RO minunat
volume_up
{adjectiv masculin}

1. general

minunat
minunat
Acesta ar fi un cadou minunat pentru 1 iulie, dle Vondra.
That would be a fantastic present for the 1 July, Mr Vondra.
minunat (dar şi: strasnic, mare, colosal, fain)
volume_up
grand {adj.}
minunat (dar şi: excelent, grozav, mare, măreţ)
volume_up
great {adj.}
Doamna Ashton și-a spus părerea - minunat.
Baroness Ashton makes a statement - great.
What a great model for Britain!
În orice caz, a fost minunat să lucrez cu dvs.
Be that as it may, it has been great to work with you.
Minunat, suntem bucuroşi - după cum aţi auzit - însă cu siguranţă că acest lucru nu este suficient pentru noi.
Marvellous, we are pleased - as you have heard - but that is certainly not enough for us.
minunat (dar şi: extraordinar, fantastic)
minunat (dar şi: extraordinar, fantastic)
minunat (dar şi: crâncen, extraordinar, fantastic)
Trebuie să mărturisesc că este minunat să te afli înapoi în Parlamentul European.
I must say that it is wonderful to be back in the European Parliament.
Dle Daul, ţin să vă felicit pentru discursul dumneavoastră minunat!
Mr Daul, I would like to congratulate you on your wonderful speech!
Internetul constituie un instrument minunat de exercitare a drepturilor fundamentale ale persoanei.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
minunat

2. "încântator"

minunat (dar şi: admirabil, ales, strălucitor, magnific)
În opinia mea, acesta este încă un exemplu minunat de spălare de politici.
To my mind, this is another splendid example of policy laundering.

3. "desăvârşit"

minunat (dar şi: desăvârşit, complet, perfect)
Desăvârşiţi-vă experienţa Windows 8 cu Microsoft Hardware – o familie de produse care funcţionează minunat împreună, atât la lucru, cât şi în jocuri.
Perfect your Windows 8 experience with Microsoft Hardware – a family of products that work and play beautifully together.
Este chiar minunat cum dna Tagliavini a dobândit o cunoaştere perfectă a întregii zone, inclusiv a contextelor istorice şi actuale, pe baza negocierilor din Georgia.
It is truly wonderful how Mrs Tagliavini has obtained a perfect knowledge of the entire area, including the historical and present-day contexts, on the basis of the negotiations in Georgia.

4. "excepţional"

5. "fără pereche"

6. "ciudat"

minunat (dar şi: sucit, străin, bizar, straniu)
volume_up
odd {adj.}
minunat (dar şi: sucit, straniu, extravagant, excentric)
volume_up
queer {adj.}
minunat (dar şi: sucit, străin, ciudat, straniu)

7. "în basme"

8. "foarte frumos"

minunat

9. "foarte bun"

minunat

10. "făcător de minuni"

minunat

Exemple de folosire pentru "minunat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianPublicul a răspuns minunat la provocarea de a ajuta Haiti.
The public has responded magnificently to the challenge of helping Haiti.
RomanianAceasta este dinamica pe care am aplicat-o atât de minunat în cursul ultimei extinderi majore a UE.
This is the dynamic that we applied so marvellously during the last major enlargement of the EU.
Romanian. - (FI) Domnule Preşedinte, stimaţi comisari, solidaritatea este un cuvânt minunat.
Mr President, Commissioners, solidarity is a lovely word.
RomanianActivitatea dvs. este cu adevărat excelentă şi este minunat că putem utiliza 23 de limbi, una dintre acestea fiind slovaca.
Your work is truly excellent and it is excellent that we are able to use 23 European languages, one of which is Slovak.
RomanianÎn calitate de membri ai delegației ASEAN, am văzut adesea cu ochii noștri cât de repede și de minunat s-a dezvoltat această țară.
As members of the ASEAN delegation, we have frequently seen for ourselves how quickly and remarkably this country has grown.
RomanianL-am admirat pentru acordul de la Dayton, l-am întâlnit o dată la un dineu minunat organizat la Bruxelles și am fost foarte impresionat de dumnealui.
I admired him for Dayton, met him once for a fascinating dinner in Brussels and was very much impressed by him.
RomanianAş dori să profit de această ocazie pentru a-l lăuda pe doctorul Matesanz, care a fost ghidul nostru minunat pe durata vizitei noastre la Madrid.
I would like to take this opportunity to praise Dr Matesanz, who was our excellent guide during our visit to Madrid.
RomanianUE ar trebui să fie un înaintemergător, după cum se spune atât de minunat - cu alte cuvinte, ar trebui să ia conducerea și să fie un bun exemplu.
The EU ought to be a frontrunner, as it is so splendidly put - in other words it should take the lead and set a good example.
RomanianDesăvârşiţi-vă experienţa Windows 8 cu Microsoft Hardware – o familie de produse care funcţionează minunat împreună, atât la lucru, cât şi în jocuri.
Complete your Windows 8 experience with Microsoft Hardware – a family of products that work and play beautifully together.
RomanianFără îndoială, ar fi minunat dacă nu ar exista crize, însă ar fi mult mai rău dacă nu s-ar trage niciun fel de învățăminte din crizele care apar.
It would be best, of course, if crises simply did not occur, but it would be worse if no lessons were learnt from crises when they do occur.
RomanianAnalizez fondul acestui lucru, și este destul de clar că, după cum s-a spus deja, albinele au un rol divers minunat ca polenizatori și furnizori.
I look at the background to this, and it is quite clear that, as has been said, bees have a wonderfully diverse role as pollinators and suppliers.
RomanianEste minunat faptul că autorii unui raport referitor la necesitatea dezvoltării unei noi strategii a UE pentru Caucazul de Sud au observat o organizaţie ca OSCE.
It is excellent that the authors of a report on the need to develop a new EU strategy for the South Caucasus have taken notice of an organisation such as the OSCE.
RomanianCred că raportoarea și colegii noștri din Subcomisia pentru drepturile omului și din Comisia pentru afaceri externe au acceptat provocarea și s-au achitat de ea minunat.
I believe that the rapporteur and colleagues from the Subcommittee on Human Rights and the Committee on Foreign Affairs took this challenge and met it superbly.
RomanianDle preşedinte, tratăm multe domenii diferite în această după-amiază şi din acest motiv este atât de minunat să mă aflu în locul rezervat Preşedinţiei Consiliului.
Mr President, we are touching on many different areas here this afternoon, and that is what is so wonderfully exciting about sitting here in the Council Presidency chair.
RomanianDomnul președinte al Consiliului ne-a prezentat un raport, cât despre domnul Van Rompuy, dacă mă las pradă vrajei sale, nu pot decât să ajung la concluzia că totul este minunat.
The President of the Council has given us a report, and Mr Van Rompuy, if I allow myself to succumb to its spell then I can really only come to the conclusion that everything is hunky dory.