Traducere română-engleză pentru "a fi de acord"

RO

"a fi de acord" engleză traducere

volume_up
a fi de acord {vi.} [expresie]

RO a fi de acord
volume_up
{verb}

a fi de acord (dar şi: a consimți)
a fi de acord (dar şi: a fi de aceeași părere)
a fi de acord
Totuşi, nu putem fi de acord cu actualul raport.
Yet we cannot go along with the present report.
Din nefericire, nu pot fi de acord nici cu aprecierile deosebite exprimate de diverşi vorbitori în legătură cu ceea ce am obţinut în perioada premergătoare conferinţei de la Copenhaga.
The huge praise that various speakers have expressed for what we have achieved in the run up to Copenhagen is also something that I, unfortunately, cannot go along with.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

a fi verb
fi interjecţie
de adverb
English
de prepoziţie
de conjuncţie
acord substantiv
a acorda verb

Exemple de folosire pentru "a fi de acord" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianPot fi de acord cu ambele alternative propuse la alineatul (3) din raport.
I can conceive of both the alternatives he proposes in paragraph 3 of his report.
RomanianDacă urmăm această cale, vom fi de acord, iar Europa este soluţia.
If you go down that path, we will be in agreement, and Europe is the solution.
RomanianPutem dezbate încă zece ani, dle Cercas, și tot nu ați fi de acord.
We could debate for 10 years, Mr Cercas, and you would still disagree.
RomanianÎn numele colegei dumneavoastră, doamna Kaufmann, nu pot fi de acord cu ceea ce aţi propus.
On behalf of your colleague Mrs Kaufmann, I must disagree with you.
RomanianAvem nevoie de o explicaţie pentru acest fapt, pentru ca fermierii să poată fi de acord cu noi.
We need an explanation of that in order to bring farmers with us.
RomanianDacă aceasta este ceea ce ați afirmat, trebuie să vă comunic că nu voi fi de acord cu dvs. nici într-o mie de ani.
If that is indeed what you said, I have to say that I disagree with you a thousand times over.
RomanianTendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to disagree with… because…
RomanianDreptul meu de a nu fi de acord cu această problemă este oare mai mic decât dreptul celor care solicită contrariul?
Are my rights to espouse that position any less than those of the people who demand the opposite?
RomanianDacă toţi cei prezenţi aici ar fi de acord, nu am mai avea nevoie de legislaţie pentru protejarea libertăţii de exprimare.
If everyone in this room agreed with each other, we would not need freedom of speech legislation.
RomanianPrin urmare, nu pot fi de acord cu afirmaţia că Consiliul nu acordă suficientă atenţie Bosniei şi Herţegovinei.
Therefore I cannot accept the assertion that the Council is not paying enough attention to Bosnia Herzegovina.
RomanianNu putem fi de acord cu această abordare.
RomanianCine nu ar fi de acord cu cooperarea?
Who could possibly disagree with cooperation?
RomanianAș dori să subliniez ceea ce a spus despre a fi pregătiți pentru introducerea reformei și despre a fi de acord în multe domenii.
I would like to emphasise what he said about being prepared to introduce reform and about the agreement in many areas.
RomanianPot să fi de acord într-o oarecare măsură cu acest lucru, dat fiind faptul că ne confruntăm cu un domeniu nou și că avem nevoie de planuri noi.
I actually have some sympathy for that, in so far as we are in new territory and new plans need to be made.
RomanianMingea este acum în curtea Consiliului, care pare să întâmpine dificultăți în a fi de acord cu obiectivele pe care noi le-am stabilit.
The ball is now in the court of the Council, which seems to be having difficulty in agreeing to the objectives we have set.
RomanianEste sigur că actualul guvern al Regatului Unit, pe care dumnealui îl susține, nu ar fi de acord cu un astfel de transfer de suveranitate?
Surely the current UK Government, of which he is a supporter, would definitely not support such a transfer of sovereignty?
RomanianTrebuie găsită o modalitate de a conviețui cu vecinul, deși acest lucru nu înseamnă neapărat a fi de acord cu modul său de a acționa.
A way has to be found to live with one's neighbour, though it does not necessarily mean agreeing with their way of doing things.
RomanianUnii nu vor dori să includă accidentele aviatice, iar alții vor fi de acord ca doar o parte din instalațiile lor să fie supuse testelor de rezistență.
Some will not want to include aircraft crashes and others will only open up a part of their plants for stress tests.
RomanianAșadar, nu pot fi de acord cu opinia dlui Lambsdorff conform căreia întreg pachetul are un singur dinte, și anume votul cu majoritate calificată inversată.
So, I have to disagree with Mr Lambsdorff's opinion that the whole package has only one tooth, namely reverse QMV.
RomanianNu putem fi de acord.

Mai multe cuvinte