Traducere română-engleză pentru "a transporta"

RO

"a transporta" engleză traducere

RO a transporta
volume_up
{verb}

a transporta (dar şi: a ține, a trage, a impune, a purta)
Unele tipuri de fișiere sunt mai puțin sigure, deoarece pot transporta viruși.
Some file types are less safe because they can carry viruses.
Pasagerii pot transporta lichide în bagajul de cală.
Passengers may also carry liquids in their checked baggage for carriage in the hold of an aircraft.
Îmi amintesc de regulamentul militar care stipula că un singur vagonet putea transporta 8 cai sau 48 de oameni.
I recall a military regulation which stipulated that a single wagon could carry 8 horses or 48 men.
a transporta (dar şi: a căra, aduce, a transporta, a deporta)
Când fermierii îşi transportă proprii viţei, pot face acest lucru pe distanţe de până la 50 de km.
When farmers transport their own calves, they can do so for up to 50 km.
Este nevoie de medici și trebuie să existe o modalitate de a transporta răniții din Libia.
Doctors are needed, and there needs to be a way of transporting the wounded out of Libya.
Putem transporta arme în toate colţurile lumii, dar se pare că nu putem face acest lucru când vine vorba de hrană.
We can transport weapons to every corner of the world, but apparently we are not able to do this with food.
a transporta (dar şi: aloca, a împărți, a impune, atribui)
a transporta
a transporta (dar şi: a transmite, a transfera, a reda, a comunica)
a transporta (dar şi: a deporta)
a transporta
a transporta (dar şi: a favoriza, adresa, a înainta, a trimite)
a transporta
a transporta (dar şi: a ridica, a răscoli, a stârni, a înlătura)
UE a îndepărtat obstacolele care împiedicau, în trecut, importurile şi exporturile, iar întreprinderile au acum libertatea de a transporta şi de a vinde mărfuri peste tot în Uniune.
The EU has removed the obstacles that once got in the way of imports and exports, and businesses are now free to transport and sell goods throughout the EU.
a transporta

Exemple de folosire pentru "a transporta" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianPeste 99 % și repet 99 % din volumul comerțului irlandez se transportă pe mare.
Over 99%, and I repeat 99%, in volume terms of all Irish trade is transported by sea.
RomanianEste nevoie de medici și trebuie să existe o modalitate de a transporta răniții din Libia.
Doctors are needed, and there needs to be a way of transporting the wounded out of Libya.
RomanianElectricitatea şi gazul se transportă prin reţele şi conducte care traversează, adesea, frontierele naţionale.
Electricity and gas are transported in grids and pipelines that often cross national borders.
RomanianAceastă temă gratuită pentru Windows vă transportă în timp, pe vremea mașinilor de epocă, autostrăzii Route 66 și benzinei ieftine.
This free theme for Windows takes you back to the age of vintage cars, Route 66, and cheap gasoline.
RomanianNu mai e nevoie să intru în detalii cu privire la gravitatea accidentelor în care sunt implicate vehicule de tonaj mare care transportă mărfuri.
I need not go into detail about the gravity of accidents involving heavy goods vehicles.
RomanianDle președinte, am fost informați că un vapor din Libia care transporta refugiați s-a scufundat în Marea Mediterană.
Mr President, we have received information that a boat from Libya carrying refugees has capsized in the Mediterranean.
RomanianCând vă deplasaţi într-o altă ţară din UE, trebuie să respectaţi anumite cerinţe referitoare la obiectele pe care le puteţi transporta:
When travelling to another EU country, you should keep in mind certain security requirements when packing and boarding:
RomanianFiecare locomotivă - fie că transportă pasageri sau mărfuri - trebuie să plătească o taxă feroviară pentru fiecare kilometru pe care îl parcurge.
Every locomotive - whether it transports passengers or goods - must pay a rail toll for every kilometre it travels.
RomanianÎn prezent, pe această rută se transportă aproximativ 50 de milioane de tone de mărfuri, pe şosele, aşa că este nevoie urgentă de acest tunel.
Currently, around 50 million tonnes of goods are transported by road on this route and so this tunnel is urgently needed.
RomanianNoi nu avem o rețea de drumuri cu taxă, nici nu percepem taxe suplimentare pe lângă taxa de drum pentru vehiculele de mare tonaj care transportă mărfuri.
We do not have a network of toll roads, nor do we lay additional charges on heavy goods vehicles after road tax.
RomanianÎn plus, guvernul danez ştia încă din 2005 că CIA folosea spaţiul aerian şi aeroporturile daneze pentru a transporta prizonieri.
Moreover, the Danish Government has been aware since 2005 that Danish airspace and airports were used by the CIA for transportation of prisoners.
RomanianCând călătoriţi dintr-o ţară a UE în alta, puteţi transporta produse din tutun sau alcool pentru uz personal, dar nu le puteţi comercializa.
When travelling from one EU country to another, you can take tobacco and alcohol products with you for personal use but not for resale.
RomanianTraficul de persoane are loc în toate țările din Europa, iar traficanții își transportă victimele dintr-o țară în altă în fiecare zi.
Trafficking in human beings is going on in all countries in Europe and the human traffickers move their victims across national borders every day.
RomanianTrebuie remarcat faptul că în țările care se pregătesc pentru trecerea la această monedă crește necesitatea de a transporta numerar în euro.
It should be noted that in countries that are preparing to change currency, a significant need for euro cash transportation services is emerging.
RomanianÎn această reţea în special, care transportă jumătate din mărfuri şi pasageri, trebuie să neutralizăm o situaţie periculoasă de strangulare a circulaţiei.
In this network, in particular, which carries half of all goods and passengers, we need to neutralise a dangerous bottleneck situation.
RomanianDe asemenea, puteţi transporta şi alte produse de origine animală pentru consum propriu, în cantităţi limitate - de exemplu produse din peşte, melci, miere.
You may also bring in limited quantities, for personal consumption, of other animal products including fishery products, snails and honey.
RomanianÎn această reţea în mod special, care transportă aproximativ jumătate din toate mărfurile şi pasageri, avem nevoie să remediem o situaţie periculoasă.
In this network in particular, which carries approximately half of all goods and passengers, we need to neutralise a dangerous eye-of-the-needle situation.
RomanianCălătorii venind din Croaţia, insulele Feroe, Groenlanda şi Islanda pot transporta cantităţi reduse de carne şi produse lactate pentru consum personal.
Travellers arriving from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.
RomanianDe asemenea, puteţi transporta şi alte produse de origine animală pentru consum propriu, în cantităţi limitate - de exemplu produse din pescuit, melci şi miere.
You are also allowed to bring in limited quantities - for personal consumption - of other animal products including fish products, snails and honey.
RomanianCetăţenii venind din Croaţia, Insulele Feroe, Groenlanda şi Islanda pot transporta cantităţi reduse de carne şi produse lactate pentru consum personal.
Travellers arriving in the EU from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.