RO a roade
volume_up
{verb}

a roade (dar şi: a epuiza, a cheltui, a topi, a consuma)
a roade (dar şi: a consuma)
a roade (dar şi: a râcâi)
a roade (dar şi: a mușca, a ciupi)
a roade
a roade
a roade

Sinonime (în engleză) pentru "road":

road
English

Exemple de folosire pentru "a roade" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianAceastă mentalitate nu va da roade, deoarece ştiinţa nu permite să fie manipulată.
This will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
RomanianAceastă metamorfoză nu va da roade dacă nu-şi va avea rădăcinile în democraţie.
This metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
RomanianExemplul Georgiei arată că astfel de reforme au dat deja roade.
The example of Georgia shows that such reforms have already brought results.
RomanianEste singura modalitate prin care activitatea noastră în Kosovo poate da roade.
It is the only way our work in Kosovo can bear fruit.
RomanianÎntr-adevăr, cooperarea în domenii cum sunt educația și modernizarea economiei a dat roade.
Admittedly, cooperation in areas such as education and modernisation of the economy has borne fruit.
RomanianÎn câteva zile vom vedea dacă poziţia curajoasă a Europei privind schimbările climatice a dat roade.
In a few days' time, we will see whether Europe's courageous stand on climate change has paid off.
RomanianCu siguranţă aceasta este o muncă grea şi sperăm că va da roade.
That certainly is hard work and hopefully it will pay off.
RomanianDupă cum afirma întotdeauna Henrik Lax, "dacă o politică este realizată corect, se vor culege întotdeauna roade”.
As Henrik Lax always says, 'if a policy is carried out properly, it will always pay dividends'.
RomanianSper că aceasta nu doar va înflori, ci va da şi roade.
I hope it will not only flourish but also bear fruit.
RomanianAsemenea intervenţii au dat roade destul de frecvent.
Such interventions have quite often been successful.
RomanianCred că această atitudine va da roade pe viitor.
I believe this will pay dividends in the future.
RomanianAcţiunile întreprinse acum vor da roade în viitor.
Action now will pay dividends in the future.
RomanianUn copac trebuie curățat pentru a da roade.
We must prune the tree in order to allow growth.
RomanianVom vedea dacă aceste eforturi dau roade.
We shall see whether these efforts bear fruit.
RomanianAcestea sunt noile discuții fără roade.
RomanianAceste măsuri au dat roade.
RomanianNu este clar cât timp va dura ca toate acordurile instituționale să fie puse în aplicare și ca noile norme să înceapă să dea roade.
It is unclear how long it will take before all the institutional arrangements are in place and new rules start bearing their fruit.
RomanianSingurul răspuns pe care îl aud astăzi în această Cameră este că trebuie să avem o Uniune Europeană mai mare - că puterea sporită va da roade!
The only response I really hear in this House today is that somehow we have to have more European Union - that more power will work!
RomanianCooperarea dintre ofiţerii de legătură şi delegaţii a dat roade, de exemplu, în Balcanii de Vest, dar şi în Afganistan şi Pakistan.
The cooperation between liaison officers and delegations has proved fruitful, for example, in the Western Balkans and in Afghanistan and Pakistan.
RomanianEgalitatea dă roade!