Traducere română-engleză pentru "a recunoaște"


Te referi la a recunoaşte
RO

"a recunoaște" engleză traducere

RO a recunoaște
volume_up
{verb}

a recunoaște (dar şi: a admite, admite, a confirma, a omologa)
Recunoaște Comisia faptul că libera circulație a profesioniștilor UE trebuie îmbunătățită?
Does the Commission acknowledge that improvements are needed in order to ensure free movement of EU professionals?
Toți cei care au vorbit au spus că este o criză, iar dl Dalli recunoaște acest lucru.
Everyone who spoke said this is a crisis, and Mr Dalli acknowledges it is a crisis.
Mă bucur foarte mult că și Comisia recunoaște acest fapt.
I am very glad that the Commission also acknowledges that.
a recunoaște (dar şi: a răbda, a admite, admite, a omologa)
Voi recunoaște că, chiar săptămâna trecută, domnul Cohn-Bendit m-a informat despre marea oportunitate care s-a ivit.
I will admit that, just in the last week, Mr Cohn-Bendit has made me aware of a great opportunity that has arisen.
Dacă vom face așa ceva, ne vom recunoaște deja înfrângerea.
If we do that, we will already be admitting defeat.
Ar trebui, de asemenea, să avem curajul de a recunoaște că UE nu a oferit o soluție și că, în schimb, a devenit o parte a problemei.
We should also have the courage to admit that the EU has not provided a solution and that, instead, it has itself become part of the problem.
a recunoaște (dar şi: a recunoaşte, a fixa, a cunoaște, a desluși)
Windows va recunoaște automat dispozitivele Redare la din rețeaua dvs.
Windows will automatically recognize the Play To devices on your network.
Veți recunoaște o conexiune USB prin simbolul afișat de obicei pe conector.
You'll recognize a USB connection by the symbol usually displayed on the connector.
Dacă Windows nu recunoaște emitentul certificatului, se va afișa un mesaj de avertizare.
If Windows doesn't recognize the issuer of the certificate, a warning message will appear.
a recunoaște (dar şi: a recunoaşte, a mărturisi)
a recunoaște (dar şi: a cerceta, a studia, a sonda, a explora)
a recunoaște

Exemple de folosire pentru "a recunoaște" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianToți cei care au vorbit au spus că este o criză, iar dl Dalli recunoaște acest lucru.
Everyone who spoke said this is a crisis, and Mr Dalli acknowledges it is a crisis.
RomanianDacă Galeria foto recunoaște pe cineva din fotografiile dvs., vă va anunța.
If Photo Gallery recognizes someone in your photos, it will let you know.
RomanianRaportul recunoaște și apreciază activitatea Băncii Centrale Europene în gestionarea crizei.
The report recognises and praises the work done by the ECB in managing the crisis.
RomanianDacă serviciul recunoaște tipul de fișier, el va sugera un program pe care să-l instalați.
If the service recognizes the file type, it will suggest a program for you to install.
RomanianSpectrul este o resursă limitată, care nu recunoaște frontierele.
The opinion is that spectrum is a scarce resource that does not recognise borders.
RomanianÎn plus, Comisia recunoaște progresul făcut în timpul concilierii.
Furthermore, the Commission recognises the progress made during conciliation.
RomanianDacă Windows nu recunoaște emitentul certificatului, se va afișa un mesaj de avertizare.
If Windows doesn't recognise the issuer of the certificate, a warning message will appear.
RomanianUrmați acești pași pentru a afla dacă Windows recunoaște dispozitivul:
Follow these steps to find out if Windows recognizes your device:
RomanianDacă Internet Explorer recunoaște că vă aflați pe un intranet, nu trebuie să faceți nimic.
If Internet Explorer recognizes that you are on an intranet, you do not need to do anything else.
RomanianParlamentul European recunoaște în totalitate acest punct deosebit.
The European Parliament fully recognises this particular point.
RomanianÎn mod implicit, Windows recunoaște diacriticele în funcție de versiunea de limbă pe care o utilizați.
By default, Windows recognizes diacritics according to the language version you are using.
RomanianEi nu gândesc în termeni de bine și rău, pentru că pragmatismul nu recunoaște astfel de categorii.
They do not think in terms of good and evil, because pragmatism does not recognise such categories.
RomanianVerificați pentru a vă asigura că placa de sunet este instalată corect și că Windows o recunoaște.
Check to make sure your sound card is properly installed and that Windows recognizes your sound card.
RomanianDacă nu este vorba despre niciuna dintre aceste probleme, verificați dacă Windows mai recunoaște dispozitivul.
If none of these problems exist, check to make sure Windows still recognizes your device.
RomanianTrebuie să garantăm pacienților că pot recunoaște site-urile care respectă legislația în materie.
We must guarantee patients that they can recognise websites which comply with the relevant legislation.
RomanianPuteți recunoaște cablurile și porturile pentru conectarea dispozitivelor USB după unul din aceste simboluri.
You can recognise the cables and ports to connect your USB devices by one of these symbols.
RomanianAcest pact recunoaște, de asemenea, activitatea Comisiei privind impozitarea și reglementarea financiară.
The Pact for the euro also recognises the Commission's work on taxation and financial regulation.
RomanianArticolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană recunoaște coeziunea teritorială ca obiectiv al UE.
Article 3 of the Treaty on European Union acknowledges territorial cohesion as an objective of the EU.
RomanianMă bucur foarte mult că și Comisia recunoaște acest fapt.
I am very glad that the Commission also acknowledges that.
RomanianNumai atunci vom putea recunoaște succesul politicii fiscale.
Only then can we reckon on success in fiscal policy.