a interna)
a închide
a închide
a închide (dar şi: a stinge, a distrage)
Faceți clic pe butonul Închidere pentru a închide computerul.
Click the Shut down button to turn off your computer.
Dacă preferați, PC-ul mobil se poate închide apăsând pe butonul de alimentare de pe carcasă.
If you prefer, you can turn off your mobile PC by pressing the power button on its case.
Un computer desktop se poate închide și apăsând butonul de alimentare de pe carcasa computerului.
You can also turn off a desktop computer by pressing the power button on the computer case.
a închide

2. "ochii"

a închide (dar şi: a termina, a lipi, a închide, a zăvorî)
În momentul de faţă, în ţară există un plan de a închide 50 % dintre spitale.
Currently, there is a plan in the country to close 50% of the hospitals.
Ce măsuri au luat pentru a închide aceste „societăţi producătoare de anuare” frauduloase?
What action have they taken to close down these rogue 'directory companies'?
Închiderea Barei laterale nu va închide gadgeturile detașate care sunt pe desktop.
Closing Sidebar won't close detached gadgets that are on your desktop.
a închide (dar şi: a închide, a încuia)
Pentru a închide computerul, faceți clic pe săgeata de lângă butonul Blocare și alegeți Închidere.
To shut down your computer, click the arrow next to the Lock button, and then choose Shut Down.
Când PC-ul sau tableta hibernează sau se închide, mouse-ul intră în „modul Rucsac”.
When your PC or tablet is shut down or hibernating, the mouse goes into “Backpack Mode.”
Faceți clic pe butonul Închidere pentru a închide Panoul de control.
Click the Close button to shut down the Control Panel.

3. "dezbaterile parlamentare"

a închide

4. "oile,în țarc"

5. "pe jumătate"

a închide
a închide

6. figurativ

Exemple de folosire pentru "a închide" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianNu, soluția la criză nu constă în a ne închide în noi și în protecționism.
No, the answer to the crisis is not to shy away from it or resort to protectionism.
RomanianBineînţeles că imediat ce se închide un capitol, un altul se deschide imediat.
Of course as soon as one chapter closes, another one immediately opens.
RomanianSe închide Expert configurare fax și se deschide o Avertizare de securitate Windows.
The Fax Configuration Wizard closes, and a Windows Security Alert opens.
RomanianPlayerul închide caseta de dialog și adaugă informațiile în Biblioteca Windows Media Player.
The Player closes the dialog box and adds the information to the Player Library.
RomanianDiscul conservă informațiile chiar și atunci când computerul se închide.
The disk preserves the information even when your computer is turned off.
RomanianPlayerul închide caseta de dialog și adaugă informațiile în bibliotecă.
The Player closes the dialog box and adds the information to the library.
RomanianStarea de hibernare salvează programele și închide complet computerul.
Hibernation saves your programs and shuts your computer down completely.
RomanianDe exemplu, c redmond 44 închide conexiunea cu serverul la distanță redmond pe portul 44.
For example, c redmond 44 closes the connection with the remote server redmond on port 44.
RomanianAţi putea, vă rog, să le reamintiţi tuturor că, în caz de nevoie, microfonul se poate închide?
Could you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
RomanianAcest lucru este normal, iar caseta de dialog Redare automată se va închide automat.
This is normal, and the AutoPlay dialog box closes by itself.
RomanianPentru a închide lista cu marcatori, faceți clic pe meniul Format, apoi faceți clic pe Stil marcator.
To end the bulleted list, click the Format menu, and then click Bullet Style.
RomanianÎn acest sens, salut intenţia preşedintelui Obama de a închide închisoarea de la Guantanamo.
In this respect I welcome President Obama's intention to move towards closure of Guantánamo.
RomanianAstăzi vom închide dezbaterea în scurt timp şi nu vom începe votarea până la prânz, la orele 12.
We will be adjourning very shortly today and we will not start the voting until 12 noon.
RomanianÎn mod implicit, Windows închide discul automat când este scos.
By default, Windows closes your disc automatically when it is ejected.
RomanianDacă faceți clic pe una dintre pictogramele de program, se pornește programul, iar meniul Start se închide.
Clicking one of the program icons starts the program, and the Start menu closes.
RomanianDacă faceţi clic pe una dintre pictogramele de program, se lansează programul, iar meniul Start se închide.
Clicking one of the program icons launches the program, and the Start menu closes.
RomanianA închide ochii înseamnă, mai presus de toate, a ne înșela pe noi înșine.
Shutting our eyes means deceiving ourselves most of all.
RomanianÎn consecință, acesta trebuie să fie Parlamentul care îl închide.
It must therefore also be this Parliament that concludes it.
RomanianAsigurați-vă că ați salvat toate datele care doriți să le păstrați în Windows XP Mode înainte de a închide programul.
Be sure to save any data you want to keep in Windows XP Mode before closing it.
RomanianIeșirea din Bara laterală închide Bara laterală și toate gadgeturile.
Exiting Sidebar closes Sidebar and all gadgets.