Traducere română-engleză pentru "cum"

RO

"cum" engleză traducere

volume_up
cum {adv.}
EN

"cum" română traducere

RO

RO cum
volume_up
{adverb}

cum
Problema constă în cum să transformăm cercetarea în produse și cum să organizăm întregul lanț.
The problem is how to turn that research into products and how to organise the whole chain.
Acum, pentru că știți cum se lucrează cu foldere, să vedem cum se salvează un fișier.
Now that you know how to work with folders, let's see how to save a file.
Cum interpretează Comisia acest principiu și cum ar trebui acesta aplicat în cazul de față?
How does the Commission interpret this principle and how should it be applied in this specific case?
Acum, pentru că știți cum se lucrează cu foldere, să vedem cum se salvează un fișier.
Now that you know how to work with folders, let's see how to save a file.
Problema constă în cum să transformăm cercetarea în produse și cum să organizăm întregul lanț.
The problem is how to turn that research into products and how to organise the whole chain.
Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?
How should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
cum
Cum am încercat noi să facem să progreseze dialogul Uniunii Europene pentru ca drepturile omului să fie în sfârșit respectate în Caucazul de Nord?
In what way have we developed the EU's dialogue to ensure that human rights are at last respected in the North Caucasus?
Nu ni s-a explicat încă în ce mod calităţile sale incontestabile au constituit un obstacol în numirea sa, după cum pare să fie cazul.
It has not yet been explained to us in what way his unquestionable qualities constituted an obstacle to his appointment, as indeed seems to be the case.
cum
volume_up
what? {adv.}
Sigur că trebuie să verificaţi regulamentele şi legislaţia - cum altfel?
Naturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
Şi cum rămâne cu acordurile de externalizare ce sunt în curs de a fi stabilite?
And what about the outsourcing arrangements which are being established?
Cum problemele sunt la nivel global, evident sunt necesare soluţii globale.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.

Sinonime (în engleză) pentru "cum":

cum

Exemple de folosire pentru "cum" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianAcest termen are rezonanţe extrem de neplăcute, după cum a afirmat deja dl Liese.
That term summons up very unpleasant associations, as Mr Liese has already said.
RomanianNu este, aşa cum s-a sugerat, o mască pentru a acoperi unele probleme politice.
It is not a smokescreen, as has been suggested, to cover some political problems.
RomanianDupă cum ştim, serviciile juridice ale Consiliului au contestat avizul Comisiei.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
RomanianAcest lucru nu se limitează la câteva ţări, aşa cum sugerează onorabilul deputat.
This is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.
RomanianDupă cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.
As was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
RomanianEste clar că vulcanii continuă să erupă, aşa cum o face acest vulcan islandez.
It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
RomanianAvem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
We have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
RomanianDle Belder, promit să vă răspund, după cum ați solicitat în mod specific în scris.
Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
RomanianPrin urmare, zona euro a devenit mai atrăgătoare, așa cum arată cazul Islandei.
The euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
RomanianSetări care păstrează programele așa cum au fost configurate în computerul vechi.
Settings that keep your programs configured as you had them on your old computer.
RomanianGăsește fiecare fișier cu caracterele are, cum ar fi reciclare sau restaurare.
Finds every file with the characters cle, such as cycle, bicycle, and new-cycle
RomanianNu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
It is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
RomanianEste evident că, așa cum a menționat domnul Martonyi, sunt încă multe de făcut.
It is obvious that, as Mr Martonyi mentioned, there is still a lot to be done.
RomanianVi se va cere să furnizaţi informaţii simple, cum ar fi naţionalitatea şi adresa.
You will be asked to supply information such as your nationality and address.
RomanianSite-ul oferă un conținut inacceptabil, cum ar fi pornografie sau materiale ilegale.
The site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
RomanianVedeți dacă puteți face sign in la alte servicii Microsoft , cum ar fi Outlook.com,
See if you can sign in to other Microsoft sites or services, such as Outlook.com,
RomanianDupă cum s-a dovedit, nu a existat o astfel de cerinţă din partea Comisia Europeană.
As it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
RomanianDupă cum ştiţi cu toţii, preţul laptelui este în prezent sub preţul de producţie.
As you are well aware, milk prices at the moment are below production prices.
RomanianLimitarea rolului unei instituţii cum este Parlamentul European este incorectă.
Restricting the role of an institution like the European Parliament is wrong.
RomanianDupă cum ştiţi, vom prezenta revizuirea bugetului înainte de sfârşitul anului.
As you know, we will put forward our budget review before the end of the year.