RO om
volume_up
{masculin}

1. general

volume_up
man {substantiv}
Două secole mai târziu, romanii au spus că "omul este lup pentru om”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Dl Mölzer aparţine partidului acestui om cu care colaborează îndeaproape.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
Cea de-a doua, o obsesie isterică pentru încălzirea globală provocată de om.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
om
volume_up
human {substantiv}
Acestea au jucat la cazino, dar dacă pierzi bani ca orice om normal într-un cazino, ai pierdut banii.
They played casino, but if you lose money as a normal human being in a casino, you have lost money.
O tragedie umană care, din nefericire, s-a soldat cu moartea unui om.
A human tragedy which unfortunately occurred where a man lost his life.
Trebuie deci să protejăm natura, dar prin intermediul utilizării ei de către om.
Thus we must protect nature, but by means of human use.
om (dar şi: pământean)
volume_up
human being {substantiv}
Acestea au jucat la cazino, dar dacă pierzi bani ca orice om normal într-un cazino, ai pierdut banii.
They played casino, but if you lose money as a normal human being in a casino, you have lost money.
Deși nu s-a înregistrat nicio infecție la om, este esențial să recunoaștem această boală și să vizăm să aplicăm măsuri care o vor eradica.
Although there is no record of any human being infected, it is vital to recognise this disease and seek to implement measures that will eradicate it.
În ciuda diferenţelor noastre politice şi fără a aduce atingere defectelor sale evidente ca om, consider că, în realitate, are dreptate în această privinţă şi îl susţin.
Despite our political differences, and notwithstanding his very obvious deficiencies as a human being, I think he is actually very sound on this and I support him.
om
volume_up
adult male {substantiv}

2. "subaltern, angajat"

om (dar şi: domn, om, bărbat, creştin (om))
volume_up
man {substantiv}
Două secole mai târziu, romanii au spus că "omul este lup pentru om”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Dl Mölzer aparţine partidului acestui om cu care colaborează îndeaproape.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
Cea de-a doua, o obsesie isterică pentru încălzirea globală provocată de om.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.

3. "cineva"

om (dar şi: domn, om, bărbat, creştin (om))
volume_up
man {substantiv}
Două secole mai târziu, romanii au spus că "omul este lup pentru om”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Dl Mölzer aparţine partidului acestui om cu care colaborează îndeaproape.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
Cea de-a doua, o obsesie isterică pentru încălzirea globală provocată de om.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
om
volume_up
one {substantiv}
Dar democraţia este un proces lung şi cu siguranţă nu înseamnă doar "un om, un vot”.
But democracy is a long process and it is certainly more than just 'one man, one vote'.
Suntem, probabil, cu toții de acord că acest om nu va scăpa în niciun fel de pedeapsa ce i se cuvine.
We probably all agree that this man will not escape his punishment one way or another.
S-au raportat opt cazuri de transmitere de la om la om, iar într-una din situaţii a fost infectat chiar un membru al personalului medical.
Eight human-to-human transmissions have been reported, in one instance even to a health-care worker.
om
volume_up
somebody {substantiv}

4. "oamenii"

volume_up
people {substantiv}
Contactul direct de la om la om valorează mai mult decât orice declarație.
Direct contact between people is worth more than any declaration.
Există un proverb maghiar, care spune că un om înțelept învață din nenorocirile altor oameni.
There is a Hungarian proverb which says that a wise man learns from other people's misfortunes.
Patru cincimi din ajutorul nostru umanitar merge la persoane care au nevoie în situații de urgență legate de conflict sau provocate de om.
Four-fifths of our humanitarian aid goes to people in need in conflict-related, man-made emergencies.
om
volume_up
they {substantiv}
Atunci când au loc dezastre - fie că sunt provocate de om sau sunt naturale - trebuie să fim uniți în Europa.
When disasters happen - be they man-made or natural - we must stand together in Europe.
Acestea au jucat la cazino, dar dacă pierzi bani ca orice om normal într-un cazino, ai pierdut banii.
They played casino, but if you lose money as a normal human being in a casino, you have lost money.
În Marea Britanie, majoritatea alegătorilor nu mai cred în schimbările climatice provocate de om şi nu sunt dispuşi să plătească pentru încercări inutile de reducere a efectelor acestora.
In Britain, a majority of voters no longer believe in man-made climate change and they will not pay for futile and pointless attempts at mitigation.

5. "adult"

om (dar şi: domn, om, bărbat, creştin (om))
volume_up
man {substantiv}
Două secole mai târziu, romanii au spus că "omul este lup pentru om”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Dl Mölzer aparţine partidului acestui om cu care colaborează îndeaproape.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
Cea de-a doua, o obsesie isterică pentru încălzirea globală provocată de om.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
om (dar şi: adult)
volume_up
adult {substantiv}
om
volume_up
grown up {substantiv}

6. "ființă cu calități"

om
volume_up
genuine man {substantiv}
om
volume_up
good fellow {substantiv}
om
volume_up
real man {substantiv}

7. "muncitor"

om
volume_up
labourer {substantiv}
om
volume_up
workman {substantiv}

8. "soț"

om (dar şi: domn, om, bărbat, creştin (om))
volume_up
man {substantiv}
Două secole mai târziu, romanii au spus că "omul este lup pentru om”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Dl Mölzer aparţine partidului acestui om cu care colaborează îndeaproape.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
Cea de-a doua, o obsesie isterică pentru încălzirea globală provocată de om.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
om (dar şi: soţ, gospodar (soţ), bărbat)
volume_up
husband {substantiv}
om
volume_up
lifemate {substantiv}

