Traducere română-engleză pentru "a păpa"


Te referi la papa,papa
RO

"a păpa" engleză traducere

RO a păpa
volume_up
{verb}

1. general

Sunt îndeosebi mulţumită de poziţia demonstrată de Parlament la votarea celui de-al doilea amendament, referitor la Papa Benedict al XVI-lea.
I am particularly pleased with the position demonstrated by Parliament when voting on the second amendment, which discussed Pope Benedict XVI.
a păpa (dar şi: a trimite, a expedia)
a păpa (dar şi: a unge, a tăcăi, a țocăi, a ciocăni)
a păpa (dar şi: a sătura, a îmbuiba)

Exemple de folosire pentru "a păpa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianPapa, dar și fundații, asociații și personalități politice au cerut acest lucru.
The Pope has asked for this, and so too have foundations, associations and political figures.
Romanian.: Papa Ioan Paul al II-lea.
Let me close with a quote from someone very familiar to you: John Paul II.
RomanianSimt că trebuie să menţionez amendamentul nr. 2, care îl critică aspru pe Papa Benedict al XVI-lea.
I feel I have to mention Amendment 2, which sharply criticises Pope Benedict XVI.
RomanianSă ne amintim, de asemenea, de Papa Ioan Paul al-II-lea şi de aspectul credinţei.
Let us also remember Pope John Paul II and the faith aspect.
RomanianLa urma urmei, pentru a fi ales Papă, candidatul trebuie să fie catolic!
After all, to be elected Pope, one has to be a Catholic!
RomanianUn grup politic din acest Parlament s-a asigurat că Papa a fost acuzat de încălcarea drepturilor omului.
A political group from this Parliament made sure that the Pope was accused of violating human rights.
RomanianAm votat în favoarea acestuia deoarece amendamentul scandalos care îl ataca pe Papa Benedict al XVI-lea a fost respins.
I voted in favour because the scandalous amendment attacking Pope Benedict XVI had been rejected.
RomanianAceastă libertate este, de asemenea, calea către pace, după cum a transmis Papa Benedict al XVI-lea în mesajul său de la 1 ianuarie.
That freedom is also a path to peace, as Pope Benedict XVI said in his message on 1 January.
RomanianDacă Papa ar fi considerat o ameninţare la adresa drepturilor omului, acest lucru ar însemna că lumea ar fi răsturnată.
If the Pope were to be considered a threat to human rights it would mean that the world would be standing on its head.
RomanianPapa Benedict este îndreptăţit să aibă propriile opinii, ca propriul său drept al omului, indiferent dacă ceilalţi sunt sau nu de acord cu el.
Pope Benedict is entitled to his views as his own human right, whether or not others agree with them.
RomanianSunt îndeosebi mulţumită de poziţia demonstrată de Parlament la votarea celui de-al doilea amendament, referitor la Papa Benedict al XVI-lea.
I am particularly pleased with the position demonstrated by Parliament when voting on the second amendment, which discussed Pope Benedict XVI.
RomanianNeuitatul, marele Papă Ioan Paul al II-lea a subliniat faptul că, mai presus de toate, trebuie să existe posibilitatea ispăşirii, a unei şanse la reconciliere.
The unforgettable, great Pope John Paul II pointed out that, above all, atonement, the chance for reconciliation, must be possible.
RomanianPrin urmare, ar trebui să fim foarte atenţi în privinţa abordării ,,mai creştini decât Papa” atunci când vine vorba să comentăm respectarea drepturilor omului în afara UE.
We should therefore be very careful about taking a holier-than-thou approach when commenting on human rights outside the EU.
RomanianPapa Ioan Paul al II-lea a spus: "Persecuţia include diferite tipuri de discriminare împotriva credincioşilor şi împotriva întregii comunităţi a bisericii.
Pope Jean-Paul II said: 'Persecution includes various types of discrimination against believers and against the whole community of the Church.
RomanianNe amintim de întrunirile de la Assisi şi de vizitele făcute de Papa Ioan Paul II atât la o moschee, cât şi la o sinagogă, în numele respectului şi iubirii de aproape.
We remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.
RomanianEste foarte important să adere Croația, dar este, de asemenea, important să ne amintim că Papa i-a avertizat pe croați să se ferească de o structură birocratică, centralizată.
It is very important for Croatia to join, but it is also important to remember that the Pope warned the Croats to beware of a bureaucratic, centralist structure.
RomanianNu pot să înțeleg de ce încercați să vă comportați ca și cum ați fi mai catolic decât papa - nu sunt sigur dacă pot să-i spun acest lucru unui finlandez, însă l-am spus oricum!
I cannot understand why you are trying to act like a bigger Catholic than the Pope - I am not sure whether I can say that to a Finn but, there, I have said it anyway!
RomanianNu voi uita cum Papa Ioan Paul al-II-lea în discursul său de la Poarta Brandenburg în 1996 a spus, privind înapoi, că oamenii au fost separați unii de alții prin ziduri și frontiere letale.
I will not forget how John Paul II in his speech at the Brandenburg Gate in 1996 said, looking back, that people had been separated from one another by walls and lethal borders.