Traducere română-engleză pentru "demn"

RO

"demn" engleză traducere

volume_up
demn {adj. m.}

RO demn
volume_up
{adjectiv masculin}

demn (dar şi: vrednic, olimpian, maiestuos)
În ceea ce privește responsabilitatea, dorim să dăm Europei un buget demn.
As far as responsibility is concerned, we wish to give Europe a dignified budget.
Trebuie să spun că modul în care am dezbătut această chestiune nu a fost unul demn.
I must say that the way we have debated this issue has not been dignified.
De aceea, este important ca regulile să fie clare, procedurile rapide şi tratamentul demn în orice situaţie.
It is therefore important for the rules to be clear, the procedures swift, and treatment dignified in all circumstances.
demn (dar şi: arogant, îngâmfat, ţâfnos, trufaș)
demn (dar şi: impunător, maiestuos, falnic, măreţ)
demn
demn (dar şi: vrednic, onorabil, onorat, stimabil)
volume_up
worthy {adj.}
Nu este demn de Tratatul de la Lisabona, nu este demn de Europa.
It is not worthy of the Treaty of Lisbon, it is not worthy of Europe.
Din punct de vedere al conţinutului, aproape totul este demn de a fi supus criticilor.
In terms of its content, virtually everything is worthy of criticism.
Cu toate acestea, al doilea argument este demn de o dezbatere serioasă.
However, the second argument is worthy of serious discussion.

Exemple de folosire pentru "demn" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianUE se aşteaptă ca partenerii săi să coopereze într-un mod demn de încredere şi cinstit.
The EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
RomanianSigur că ar fi un pas radical, însă, fără îndoială, ar fi demn de luat în considerare.
It would be a radical step, of course, but undoubtedly one worth considering.
RomanianLe-ar fi putut așeza în mod demn pe panourile sau pereții acestei săli.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
RomanianParlamentul şi-a exercitat competenţele, iar procesul a fost demn, incisiv şi transparent.
Parliament exercised its competences and the process had dignity, incisiveness and transparency.
Romanian., ci ar reprezenta și un gest umanitar demn de luat în seamă.
This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
RomanianTrebuie să ne asigurăm că aceste persoane pot îmbătrâni demn.
We must ensure that these people can grow old with dignity.
Romanian"Norocul l-a lăsat atât de demn.” (versuri ale trupei britanice Spandau Ballet)
RomanianSă spunem în 2009, odată pentru totdeauna, că traficul cu fiinţe umane nu este demn de Europa de astăzi.
Let us, in 2009, once and for all say that people-trafficking is unworthy of Europe in this day and age.
RomanianNu este demn de noi să tratăm în acest mod oamenii săraci.
Treating poor people like this is beneath us.
RomanianÎnsă trebuie să atrag din nou atenţia asupra faptului că ar trebui să dăm un exemplu demn de urmat în această Cameră.
But once again I have to draw attention to the fact that we should be leading by example in this House.
RomanianDe aceea, PIB-ul este - şi ar trebui să fie în continuare - principalul indicator economic demn de luat în considerare.
That is why GDP is - and should continue to be - the main economic indicator to be taken into account.
RomanianCu toate acestea, oamenii din Europa au nevoie de locuri de muncă bune, cu niveluri salariale care să le permită să trăiască demn.
However, the people of Europe need good jobs at wages which will allow them to live with dignity.
RomanianRaportorul, dl Audy, este demn de toată lauda.
Great praise is due to the rapporteur, Mr Audy.
RomanianEste demn de luat în seamă cazul din insulele Azore, aici existând cea mai mare zonă economică exclusivă din Uniunea Europeană.
The case of the Azores is worth noting, as it has the largest Exclusive Economic Zone in the European Union.
RomanianTrebuie să oferim asistență autentică și să aplicăm legislația de care au nevoie femeile pentru a trăi demn și în siguranță.
We must give more genuine assistance and apply the legislation that women need if they are to live in dignity and safety.
RomanianDacă guvernul va reuşi să elimine terorismul prin mijloace atât de paşnice precum acestea, exemplul va fi unul demn de urmat.
If the government succeeds in eliminating terrorism by such peaceful means as these, the example will be worth following.
RomanianEste o rușine că nu lucrăm deja cu un proiect final, dar faptul că există un astfel de proiect este un lucru demn de salutat.
It is a shame that we are not already working with a final draft, but the fact that a draft exists is very much to be welcomed.
RomanianÎn mod contrar, aceşti copii vor fi cei care vor suferi în acest timp greu din punct de vedere economic, şi acest lucru nu este demn de UE.
Otherwise, it will be these children who suffer at this economically difficult time, and that is unworthy of the EU.
RomanianEste un lucru demn de laudă.
RomanianAcestea nu sunt, prin urmare, capabile să deservească scopul lor fundamental, care este acela de a disemina informaţia într-un mod demn de încredere.
The latter are therefore unable to serve their fundamental purpose, which is to disseminate information in a reliable manner.