Traducere română-engleză pentru "a scrie"

RO

"a scrie" engleză traducere

RO a scrie
volume_up
{verb}

a scrie (dar şi: a redacta, a exprima, alcătui, a compune)
Ce vom scrie efectiv în această rezoluţie?
What will we actually write in this resolution?
You can write anything you like on paper.
Sarcina lor este de a produce alimente, nu de a scrie cărți.
Their job is to produce food, not to write books.
a scrie
a scrie
a scrie (dar şi: a spune pe litere, a citi)
Numele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.
Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.

trending_flat
"la maşină"

a scrie (dar şi: a tipări, a dactilografia)
De exemplu, se poate dicta text pentru a completa formulare online; sau se poate dicta text unui program de procesare de text, cum ar fi WordPad, pentru a scrie o scrisoare.
For example, you can dictate text to fill out online forms; or you can dictate text to a word-processing program, such as WordPad, to type a letter.
În Jurnalul Windows aveți posibilitatea să convertiți cerneala utilizată pentru a scrie cu creionul pentru tabletă în text tastat, care poate fi utilizat în alte programe sau într-o notă.
In Windows Journal, you can convert the ink that you write with your tablet pen to typed text, which can be used in other programs or in a note.

Exemple de folosire pentru "a scrie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianAceasta scrie, citez, "Poporului nostru îi este de asemenea teamă de o revoluție.
She writes, quote, 'Our people are afraid of a revolution, too.
RomanianFost administrator de rețea, ea scrie acum despre rețelele Windows.
Formerly a network administrator, she now writes about Windows networking.
RomanianÎn plus, este bine să știu câte zile mai pot purta acest tricou pe care scrie „I'm With Stupid”.
Plus, it's nice to know how many more days I can wear this "I'm With Stupid" T-shirt.
RomanianÎn versiunea germană scrie: "Condamnă execuţia a doi tibetani şi a altor nouă uiguri”.
The German version reads: 'Condemns the execution of the two Tibetans and another nine Uighurs'.
RomanianCetăţenii devin însă foarte nemulţumiţi dacă ceea ce se scrie pe hârtie nu este pus în aplicare.
Citizens, however, become very restless if what is stated on paper is not implemented.
RomanianDupă secolul 19 au continuat să se scrie cărți despre economie.
Books on the economy have continued to be written after the 19th century.
RomanianGrecia şi-a respectat promisiunea, scrie International Herald Tribune.
Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.
RomanianGuvernele pot pune pe hârtie multe lucruri şi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.
Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
RomanianTotuşi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.
However, as we all know, you can say what you like on paper.
RomanianUna dintre cele mai importante caracteristici ale unui Tablet PC este capacitatea de a scrie direct pe computer.
One of the great features of a Tablet PC is the ability to write directly on your computer.
RomanianSe activează partajarea, astfel încât oricine are acces la rețea poate citi și scrie fișierele din folderele publice
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
RomanianSarcina lor este de a produce alimente, nu de a scrie cărți.
Their job is to produce food, not to write books.
RomanianPoporul tunisian dorește să scrie o nouă pagină în istoria sa, iar noi dorim să îl sprijinim în eforturile depuse.
The people want to write a new page in their history and we want to support them in that endeavour.
RomanianÎn Germania, revista Der Spiegel scrie deja despre sfidarea politică la scară mare, şi pe bună dreptate.
In Germany, the magazine Der Spiegel is already writing about widespread political contempt - and rightly so.
RomanianSper ca voinţa politică de a scrie un nou capitol în bogata istorie a OSCE să se poată materializa la Astana.
I hope the political will to write a new chapter in the rich history of the OSCE can materialise in Astana.
RomanianDe exemplu această adresă IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 se poate scrie astfel: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
For example, this IPv6 address: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 could be written like this: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
RomanianNumele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.
Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.
RomanianSunt încântată că am avut posibilitatea de a scrie un aviz privind acest raport în cadrul Comisiei pentru drepturile femeii.
I am pleased that I was able to write an opinion on this report in the Committee on Women's Rights.
RomanianÎn trecut, Comisia a adoptat din păcate de prea multe ori atitudinea că poți scrie orice dorești pe hârtie.
In the past the Commission has unfortunately too often taken the attitude that you can write anything you like on paper.
RomanianFaceți clic pur și simplu pe caseta albă din dreapta, pe care scrie Faceți clic aici pentru a răsfoi după videoclipuri și fotografii.
Just click the white box on the right where it says Click here to browse for videos and photos.