Traducere română-engleză pentru "reconstrucţie"

RO

"reconstrucţie" engleză traducere

RO reconstrucţie
volume_up
{feminin}

reconstrucţie (dar şi: reconstituire)
volume_up
reconstruction {substantiv}
De asemenea, ar fi iresponsabil să amânăm efortul de reconstrucţie.
Delaying the reconstruction effort would be equally irresponsible.
De aceea, am votat în favoarea raportului referitor la Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie.
That is why I voted for the report on the European Agency for Reconstruction.
În final, faza de reconstrucţie reprezintă o provocare imensă.
Finally, the reconstruction phase represents an immense challenge.
reconstrucţie
volume_up
rebuilding {substantiv}
Evident, costurile acţiunilor de reconstrucţie a zonelor afectate de dezastre naturale sunt incomparabil mai mari faţă de eforturile de prevenire.
It goes without saying that the cost of the operations involved in rebuilding the areas affected by natural disasters are incomparably higher in relation to the efforts required for prevention.

Exemple de folosire pentru "reconstrucţie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianVechea bază a OTAN este în curs de reconstrucţie pentru a adăposti mai mulţi imigranţi, dar aceasta nu este o soluţie potrivită.
The old NATO base is being rebuilt to house more immigrants, but this is not an adequate solution.
Romanian"Altfel” înseamnă că eforturile noastre de reconstrucţie trebuie să implice, aş spune eu, comunităţile locale.
By 'differently', I also mean that our efforts to rebuild the country must involve, I would say, the local communities.
RomanianUn ofiţer din cadrul misiunii EULEX în Kosovo distribuie informaţii despre rolul UE în procesul de reconstrucţie a regiunii Balcanilor de Vest
Officer from EULEX Mission in Kosovo distributes info on EU role in rebuildng Western Balkans
RomanianÎn al treilea rând, bineînţeles, avem planul de reconstrucţie a ţării, care nu se limitează la faza imediată a ajutorului.
Third is, of course, the plan to reconstruct the country, where we have to look beyond the immediate relief phase.
RomanianNoua politică a SUA pune accentul pe capacitatea de reconstrucţie cu ajutorul civililor şi pe o abordare regională bazată pe alinierea Pakistanului la politicile pe termen lung ale UE.
The new US emphasis on civilian capacity-building and the regional approach focusing on Pakistan converge with longstanding EU policies.