Traducere română-engleză pentru "fenomen"

RO

"fenomen" engleză traducere

RO fenomen
volume_up
{neutru}

fenomen
volume_up
phenomenon {substantiv}
Există şi un fenomen denumit creştinofobie, fobia împotriva creştinismului.
There is also a phenomenon called 'Christianophobia' - a phobia of Christianity.
Astfel, combaterea acestui fenomen necesită mobilizare politică și socială.
Combating this phenomenon therefore requires political and social mobilisation.
În cazul supracapacităţii structurale, acesta este un fenomen global.
In the case of structural overcapacity, this is a worldwide phenomenon.
volume_up
prodigy {substantiv}

Exemple de folosire pentru "fenomen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianRevizuirea directivei ar oferi instrumentele necesare combaterii acestui fenomen.
Revising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
RomanianMai mult decât atât, se creează noi instituții precum G20 ca reacție la acest fenomen.
Moreover, new institutions such as the G20 are being created to respond to these.
RomanianDemocrația trebuie să meargă înainte în Ucraina și noi putem sprijini acest fenomen.
Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.
RomanianAcesta este un fenomen pe care l-am văzut de multe ori în procesul de privatizare.
This is a feature we have often seen in the process of privatisation.
RomanianLa începutul lunii noiembrie, mai mulţi adolescenţi au devenit victimele acestui fenomen.
At the beginning of November, several teenagers became victims of this.
RomanianArestările pentru opiniile politice exprimate sunt un fenomen curent.
The current trend is to arrest people for expressing political views.
RomanianTotuşi, unii oameni de ştiinţă îşi exprimă îndoiala asupra acestui fenomen.
Some scientists nevertheless express qualified doubts over it.
RomanianSpania este o victimă a acestui fenomen, aşa cum au fost unii cetăţeni, nu numai cetăţenii britanici.
Spain has been a victim of this, as have some citizens, not only British citizens.
RomanianAcest fenomen a atins proporții atât de mari încât poate fi definit ca fiind o nouă formă de sclavie.
This problem has grown to such an extent that it can be called a new form of slavery.
RomanianSuntem îngrijorați de realitatea politică care a generat acest fenomen.
We are concerned with the political fact that this represents.
RomanianLipsa de transparență și acuzațiile de corupție sunt un fenomen care afectează și fotbalul românesc.
Lack of transparency and accusations of corruption are also affecting Romanian football.
RomanianAcest fenomen trebuie combătut cu fermitate, la fel ca și orice alte tentative de falsificare a istoriei.
This tendency must be firmly opposed, as must all other attempts to pervert history.
RomanianAceasta invită toate părţile implicate să îşi mobilizeze eforturile pentru a pune capăt acestui fenomen.
It invites all the parties concerned to mobilise their efforts to bring it to an end.
RomanianŞomajul este un fenomen îngrijorător, în special pentru tineri, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră.
For young people, unemployment is particularly worrying, as you said.
RomanianAcesta nu este un fenomen natural, ci mai degrabă un dezastru de necrezut declanşat de eroarea umană.
This is not a natural event, but rather an unbelievable disaster triggered by human error.
RomanianToate acestea pot contribui la diminuarea acestui fenomen.
All these measures can help reduce the incidence of these activities.
RomanianAcest fenomen trebuie luat în serios de către factorii de decizie politică.
This has to be treated seriously by policy makers.
RomanianAceste lucruri nu înseamnă neapărat protecţionism, însă uneori linia până la acest fenomen este foarte subţire.
That is not necessarily protectionism, but at times, they are only a hair's breadth away.
RomanianMigraţia forţei de muncă este un fenomen în continuă creştere la nivel internaţional, dar şi în cadrul Uniunii.
The migration of labour is continuing to grow, not only at global level, but within the EU as well.
RomanianŞomajul în general este un fenomen care ne îngrijorează.
Unemployment as a whole is something that worries us.