Traducere română-engleză pentru "a deveni"

RO

"a deveni" engleză traducere

volume_up
a deveni {vb.}
volume_up
a deveni {vi.}

RO a deveni
volume_up
{verb}

a deveni (dar şi: a ieși, a deveni, ajunge, a face)
Dată fiind interzicerea acestor substanţe toxice, ele vor deveni ilegale în Europa.
With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
În consecinţă, piaţa unică va deveni mai transparentă şi eficientă.
As a result, the single market will become more transparent and efficient.
Aderând la acest acord, Liechtenstein va deveni parte la acquis-ul Schengen.
By acceding to this agreement, Liechtenstein will become part of the Schengen acquis.

Exemple de folosire pentru "a deveni" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianNu şi-a exprimat niciodată dorinţa de a deveni un astfel de superman european.
He has never indicated that he wants to become a European superman of that kind.
RomanianCu toate acestea, capacitatea de a monitoriza bonitatea ar deveni mai dificilă.
However, the ability to monitor creditworthiness would be made more difficult.
RomanianProducţia durabilă normală în agricultură şi horticultură ar deveni imposibilă.
It would make normal sustainable production in farming and horticulture impossible.
RomanianEste răspunderea noastră comună să garantăm că va deveni o Europă mai socială.
It is our joint responsibility to ensure that it becomes a more social Europe.
RomanianDată fiind interzicerea acestor substanţe toxice, ele vor deveni ilegale în Europa.
With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
RomanianTotuși, astăzi discutăm despre cineva pentru care diamantele pot deveni un blestem.
Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
RomanianÎn plus, pentru a afișa mai clar aceste mesaje, desktopul poate deveni negru.
In addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
RomanianPrea mare pentru planul UE de a deveni cea mai competitivă economie până în 2010.
So much for the EU's vaunted plan to be the world's most competitive economy by 2010.
RomanianProblemele lor vor deveni chiar mai grave, ducând la şi mai multă imigrare.
Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
RomanianMai exact, o ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte toate criteriile de aderare:
But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:
RomanianPetiţiile odată înregistrate, ca regulă generală, vor deveni documente publice.
Petitions, once registered, shall as general rule become public documents.
RomanianAcesta ar putea deveni garanția pentru împrumuturile care depășesc balanța de plăți.
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
RomanianAceasta a fost modificată și completată pentru a deveni conformă cu aquis-ul comunitar.
This has been amended and supplemented to comply with the acquis communautaire.
RomanianDoamnă preşedintă, ţările propuse pentru a deveni membre ale UE sunt comparativ sărace.
Madam President, the countries proposed for EU membership are comparatively poor.
RomanianAr putea deveni un factor crucial în deschiderea şi influenţarea culturii din Belarus.
It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.
RomanianDe aceea, am proiectat Windows 7 pentru a deveni mai agil, mai eficient și mai receptiv.
Which is why we designed Windows 7 to be more nimble, efficient, and responsive.
RomanianVa deveni mai puternică din punct de vedere al economiei, bunăstării şi cooperării.
It will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
RomanianDacă Islanda este destul de pregătită pentru a deveni membru al UE este o altă problemă.
Whether Iceland is, perhaps, quite well prepared for membership is another issue.
RomanianNumai un stat unitar al Bosniei şi Herţegovinei poate deveni membru al Uniunii Europene.
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
RomanianO puteţi numi "Europa 2010”, fiindcă fără aceasta nu putem deveni Europa 2020.
You may call it 'Europe 2010', because we need that in order to succeed as Europe 2020.