RO a consuma
volume_up
{verb}

1. general

a consuma

2. "energie"

a consuma (dar şi: a epuiza, a cheltui, a topi, a consuma)
Acestea nu pot trimite sau primi mesaje de poştă electronică şi nu consumă licenţe.
They cannot send or receive e-mail, and they do not consume licenses.
Cele mai mari economii se vor face dacă vom consuma și mai puțină energie.
The biggest savings are to be made if we consume even less energy.
În ce măsură sunt produsele pe care milioane de europeni le consumă zilnic sănătoase și hrănitoare?
To what extent are the products that millions of Europeans consume every day healthy and nutritious?
a consuma (dar şi: a epuiza)
De asemenea, memoria se poate consuma și dacă țineți multe mesaje de poștă electronică deschise.
Keeping a lot of e‑mail messages open can also use up memory.

3. "mâncare"

a consuma (dar şi: a epuiza, a cheltui, a topi, a consuma)
Acestea nu pot trimite sau primi mesaje de poştă electronică şi nu consumă licenţe.
They cannot send or receive e-mail, and they do not consume licenses.
Cele mai mari economii se vor face dacă vom consuma și mai puțină energie.
The biggest savings are to be made if we consume even less energy.
În ce măsură sunt produsele pe care milioane de europeni le consumă zilnic sănătoase și hrănitoare?
To what extent are the products that millions of Europeans consume every day healthy and nutritious?
a consuma (dar şi: a stoarce)

4. "despre rugină , a mânca"

a consuma (dar şi: a epuiza, a cheltui, a topi, a consuma)
Acestea nu pot trimite sau primi mesaje de poştă electronică şi nu consumă licenţe.
They cannot send or receive e-mail, and they do not consume licenses.
Cele mai mari economii se vor face dacă vom consuma și mai puțină energie.
The biggest savings are to be made if we consume even less energy.
În ce măsură sunt produsele pe care milioane de europeni le consumă zilnic sănătoase și hrănitoare?
To what extent are the products that millions of Europeans consume every day healthy and nutritious?
a consuma (dar şi: a roade)

5. "a preface în cenușă"

a consuma (dar şi: a epuiza, a cheltui, a topi, a consuma)
Acestea nu pot trimite sau primi mesaje de poştă electronică şi nu consumă licenţe.
They cannot send or receive e-mail, and they do not consume licenses.
Cele mai mari economii se vor face dacă vom consuma și mai puțină energie.
The biggest savings are to be made if we consume even less energy.
În ce măsură sunt produsele pe care milioane de europeni le consumă zilnic sănătoase și hrănitoare?
To what extent are the products that millions of Europeans consume every day healthy and nutritious?
a consuma (dar şi: a mistui)

6. "a devora"

a consuma (dar şi: a sorbi, a înghiți, a mânca, a hăpăi)

7. "a slei"

a consuma
a consuma (dar şi: a trata, a vlăgui, a epuiza, a stoarce)

8. "a bea"

a consuma (dar şi: a sorbi, a bea, a cinsti)
Chiar cred oamenii că, dacă Buckfast este interzis, huliganii care îl consumă în prezent în exces vor începe să bea ceai?
Do people honestly think that, if Buckfast was banned, the hooligans who currently drink it to excess would start drinking tea?
Nu subestimez consecinţele secundare ale scandalului din China, unde unele persoane s-ar putea să fie mult mai precaute în ce priveşte produsele lactate pe care le consumă.
I do not under estimate the spin-off consequences of the scandal in China, where some people might be much more cautious over the dairy products they eat and drink.

9. "a mânca"

a consuma (dar şi: a ospăta, a se înfrupta, a rumega, a hrăni)
Panaceul pentru boala crizei care consumă Europa ar trebui să fie, mai întâi de toate, inovaţia.
The panacea for the disease of the crisis which is eating away at Europe is supposed to be, first and foremost, innovation.
Cred că Comisia Europeană nu poate continua să ignore dorinţa publicului de a nu consuma produse alimentare derivate din animale clonate.
I believe that the European Commission cannot continue to ignore the public's desire not to eat foodstuffs originating from cloned animals.
Potrivit ultimelor cercetări, locuitorii a cel puțin două raioane ucrainene consumă încă alimente contaminate.
According to the latest research, the residents of at least two Ukrainian districts are still eating contaminated food.

