Traducere română-engleză pentru "recurs"

RO

"recurs" engleză traducere

EN
EN

"to recur" română traducere

RO recurs
volume_up
{neutru}

recurs (dar şi: implorare, apel, mesaj, rugăminte)
volume_up
appeal {substantiv}
O cameră de recurs este abilitată să hotărască asupra contestaţiilor formulate împotriva deciziilor OCSP.
A board of appeal is responsible for deciding on appeals against decisions of the CPVO.
Dreptul de recurs împotriva unei decizii negative reprezintă, de asemenea, un pas important înainte.
The right to appeal against a negative decision is also a big step forward.
There is no court of appeal.

Exemple de folosire pentru "recurs" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianA recurs din nou la cele mai ruşinoase caracteristici ale dictaturii sale.
He has turned again to the most shameful features of his dictatorship.
RomanianPentru detalii privind modalităţile de recurs, citiţi decizia de impunere.
For details of exactly where and how, see your tax assessment letter.
RomanianÎn general, numai câteva ţări au recurs la protecţionismul comercial.
By and large, only a few countries resorted to trade protectionism.
RomanianNu văd, însă, că s-ar fi recurs la o abordare fermă, practică.
However, I can see no evidence of the firm, practical approach needed.
RomanianNu a fost singura ţară care a recurs la serviciile toxice ale anumitor instituţii de creditare.
It was not the only country to take recourse to the toxic services of certain credit institutions.
RomanianDa, dle Gahler, doresc să procedez după cum aţi spus, şi de fapt în trecut am recurs la această metodă.
Yes, Mr Gahler, I would like very much to do as you wish, and I have in fact done that in the past.
RomanianUnele state au recurs la practici protecţioniste, în timp ce altele încearcă să liberalizeze comerţul.
Some countries have resorted to protectionist practices, while others are trying to liberalise trade.
RomanianExistă vreo cale de recurs pentru întreprinderile respinse în ciuda faptului că au planuri de afaceri bune?
Is there any recourse for businesses that are refused even if they seem to have good business plans?
RomanianExistă guverne europene precum cel din Franţa sau Italia care au recurs la această metodă şi s-au bucurat de succes.
There are European governments such as France and Italy that have done this, and it has succeeded.
RomanianFranţa, campionul autoproclamat al reglementărilor internaţionale, a recurs la protecţionismul său obişnuit.
France, the self-proclaimed champion of international regulation, has fallen back into its usual protectionism.
RomanianŞtiu acest lucru pentru că, de cealaltă parte a Europei, am mai recurs la o astfel de abordare în comun, pas cu pas.
This I know because we have also used this approach together, step by step, on the other side of Europe.
RomanianÎn eventualitatea unei declaraţii de inadmisibilitate, vom încerca chiar să recomandăm mijloace de recurs posibile.
In the event of a declaration of inadmissibility, we shall even try to recommend possible means of redress.
RomanianUn recurs eficient va accentua încrederea consumatorilor în piaţa internă şi în ceea ce poate face Europa pentru ei.
Effective redress will boost consumers' confidence in the internal market and in what Europe can do for them.
RomanianViolenţa la care s-a recurs împotriva opozanţilor şi în special a femeilor este extrem de revoltătoare şi inacceptabilă.
The violence that was used against the opponents and, in particular, women, is utterly appalling and unacceptable.
RomanianNiciunul dintre marii parteneri comerciali nu a recurs până în prezent la restricţii generale privind comerţul şi investiţiile.
None of the large trading nations has yet resorted to across-the-board restrictions on trade and investment.
Romanian. - Trebuie să se reflecteze în mod serios asupra mecanismelor de recurs existente la nivelul Uniunii, precum SOLVIT.
in writing. - Serious consideration has to be taken as regards existing Union-wide redress mechanisms such as SOLVIT.
RomanianAceştia au recurs la această soluţie în vederea sporirii producţiei, fără a se gândi în prealabil la consecinţele acestui fapt.
The company did this as a means of increasing production, without considering the social consequences of its decision.
RomanianMai rău însă, vă temeţi atât de tare de opinia publică - ştiţi că nu mai aveţi prea multe şanse - că aţi recurs la abuzuri.
Worse still, you are now so fearful of public opinion - you know that you are losing the argument - that you have sunk to abuse.
RomanianCăi de recurs juridic există şi sunt destul de clare, accesibile, bazate pe informaţii precise şi disponibile în avans.
Means of legal recourse exist that are sufficiently clear, accessible and based on information that is clear and available in advance.
RomanianAstfel că au recurs la minciuni şi amăgire, au înscenat cel mai spectaculos coup d'état birocratic pe care lumea l-a văzut vreodată.
So they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.