9. "persoană"

om (dar şi: domn, om, bărbat, creştin (om))
volume_up
man {substantiv}
Două secole mai târziu, romanii au spus că "omul este lup pentru om”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Dl Mölzer aparţine partidului acestui om cu care colaborează îndeaproape.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
Cea de-a doua, o obsesie isterică pentru încălzirea globală provocată de om.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
Putem face aceasta doar când contribuim în mod credibil, în limitele noastre, la asigurarea faptului că drepturile fundamentale ale fiecărui om au prioritate.
We can only do that when we contribute in a credible way within our own boundaries to ensuring that the fundamental rights of every individual have priority.
Fiecare om are dreptul de a-şi exprima opinia şi de a o da publicităţii verbal sau în scris, prin intermediul fotografiei sau prin orice alt mijloc în limitele legii”.
Every individual has the right to express his opinion and to publicise it verbally or in writing or by photography or by other means within the limits of the law'.
. - 'Every person shall have the right to life.
Înțelegem dorința de libertate a popoarelor, datorită unei trăsături care, fără îndoială, se află în inima fiecărui om și a fiecărei națiuni.
We show understanding for people's desire for freedom, for a trait that no doubt lives in the heart of every person and every nation.

10. "bărbat"

om (dar şi: domn, om, bărbat, creştin (om))
volume_up
man {substantiv}
Două secole mai târziu, romanii au spus că "omul este lup pentru om”.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Dl Mölzer aparţine partidului acestui om cu care colaborează îndeaproape.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
Cea de-a doua, o obsesie isterică pentru încălzirea globală provocată de om.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
om (dar şi: bărbat, mascul)
volume_up
male {substantiv}

11. "muritor"

om
volume_up
mortal {substantiv}

12. "ființă rațională"

om
volume_up
rational being {substantiv}

13. "suflet"

volume_up
soul {substantiv}

Exemple de folosire pentru "om" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Romanian. - Dle preşedinte, tatăl meu este un mic om de afaceri.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, my father is a small businessman.
RomanianDle preşedinte, comunismul sovietic a fost cea mai sângeroasă ideologie concepută de om.
Mr President, Soviet Communism was the most murderous ideology devised by our species.
RomanianAm citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
RomanianCe om de afaceri întreg la minte ar păstra ambele fabrici?
What businessman in his right mind would keep two factories?
RomanianDomnule președinte, Tip O'Neill, marele om politic irlandezo-american a spus odată: "toată politica este locală”.
Mr President, Tip O'Neill, the great Irish-American politician, once said: 'all politics is local'.
RomanianAcest lucru ar rezolva problema timpului limitat pentru un singur om, o problemă care nu poate fi rezolvată în alt mod.
That would solve the problem that the day only has 24 hours, the problem which cannot be otherwise solved.
RomanianSe pare că un om de ştiinţă din Pakistan ar fi vândut Iranului know-how, iar Coreea de Nord a comercializat material nuclear.
A scientist from Pakistan has allegedly sold know-how to Iran, and North Korea has traded in nuclear material.
RomanianAcest om de știință ungar a creat centrul pentru a dezvolta metode de predare bazate pe știință pentru copiii foarte mici.
This Hungarian scientist created the centre to develop scientifically-based teaching methods for very young children.
RomanianFaptul că a făcut-o fără furie, resentimente sau amărăciune, arată că este un om de stat cu mult deasupra altora.
That he did it with no anger, resentment or bitterness displays that he is a statesman head and shoulders above so many others.
RomanianOrice om sănătos la cap este pacifist.
RomanianUnele amendamente - şi spun acest lucru din perspectiva unui om care a crescut în Republica Democrată Germană - îmi dau frisoane.
Some of the amendments - and I say this as someone who grew up in the former German Democratic Republic - make my blood run cold.
RomanianÎn ce moment, de la acea fotografie minunată în care îl îmbrățișați, dle Președinte, v-ați dat seama brusc că este un om rău?
When, since that wonderful photograph with you embracing him, Mr President, did you suddenly come to realise that he was a "wrong'un”?
RomanianLa bază sunt om de ştiinţă.
RomanianÎn acest sens, aș dori să vă împărtășesc o teorie a conspirației care circulă și pe care am aflat-o ieri de la un om de afaceri din Belarus.
In this respect, I would like to tell you about a conspiracy theory that is circulating, told to me yesterday by a Belarusian businessman.
Romanianom greoi și stângaci
RomanianCredeţi-mă, atunci când un om înarmat încearcă să-ţi ia viaţa, este o realitate rece şi mortală - un lucru despre care alegătorii mei cunosc multe.
Believe me, when a gunman is trying to take a life, it is a cold and lethal reality - something that my constituents know a lot about.
Romaniana face un om de zăpadă
RomanianÎn 1961, Uniunea Sovietică se face remarcată din nou trimiţând primul om în spaţiu, pe cosmonautul Yuri Gagarin, a cărui navă spaţială are un diametru de doar 2,6 metri.
In 1961, Soviet Union wins again with the first cosmonaut, Yuri Gagarin, whose spacecraft is just 2.6m in diameter.
RomanianDnă Győri, îmi este cunoscut principiul din dreptul penal conform căruia: 'Mai bine rămân liberi 10 vinovaţi decât să condamnăm un singur om nevinovat.
Mrs Győri, I am familiar with a principle in criminal law which states: 'Better 10 guilty men go free than to convict a single innocent'.