Traducere română-engleză pentru "ales"

RO

"ales" engleză traducere

volume_up
ales {adj. m.}
EN

"ale" română traducere

volume_up
ale {substantiv}
RO

RO ales
volume_up
{adjectiv masculin}

ales
volume_up
chosen {adj.}
Am ales această carieră, dar am pe cineva care a ales să stea acasă.
I chose this career but I have somebody who has chosen to be at home.
Din aceste motive, am ales să votez în favoarea raportului.
It is for these reasons that I have chosen to vote in favour of the report.
Prin urmare, am ales să votăm în mod constant în favoarea poziției Comisiei.
We have therefore chosen to vote consistently in favour of the Commission's line.
ales
volume_up
elect {adj.}
Martin Schulz este ales în funcţia de preşedinte al Parlamentului European.
MEPs elect German Socialist Martin Schulz as President of the European Parliament.
L-am cunoscut când era guvernator ales al statului Zulia.
I met him when he was governor-elect of the State of Zulia.
Cu siguranță nu am fost ales de dvs., dar am fost ales de acest Parlament.
I have certainly not been elected by you, but I have been elected by this Parliament.
ales (dar şi: admirabil, adorabil)
ales
Thank you for choosing Microsoft!
Atunci când ați terminat de ales persoanele sau grupurile cu care doriți să partajați fișiere, faceți clic pe Partajare.
When you are finished choosing the people or groups you want to share files with, click Share.
Rușine Uniunii Europene pentru că a ales un astfel de subiect, chiar dacă este vorba despre un raport din inițiativă proprie, deoarece de aici pornește totul.
Shame on the European Union for choosing such a subject, even if it is an own-initiative report, because this is where it starts.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
A trip to Spain is a celebration of diversity and an opportunity to enjoy an excellent climate, first-rate cuisine and joie de vivre.
Acest proiect inovator remediază deficienţele existente la nivelul sistemelor de securitate ale statelor membre UE, mai ales în ceea ce priveşte internetul.
It is an innovative project, which does an excellent job of filling the gaps in the EU Member States' security systems, particularly as regards the Internet.
ales (dar şi: select)
volume_up
picked {adj.}
Mă întreb cum au ales membrii Comisiei anul, de exemplu.
I wonder how the College of Commissioners picked the year, for example.
Dacă am ales să folosim această oportunitate pentru a întări controalele la frontierele externe, ar trebui spus numaidecât că am ales din nou ținta greșită.
If we have chosen to seize this opportunity in order to strengthen external border checks, then it should be said straight away that we have picked the wrong target again.
Este mai ales cazul bolilor genetice rare care sunt ereditare.
This is particular true of rare genetic diseases that are hereditary.
Însă, în cariera pe care am ales-o amândoi, ştim că implicarea ideologică este un bun rar, pe care îl apreciem chiar şi când îl descoperim într-un adversar.
But in the career that we have both chosen, we know that ideological commitment is a rare commodity and we value it even when we find it in an opponent.
ales (dar şi: deosebit (ales), select)
volume_up
select {adj.}
După ce ați ales conținutul de imprimat, alegeți modul în care vor arăta copiile, apoi selectați o imprimantă.
After you decide what to print, choose how the print copies should look, and then select a printer.
Am ales motoul "o Europă fără bariere”, pentru a reprezenta acest efort în mod simbolic.
We selected the motto of 'Europe without barriers' to represent this effort symbolically.
Mă bucur că dl Praet a fost ales pentru a deveni membru al Consiliului director al Băncii Centrale Europene.
I am delighted that Mr Praet has been selected to become a member of the Executive Board of the European Central Bank.
ales (dar şi: suprem)
Ultima dată când au avut ocazia să se bucure de drepturile lor de vot a fost acum 19 ani, de ex. în martie 1990, când a fost ales Consiliul Suprem al Letoniei.
The last time they had the opportunity to enjoy voting rights was 19 years ago, i.e. in March 1990, when the Supreme Council of Latvia was elected.
ales
ales (dar şi: stilat, rafinat)
volume_up
funky {adj.} [argou]

Exemple de folosire pentru "ales" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianSiguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
Safety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
RomanianMadagascarul are un guvern nelegitim la putere, pe care cetățenii nu l-au ales.
Madagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
RomanianMă bucur mai ales să văd progresele mult așteptate spre o zonă de liber schimb.
I am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.
RomanianPreşedintele, ales cu un mandat de şapte ani, are în principal funcţii onorifice.
The President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.
RomanianProiectul Desertec este important mai ales pentru că se îndreaptă spre viitor.
The Desertec project is especially significant in that it points to the future.
RomanianȘi din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
The Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
RomanianDe o lungă perioadă de timp încoace, am acumulat o datorie, mai ales faţă de Africa.
We have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
RomanianFumatul pasiv este o problemă morală, pentru că aceia care suferă nu au de ales.
Passive smoking is a moral problem, because those who suffer have no choice.
RomanianÎn primul rând, avem de-a face cu un guvern care nu a fost ales în mod democratic.
First of all, we are dealing with a government that was not democratically elected.
RomanianActivitatea noastră a oferit o bază utilă pe care noul Parlament ales poate construi.
Our work has provided a good basis for the newly elected Parliament to build on.
RomanianGrecia a ales un amestec de măsuri privind atât cheltuielile, cât și veniturile.
Greece chose a mixture of measures on both the expenditure side and the revenue side.
RomanianEle constau mai ales în existența conflictelor înghețate din Transnistria și Georgia.
They concern in particular the unresolved conflicts in Transnistria and Georgia.
RomanianDragi colegi, vă mulţumesc pentru că m-aţi ales Preşedinte al Parlamentului European.
Dear colleagues, thank you for electing me President of the European Parliament.
RomanianAţi fost ales, după cum aţi declarat, dar aceasta nu contrazice ceea ce am spus.
You were elected, as you stated, and that does not contradict what I said.
RomanianAm ales de fapt că nu doream să mai avem încă o măsură privind piaţa unică.
We actually chose that we did not want to have a further single market measure.
RomanianExistă state membre, mai ales Franța, care nu au acționat cu bună credință.
There are Member States, particularly France, which have not acted in good faith.
RomanianÎntreaga lume și mai ales noi, europenii, avem nevoie de o Mediterană în armonie.
The whole world, and we Europeans most of all, need a Mediterranean that is at peace.
RomanianBrice Hortefeux a fost ales deputat în Parlamentul European în iunie 2009.
Brice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament in June 2009.
RomanianDe fapt, nici nu mai avem de ales: avem nevoie de femei pentru dezvoltarea economică.
In fact, we no longer even have a choice: we need women for economic development.
RomanianÎn contextul mondial, mai ales femeile şi fetele sunt afectate, dar şi bărbaţii.
In the world context, it is mostly women and girls who are affected - and men as well.

Mai multe cuvinte