RO a pleca
volume_up
{verb}

1. general

Mulţumiri speciale tuturor celor care vor pleca.
A special thanks to those of you who will leave.
Se află acolo și nu va pleca; el coordonează eforturile diplomatice și consulare în numele statelor membre.
He is there and will not leave; he coordinates the consular and diplomatic efforts on behalf of the Member States.
13 - În 1995 am votat o lege şi oamenii sunt compensaţi pentru a pleca înainte de producerea altui dezastru.
I had a law passed in 1995, and people are compensated so that they leave before another disaster occurs.
a pleca (dar şi: a înclina, a suci, a îndoi, a refracta)
a pleca (dar şi: a înclina, a îndoi, apleca, a se înclina)
Cu toate acestea, mă voi pleca în fața înțelepciunii și experienței superioare a doamnei Doris Pack spunând că aceasta ar putea fi calea de a avansa.
However, I will bow to the superior wisdom and experience of Doris Pack in saying that this may be the way forward.
a pleca
O asemenea acţiune nu necesită doar acordul ţărilor de graniţă, ci şi al ţărilor din care aceşti imigranţi vor pleca.
Such action requires not only the agreement of bordering countries but also of the countries from which future illegal immigrants will depart.
a pleca (dar şi: a ceda, a îndupleca)
Preţuri mai mari la energie înseamnă că întreprinderile cu activităţi energetice intensive din Europa pur şi simplu vor renunţa şi vor pleca în alte jurisdicţii mai favorabile.
Higher energy prices mean that energy-intensive businesses in Europe will simply give up and go away, to more favourable jurisdictions.
a pleca (dar şi: a trece)
a pleca (dar şi: a spânzura, a întinde, a lipi, a atârna)
a pleca
a pleca (dar şi: a purcede, a trasa, a merge, a dispune)
a pleca (dar şi: a stârni, a isca, a speria, a porni)
a pleca
a pleca (dar şi: a îndoi, a se gheboșa, a se apleca)
a pleca
a pleca (dar şi: a ceda, a produce, a îndulci, a concede)

2. "capul"

a pleca (dar şi: a înclina, a îndoi, a pleca, apleca)
Cu toate acestea, mă voi pleca în fața înțelepciunii și experienței superioare a doamnei Doris Pack spunând că aceasta ar putea fi calea de a avansa.
However, I will bow to the superior wisdom and experience of Doris Pack in saying that this may be the way forward.

3. "de la hotel"

a pleca
Înainte de a pleca în călătorie, informaţi-vă cu privire la calitatea apei de îmbăiere, nivelurile de ozon sau crema de protecţie solară recomandată.
Check out bathing water quality or ozone levels before you go and decide what suncreams to take.

4. "ochii"

5. "de undeva"

a pleca

6. "călare"

a pleca (dar şi: a porni)

Exemple de folosire pentru "a pleca" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianContactaţi casa de asigurări de sănătate înainte de a pleca în străinătate.
Find out from your insurance institution before you travel.
RomanianDe aceea voi pleca spre Copenhaga imediat după această dezbatere.
This is why I am going to Copenhagen immediately after this debate.
RomanianÎntrebaţi asigurătorul dumneavoastră, înainte de a pleca din ţară, care sunt riscurile acoperite de poliţa pe care o deţineţi.
For these, you will have to check with your insurer before leaving the country.
RomanianCum a declarat prim-ministrul înainte de a pleca, consultarea cu cei 26 de colegi ai săi este acum în desfăşurare.
As the Prime Minister said before leaving, the consultation with his 26 colleagues is now ongoing.
RomanianLa Direcţia dvs generală, domnule Oettinger, aveţi un funcţionar permanent - şi acesta va pleca în luna iulie.
In your Directorate-General, Mr Oettinger, you have one full-time official - and he will be leaving in July.
RomanianAmericanii vor părăsi locația până la sfârșitul anului și va exista un imens gol după ce aceștia vor pleca.
The Americans will be leaving the place by the end of the year and there will be a great void after they have gone.
RomanianObţineţi cardul înainte de a pleca din ţară.
You should not have to pay anything for it. You should get it from your health insurer before leaving home.
RomanianAstfel, puteţi pleca într-o croazieră maritimă sau fluvială ori puteţi utiliza căile navigabile ca pe un mod practic şi plăcut de deplasare.
Enjoy a sea or river cruise or use the water as a practical and pleasant way of getting around.
RomanianPrivind SUA, voi pleca acolo peste două săptămâni, deci va fi posibil, de asemenea, să discutăm despre propunerea dvs.
Regarding the United States, I shall be leaving for there in two weeks' time, so it will be possible also to talk about your proposal.
RomanianÎnainte de a pleca din ţară, trebuie:
Romanianhait (exprimă ordinul de a pleca)
Romanianhait (exprimă ordinul de a pleca)
Romaniana pleca dintr-o casă pe furiş
Romanianhait (exprimă ordinul de a pleca)
Romanianhait (exprimă ordinul de a pleca)
Romaniana pleca din calea
Romaniana pleca de la serviciu