Traducere română-engleză pentru "recomandată"

RO

"recomandată" engleză traducere

RO recomandată
volume_up
{feminin}

recomandată

Exemple de folosire pentru "recomandată" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianCa regulă generală, este recomandată preluarea imaginilor în mod color normal.
As a general rule, though, we recommend taking pictures in normal color mode.
RomanianSunt de acord cu o astfel de opțiune recomandată de Comisia pentru afaceri juridice.
I agree with such option recommended by the Committee on Legal Affairs.
RomanianWindows Update vă informează dacă o actualizare este importantă, recomandată sau opțională.
Windows Update tells you if an update is important, recommended, or optional.
RomanianMetoda recomandată (și cea mai ușoară) de a obține SP3 este să activați Actualizări automate.
The recommended (and easiest) way to get SP3 is to turn on Automatic Updates.
RomanianDezactivarea acestei opțiuni va supune computerul riscului de a primi viruși și nu este recomandată.
Turning this off may leave your computer at risk from viruses and isn't recommended.
RomanianDe cele mai multe ori, tipurile de hârtie lucios premium și mat au o parte recomandată pentru imprimare.
Premium glossy and matte paper types often have a preferred printing side.
RomanianEste recomandată obţinerea actualizărilor importante pentru instalare la începutul procesului de instalare.
It's best to get important updates for installation at the beginning of the installation process.
RomanianDupă părerea mea, suntem încă într-o etapă în care adoptarea de decizii obligatorii şi finale nu este recomandată.
In my opinion, we are still at a stage when making binding and final decisions is inadvisable.
RomanianMetoda recomandată de criptare pentru rețele fără fir este WPA sau WPA2 (Wi‑Fi Protected Access - Acces protejat Wi-Fi).
Wi‑Fi Protected Access (WPA or WPA2) is the recommended wireless network encryption method.
RomanianTrebuie să ne asigurăm că vârsta recomandată pentru jucării se stabilește pe baza unor studii privind comportamentul copiilor.
We need to ensure that the recommended age for toys is based on child behaviour studies.
RomanianFaceți clic pe Restaurare recomandată, apoi pe Următorul.
Click Recommended restore, and then click Next.
RomanianDacă alegeți opțiunea recomandată, actualizările se instalează la ora 3:00 A.M. sau la o oră programată aleasă.
If you choose the recommended option, updates are installed at 3:00 A.M. or on a schedule that you choose.
RomanianCompania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
RomanianIntroducerea euroobligațiunilor recomandată în raport trebuie, în opinia mea, să fie respinsă în mod hotărât.
The introduction of Eurobonds that is also recommended in the report is, in my opinion, to be decisively rejected.
RomanianCompania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
RomanianAceasta este ruta recomandată prin Golf, şi toate navele beneficiază de protecţie navală, indiferent de pavilion.
That is the recommended route through the Gulf, and all ships benefit from naval protection irrespective of their flag.
RomanianEste recomandată utilizarea driverelor semnate digital de către laboratoarele de calitate hardware Microsoft Windows (WHQL).
We recommend that you use drivers that are digitally signed by Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL).
RomanianPe de altă parte, este posibil ca raportorul să nu aibă dreptate și ar fi recomandată examinarea mai îndeaproape a acestei chestiuni.
Conversely, maybe the rapporteur is not right, and it would be advisable to examine this issue more closely.
RomanianAşa-numita "bună guvernanţă” recomandată de Parlamentul European dezvăluie toate aspectele ale confidenţialităţii cetăţenilor.
The so-called 'good governance' recommended by the European Parliament lays bare every aspect of citizens' privacy.
RomanianÎnainte de a pleca în călătorie, informaţi-vă cu privire la calitatea apei de îmbăiere, nivelurile de ozon sau crema de protecţie solară recomandată.
Check out bathing water quality or ozone levels before you go and decide what suncreams to take.