Traducere română-engleză pentru "bine"

RO

"bine" engleză traducere

EN
volume_up
bine {adj. m.}
volume_up
bine {interj.}

RO bine
volume_up
{neutru}

1. "a face un bine"

bine (dar şi: slujbă, serviciu, utilitate, folos)
volume_up
service {substantiv}
Trebuie să ne asigurăm că femeile sunt bine integrate în serviciu la toate nivelurile.
We need to make sure that women are firmly integrated into the service at all levels.
Sper sincer că acest serviciu va fi folosit cât mai bine posibil în interesul Uniunii Europene.
I sincerely hope that best use will be made of this service in the interests of the European Union.
Serviciul pentru acțiune externă funcționează de mai bine de un an: acum ne putem aștepta să dea rezultate.
The External Action Service has been in operation for more than a year: we can now expect some results from it.

Exemple de folosire pentru "bine" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianMedia Center se utilizează cel mai bine cu o telecomandă Media Center compatibilă.
Media Center is best experienced using a compatible Media Center remote control.
RomanianÎn această situaţie de criză, este mai bine să facem mai multe decât să aşteptăm.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
RomanianLa mai bine de 20 de ani de la căderea Zidului, asistăm la o schimbare istorică.
More than 20 years after the fall of the Wall, we are witnessing a historic change.
RomanianCu toate acestea, a face mai mult şi mai bine nu înseamnă doar sporirea resurselor.
However, doing more and doing better is not just a case of increasing resources.
RomanianTrebuie să acţionăm imediat şi să facem ce este mai bine pentru Uniunea Europeană.
We need to take action immediately and do what is best for the European Union.
RomanianÎn primul rând, cei care sunt la faţa locului ştiu cel mai bine de ce au nevoie.
First of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
RomanianSunt de acord cu toţi cei care spun că poate s-ar fi putut face mai bine lucrurile.
I agree with everyone who says that things could perhaps have been done better.
RomanianSunt sigur că, dacă le-am fi respectat mai bine, nu am fi fost în această situaţie.
I am sure that, if we respected them better, we would not be in this situation.
RomanianAceastă metodă vă permite să controlați mai bine cu cine partajați fișiere în rețea.
This method gives you more control over who you share files with on your network.
RomanianTotuşi, este bine că ele există, mai bine decât dacă nu s-ar fi schimbat nimic.
It is better, however, that they are there, rather than not having changed anything.
RomanianVă mulțumesc, dle Barroso, ați subliniat încă o dată foarte bine această problemă.
Thank you very much, Mr Barroso, you have rightly highlighted this issue once more.
RomanianEste mai bine să nu se intervină în afacerile interne ale unei alte țări, nu-i așa?
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
RomanianAr fi cel mai bine să amânăm rapoartele non-legislative până la sesiunea din iulie.
It would be best to postpone the non-legislative reports to the July part-session.
RomanianMă surprinde faptul că aceste orientări apar numai după mai bine de patru ani.
I am surprised that these guidelines are only appearing after more than four years.
RomanianApoi, după cum bine subliniaţi, Uniunea pentru Mediterana trebuie să fie extinsă.
Then, as you rightly point out, the Union for the Mediterranean must be supplemented.
RomanianEste mult mai bine să avem un domeniu de acțiune redus și, prin urmare, un acord.
It is much better to have a smaller scope and be able to have an agreement.
RomanianEi consideră că Europa se va descurca mai bine decât propriile lor state membre.
They believe that Europe will do this better than their own Member States.
RomanianÎn primul rând, nu poţi angaja experţi foarte bine pregătiţi cu 1 500 de euro pe lună.
For one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
RomanianGraficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
RomanianParticularizarea setărilor de tastatură vă ajută să lucrați mai bine și mai eficient.
Customizing your keyboard settings helps you work better and more efficiently.