Traducere română-engleză pentru "a adăuga"

RO

"a adăuga" engleză traducere

EN
EN

RO a adăuga
volume_up
{verb}

a adăuga (dar şi: a adăuga, adăuga, a se adăuga, a aduna)
și puteți utiliza programul de completare Mail Migration pentru a le adăuga.
account and then use the Mail Migration add-on to add them.
Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți sau faceți clic pe Adăugare imprimantă, apoi urmați instrucțiunile.
To add a printer, tap or click Add a printer, and then follow the instructions.
Acestora le putem adăuga şi interesele naţionale ale statelor membre individuale.
To this we can also add the national interests of individual Member States.
a adăuga (dar şi: a adăuga la, a adăuga în)
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul Bluetooth.
Follow the instructions on the screen to add the Bluetooth device.
și puteți utiliza programul de completare Mail Migration pentru a le adăuga.
account and then use the Mail Migration add-on to add them.
Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți sau faceți clic pe Adăugare imprimantă, apoi urmați instrucțiunile.
To add a printer, tap or click Add a printer, and then follow the instructions.
a adăuga (dar şi: a suma, a totaliza, a face suma)
Rapoartele Parlamentului adăugă o analiză globală a principalelor aspecte din tratat.
Parliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Dacă utilizați Surface, puteți adăuga până la 64 GB de spațiu de stocare cu un card microSD.
If you're using Surface, you can add up to 64 GB of storage with a microSD card.
Puteți adăuga până la 10 conturi POP la contul dvs.
You can add up to 10 POP accounts to your Outlook.com

Exemple de folosire pentru "a adăuga" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianAceastă valoare se adaugă automat la fișierele create pe parcursul multiplicării.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
RomanianÎncă trebuie să facem aceste lucruri, așa că nu putem adăuga multe la acest mandat.
That is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
RomanianAstfel se va adăuga un factor de echilibrare suplimentar la acordurile bilaterale.
By doing this, an extra balancing factor would be added to the bilateral agreements.
RomanianCând un contact își adaugă ziua de naștere la propriul profil și o partajează cu dvs.
When a contact adds his or her birth date to their profile and shares it with you.
RomanianLa acordul în vigoare se adăugă un nou titlu IIA care acoperă produsele agricole.
A new Title IIA is to be added to the agreement in force, covering agricultural products.
RomanianDe fapt, acest lucru adaugă încă un nivel de birocrație supravegherii existente.
In fact it adds another level of bureaucracy to existing supervision.
RomanianDupă ce este salvată, lista de redare se adăugă în categoria Liste de redare din bibliotecă.
Once you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
RomanianÎn primul rând, atunci când instalaţi programe noi, ele se adaugă listei Toate programele.
First, when you install new programs, they get added to the All Programs list.
RomanianPlayerul închide caseta de dialog și adaugă informațiile în Biblioteca Windows Media Player.
The Player closes the dialog box and adds the information to the Player Library.
RomanianUniunea Europeană va adăuga valoare iniţiativelor dezvoltate de statele membre.
The European Union will give added value to the initiatives developed by the Member States.
RomanianDupă ce v-ați abonat la Web Slice, acesta se adaugă la bara Preferințe.
Once you subscribe to the Web Slice, it will be added to your Favorites bar.
RomanianO semnătură digitală este un marcaj electronic de securitate care se poate adăuga fișierelor.
A digital signature is an electronic security mark that can be added to files.
RomanianDe fapt, aceasta adaugă încă un nivel de birocrație supravegherii existente.
In fact it adds another level of bureaucracy to existing supervision.
RomanianPlayerul închide caseta de dialog și adaugă informațiile în bibliotecă.
The Player closes the dialog box and adds the information to the library.
RomanianNumai fișiere și foldere amplasate pe computer se pot adăuga la index.
Only files and folders located on your computer can be added to the index.
RomanianElementele care nu sunt fișiere, cum ar fi CD-urile și DVD-urile, nu se pot adăuga la o listă.
Items that are not files, such as CDs or DVDs, cannot be added to a playlist.
RomanianCeea ce se adaugă este birocraţie şi obligaţii suplimentare pentru întreprinderile în cauză.
All it adds is more red tape and more work for the businesses in question.
RomanianAceastă valoare se adaugă automat la fișierele create în timpul procesului de extragere.
This value is automatically added to the files that are created during the ripping process.
RomanianCând salvați coada ca listă de redare, aceasta se adaugă setului permanent de liste de redare.
When you save the queue as a playlist, it is added to your permanent set of playlists.
RomanianActivităţile umane se adaugă la această rată de dispariţie şi pun în pericol biodiversitatea.
Human activities are adding to this rate of extinction and are endangering biodiversity.