Traducere română-engleză pentru "strălucitor"

RO

"strălucitor" engleză traducere

RO strălucitor
volume_up
{adjectiv masculin}

strălucitor (dar şi: lucitor)
volume_up
agleam {adj.}
strălucitor
volume_up
aglow {adj.} (glowing)
strălucitor (dar şi: radios)
strălucitor (dar şi: radios)
volume_up
beamy {adj.}
strălucitor (dar şi: vioi, viu, aprins, clar)
volume_up
bright {adj.}
Este de la sine înțeles că, cu cât ne vom educa mai mult tinerii de pe întregul teritoriu european, cu atât viitorul va începe să pară mai strălucitor într-un mediu global competitiv.
It goes without saying that, the more we educate our young people across Europe, the more the future begins to look brighter in a challenging global environment.
strălucitor (dar şi: îmbujorat, luminos, incandescent)
strălucitor (dar şi: splendid, strălucit, somptuos, falnic)
strălucitor
volume_up
sheeny {adj.}
strălucitor
Asistenţa apropiată oferită de comunitatea internaţională cetăţenilor haitieni a fost un exemplu strălucitor de solidaritate şi omenie.
The close support that the international community has shown to the people of Haiti has been a shining example of solidarity and humanity.
Euro este un exemplu strălucitor de uniune monetară, care este studiat și admirat de elitele economice din China, India, Brazilia și Rusia.
The euro is a shining example of monetary union that is being studied and admired by the economic elites of China, India, Brazil and Russia.
strălucitor (dar şi: admirabil, ales, magnific, splendid)
strălucitor (dar şi: sclipitor)
strălucitor (dar şi: lucios)
strălucitor (dar şi: splendid)
strălucitor (dar şi: radios, luminos)

Exemple de folosire pentru "strălucitor" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianDnă președintă, când v-am văzut intrând, m-am gândit: erați de un alb strălucitor.
Madam President, when I saw you come in, I thought: you have come up whiter than white.
RomanianNu avem nevoie de un parc auto strălucitor, sclipitor de Mercedes-Benz aici, în Strasbourg.
We do not need a shiny, glitzy fleet of black Mercedes-Benz cars here in Strasbourg.
RomanianBugetul nostru nu a fost de un alb strălucitor, ci mai gri decât griul și mai întunecos decât întunericul și sunt foarte nemulțumit de acest lucru.
Our budget was not whiter than white, but greyer than grey and darker than dark and I am very unhappy about that.
RomanianDacă urmăriți să creați o felicitare mai personală și gândul la lipici și praf strălucitor vă sperie, încercați-vă talentul creând o felicitare video.
If you're looking to create a more personal greeting card and the thought of glue sticks and glitter scares you, try your hand at a video card.
RomanianEste de la sine înțeles că, cu cât ne vom educa mai mult tinerii de pe întregul teritoriu european, cu atât viitorul va începe să pară mai strălucitor într-un mediu global competitiv.
It goes without saying that, the more we educate our young people across Europe, the more the future begins to look brighter in a challenging global environment.
RomanianPrin urmare sper, când vedeți ce facem, că cuvântul "strălucitor” va fi un cuvânt frumos și nu un cuvânt care sugerează, din păcate, că încerc să fac altceva, ceea ce nu este cazul.
Therefore I hope, when you see what we do, that the word 'glittering' will be a nice word and not a word, I fear, that suggests I am trying to do something that I genuinely am not.