Traducere română-engleză pentru "a admite"

RO

"a admite" engleză traducere

EN

"to admit" română traducere

RO a admite
volume_up
{verb tranzitiv}

Nu pot admite alte noi solicitări de respectare a Regulamentului de procedură.
I am not able to acknowledge other new points of order.
Raportul ONU admite public, după mult timp, crimele comise împotriva populației tamile.
The UN report at long last publicly acknowledges the crimes that were committed against the Tamil people.
Dacă am admite acest lucru, omenirea ar economisi miliarde de dolari renunţând la activităţi fără rost..
If we acknowledged this fact, mankind would save billions of dollars by giving up pointless activities.
a admite (dar şi: a răbda, a recunoaște, admite, a omologa)
Acesta ar admite un droit de regard legat de zone de influenţă pentru Rusia.
He would admit a droit de regard in zones of influence for Russia.
Nu ar admite că acesta este de fapt adevărul?
Would she not admit that this is actually true?
I will gladly admit that here.
a admite (dar şi: a căpăta, a însuși, a presupune, a lua)

Exemple de folosire pentru "a admite" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianEste, după cum admite toată lumea acum, o criză a sistemului capitalist în sine.
It is, as everyone now admits, a crisis of the capitalist system itself.
RomanianVom admite noi, Parlamentul European, această încălcare, dnă președintă?
Shall we, as the European Parliament, brook this violation, Madam President?
RomanianAşa cum onoratul deputat admite în întrebarea sa, uneori se creează pieţe noi.
As the honourable Member recognises in his question, in some instances, new markets are being created.
RomanianNu se admite să spunem acum că această problemă nu ne priveşte.
It is not acceptable to say now that this problem is not our business.
RomanianRaportul ONU admite public, după mult timp, crimele comise împotriva populației tamile.
The UN report at long last publicly acknowledges the crimes that were committed against the Tamil people.
RomanianÎn ceea ce priveşte energia nucleară, se admite în acest raport că ea face parte din mixul energetic.
In terms of nuclear energy, it is acknowledged in this report that it is part of the energy mix.
RomanianChiar dacă persoana spune nu, aceasta admite implicit că în trecut chiar şi-a plesnit copiii.
Even if the person says no, they have implicitly admitted that in the past, they did smack their children.
RomanianChiar şi raportorul admite că nu este pe deplin mulţumit.
Even the rapporteur admits that he is not totally satisfied.
RomanianDacă am admite acest lucru, omenirea ar economisi miliarde de dolari renunţând la activităţi fără rost..
If we acknowledged this fact, mankind would save billions of dollars by giving up pointless activities.
RomanianÎn ceea ce priveşte Preşedinţia belgiană, se admite în general că a fost o preşedinţie de mare succes.
As far as the Belgian Presidency is concerned, it is generally admitted that it was a very successful Presidency.
RomanianIndustria în sine admite o supracapacitate de 20%.
The industry itself concedes an overcapacity of 20%.
RomanianCurtea Europeană de Justiţie nu o susţine, dar o admite în cazuri excepţionale, aşa cum arată hotărârea Cartesio.
The European Court of Justice does not advocate it, but allows it in exceptional cases, as proved by the Cartesio ruling.
RomanianCerințele administrative pentru a admite cetățenii țărilor terțe să lucreze în UE sunt excesiv de complicate și neclare.
The administrative requirements for admitting third-country citizens to work in the EU are excessively complicated and vague.
RomanianLtd. admite că produsul a fost realizat din date al căror copyright este deținut de terți.
MapData Sciences Pty. Ltd. acknowledges that the data product was prepared from data the copyright of which is owned by third parties.
RomanianRaportul admite că disparitățile imense dintre statele membre ale zonei euro au contribuit la problemele cu care ne confruntăm.
The report acknowledges that huge disparities between Member States of the eurozone contributed to the problems we are witnessing.
RomanianSe admite faptul că..., însă...
RomanianRaportul admite că nu poate identifica cauza principală pentru scăderea numărului de albine, și astfel citează un număr mare de posibilități.
The report admits that it cannot identify the prime cause for the drop in bee numbers, and so cites a large number of possibilities.
RomanianChiar aș dori să știu dacă Comisia este de acord că am putea admite obiective mai scăzute sau dacă ar trebui să rămânem la cele actuale.
I would really like to know whether the Commissioner agrees that we could go for lower targets or whether we should stick to the current ones.
RomanianChiar şi situl web al Comisiei admite că "Elveţia îşi poate elabora şi menţine propriile reglementări în alte domenii care diferă de normele UE.
Even the Commission website admits 'Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings.
RomanianCu toate acestea, experiența a arătat că am avut dreptate și chiar astăzi și guvernul ungar admite că ceva nu este în regulă cu această lege.
However, experience has shown that we were right and today even the Hungarian Government admits that something is very wrong with this law.