Traducere română-engleză pentru "a remedia"

RO

"a remedia" engleză traducere

RO a remedia
volume_up
{verb}

1. general

a remedia (dar şi: a tămădui)
Vom putea remedia acest lucru odată cu înfiinţarea noilor organisme europene de supraveghere.
With the new European supervisory bodies in place, we will be able to remedy this.
În curând vom discuta despre cum putem remedia această situaţie.
We will soon be discussing how we can remedy this situation.
Iată ce va remedia inițiativa cetățenilor.
This is what the citizens' initiative will remedy.

2. "un rău"

a remedia (dar şi: a drege, a însănătoși, a lecui, a vindeca)

Exemple de folosire pentru "a remedia" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianPentru a remedia problema, trebuie să reinstalați driverul corect pentru placa video.
To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
RomanianEste un instrument automatizat care poate găsi și remedia automat unele probleme.
It's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
RomanianPentru a remedia această problemă, Cisco recomandă upgrade la un client Cisco AnyConnect.
To correct this problem, Cisco recommends upgrading to a Cisco AnyConnect Client.
RomanianÎncercați să utilizați depanatorul Conexiuni internet pentru a remedia problema.
Try using the Internet Connections troubleshooter to fix the problem.
RomanianServiciile publice fac eforturi pentru a remedia situaţia cât mai rapid.
The services are endeavouring to restore everything as quickly as possible.
RomanianAcest instrument poate identifica și remedia automat anumite probleme cu aplicațiile.
This tool can automatically identify and fix some problems with apps.
RomanianPentru a remedia problema, alegeți una dintre următoarele variante, apoi încercați din nou:
To fix the problem, do one or more of the following, and then try again:
RomanianPentru a remedia problema, puteți reseta PC-ul pentru a anula modificările aduse la Windows.
To fix the problem, you can reset your PC to undo the changes that were made to Windows.
RomanianPentru a remedia această problemă, dezactivați dispozitivul, opriți-l sau eliminați-l din rețea.
To fix this problem, disable the device, turn it off, or remove it from your network.
RomanianPentru a remedia problema, faceți clic pe un element pentru a-l extinde, apoi urmați instrucțiunile.
To fix the problem, click an item to expand it, and then follow the instructions.
RomanianÎncercați să utilizați depanatorul Adaptor rețea pentru a remedia problema.
Try using the Network Adapter troubleshooter to fix the problem.
RomanianAceasta este o problemă care are legătură cu site-ul Web și nu se poate remedia din Internet Explorer.
This is a website-related problem, and cannot be corrected in Internet Explorer.
RomanianDacă depanatorul nu poate remedia problema, încercați următoarele:
If the troubleshooter isn't able to fix the problem, try the following:
RomanianAceasta este o problemă care are legătură cu site-ul Web și nu se poate remedia din Internet Explorer.
This is a website-related problem, and can't be corrected in Internet Explorer.
RomanianÎncercați să utilizați depanatorul Redare audio pentru a remedia problema.
Try using the Playing Audio troubleshooter to fix the problem.
RomanianNe puteţi spune, domnule comisar, cum am putea remedia aceste probleme într-un timp cât mai scurt?
Perhaps you could tell us, Commissioner, how we could resolve this as soon as possible?
RomanianEfectuați activități pentru a remedia dispozitivele care nu funcționează corect.
Take steps to fix devices that aren't working properly.
RomanianUn depanator automat poate găsi și remedia automat unele probleme uzuale de conectare la rețea.
An automated troubleshooter can find and automatically fix some common networking problems.
RomanianPuteți să utilizați un depanator care va remedia automat unele probleme de conectare online.
You can use a troubleshooter that will automatically fix some common problems with going online.
RomanianReparare la pornire poate remedia numai anumite probleme, cum ar fi fișierele absente sau deteriorate.
Startup Repair can only fix certain problems, such as missing or damaged system files.