10. "a folosi"

a consuma (dar şi: a înlocui, a trata, a folosi, a exercita)
Consumatorii îşi doresc autovehicule care consumă mai puţin, sunt mai ecologice şi mai sigure.
Consumers want vehicles that use less fuel, are better for the environment and are safer.
De asemenea, memoria se poate consuma și dacă țineți multe mesaje de poștă electronică deschise.
Keeping a lot of e‑mail messages open can also use up memory.
Dacă vehiculele consumă mai puţin carburant, acest lucru aduce o valoare adăugată nu numai climatului, ci şi calităţii aerului.
If vehicles use less fuel, this brings added value not only for the climate but also for air quality.

11. "a risipi"

a consuma (dar şi: a prăpădi, a epuiza, a risipi, a irosi)
Windows imprimă doar numărul de copii solicitat, pentru a nu consuma cerneala.
Windows only prints the requested number of copies so you do not waste ink.
Aşa-numitele termene "a se consuma înainte de” sunt adesea prea conservatoare, conducând la deşeuri inutile prin eliminarea unor produse care sunt, de fapt, comestibile în totalitate.
So-called 'best-before dates' are often far too conservative, resulting in wanton waste through the discarding of otherwise perfectly edible products.

12. "a distruge", figurativ

Exemple de folosire pentru "a consuma" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianConform raportului, Europa importă în prezent 60 % din peştele pe care îl consumă.
According to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.
RomanianAceasta consumă 20 de megaocteți (MO) de spațiu-disc și poate dura câteva minute.
This consumes 20 megabytes (MB) of disc space and can take several minutes.
RomanianAgricultura din Austria consumă de exemplu aproximativ 2,2% din energia generată.
For example, agriculture in Austria consumes approximately 2.2% of the energy generated.
RomanianReglementările care nu sunt necesare consumă mult timp şi costă mulţi bani.
Unnecessary regulations take up a lot of time and cost a lot of money.
RomanianDupă cum au menţionat multe persoane, 40 % din energia noastră se consumă în clădiri.
As many have mentioned, 40% of our energy is consumed in buildings.
RomanianÎn lipsă de afecţiune, pot consuma oricând ciocolată fără cacao.
With no sense of fondness, they can always resort to chocolate without cacao.
RomanianEu şi alţii considerăm că consumatorii noştri doresc să ştie de unde vin alimentele pe care le consumă.
I and others believe that our consumers want to know where their food comes from.
RomanianAlimentarea de c.a. nu este necesară, deoarece designul cu un singur ventilator consumă puţină energie.
No AC power needed, while the single fan design consumes less power.
RomanianPersoanele şi companiile nu sunt conştiente de energia pe care o consumă fără tehnologia inteligentă.
People and companies do not know about the energy they are consuming without smart technology.
RomanianAșadar, trebuie să realizați că, în mod clar, nu suntem o instituție care consumă banii contribuabililor.
It is important to realise, then, that we are clearly not an institution that costs taxpayers money.
RomanianAvioanele consumă foarte multă energie și sunt foarte poluante.
Aircraft are highly energy-intensive and polluting.
RomanianConsultarea deplină cu colegii mei implică o muncă de două zile - acest lucru este fantastic, însă consumă timp.
Full consultation with my colleagues involves two days' work - this is fantastic, but it takes time.
RomanianDacă bateria se consumă, înregistrarea se va opri.
If the battery power runs out, the recording will stop.
RomanianPanaceul pentru boala crizei care consumă Europa ar trebui să fie, mai întâi de toate, inovaţia.
The panacea for the disease of the crisis which is eating away at Europe is supposed to be, first and foremost, innovation.
RomanianS-a considerat mereu că procesul de codecizie în agricultură ar complica lucrurile şi ar consuma mult timp.
It was always said that codecision in agriculture would make everything much more complicated and time-consuming.
RomanianAşa sunt percepute de către mulţi pescari: o focă adultă consumă o cantitate enormă de peşte în fiecare zi.
That is how they are perceived by many fishermen: an adult seal gets through an enormous amount of fish on a daily basis.
RomanianPotrivit ultimelor cercetări, locuitorii a cel puțin două raioane ucrainene consumă încă alimente contaminate.
According to the latest research, the residents of at least two Ukrainian districts are still eating contaminated food.
RomanianAcesta ne consumă aproximativ 40 % din energie, pentru 99 % din aceasta fiind răspunzătoare clădiri deja existente.
The built environment consumes approximately 40% of our energy, 99% of which is accounted for by existing buildings.
RomanianDe exemplu, vizionarea unui DVD consumă considerabil mai multă baterie decât citirea sau scrierea unui mesaj de poștă electronică.
For instance, watching a DVD consumes considerably more battery power than reading and writing e-mail.
RomanianPoliticile pentru energiile regenerabile sunt toate foarte bune, dar ar fi şi mai bine dacă nu s-ar consuma niciun fel de energie.
Renewable energy policies are all very well, but it would be even better if no energy was consumed at all.