Traducere română-engleză pentru "var"


Te referi la văr
RO

"var" engleză traducere

EN

RO var
volume_up
{neutru}

var (dar şi: cretă, tibișir)
volume_up
chalk {substantiv}
var
volume_up
lime {substantiv}
De exemplu, producătorii de var, ciment şi cărămizi beneficiază deja de marcajul CE.
Producers of lime, cement and bricks, for example, are already enjoying the benefits of the CE mark.

Exemple de folosire pentru "var" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianDacă v-ați imagina zona rurală germană, ce imagini v-ar veni în minte?
If you were to imagine the German countryside, what images might come to mind?
RomanianAcest lucru v-ar oferi o imagine clară a stadiului în care ne aflăm în aceste negocieri.
This would give you a very clear picture of where exactly we are in those negotiations.
RomanianProbabil că v-ar fi ascultat astăzi şi ar fi văzut că promiteţi totul, tuturor.
They would probably have listened to you today and seen that you promised everything to everyone.
RomanianTotodată, banca franceză a cărei ofertă vă interesează v-ar putea cere să îi comunicaţi o adresă locală.
Or the French bank you are interested in may insist that you have a local address.
RomanianAr merita efortul dacă v-ar permite să atingeți obiectivul pe care doriți să îl realizați.
It will be worth the effort if it enables you to achieve the objective that you say you want to achieve.
RomanianPuteţi decide, în schimb, să faceţi o pauză de cel puţin 2 luni, ceea ce v-ar scuti de obligaţia de a schimba sistemul.
If you don't want to switch systems, you have to stop working for at least 2 months.
RomanianExemplele pe care le pot da v-ar face părul măciucă.
The examples I can give would make your hair stand on end.
RomanianÎn propria mea sferă de competenţă, aş dori să precizez două puncte care v-ar putea interesa, doamnă De Keyser.
In my own sphere of competence, I should like to make two points that may be of interest to you, Mrs De Keyser.
RomanianDoar aceia care au tendinţe masochiste în ceea ce priveşte politica financiară nu v-ar ura succes în acest sens.
Only those people with a masochistic tendency when it comes to financial policy could fail to wish you luck in this respect.
RomanianV-ar plăcea foarte mult! Nu există decât un impediment:
RomanianInteresaţi-vă cât v-ar costa să aduceţi maşina pe platformă, caz în care nu aţi mai fi nevoit să o înmatriculaţi pe teritoriul german.
Consider having the car shipped to you in France, so you don't need to register it in Germany, and compare the costs.
RomanianÎn timp ce una dintre ţări v-ar putea încadra în gradul I de invaliditate, o alta ar putea să considere că sunteţi total apt de muncă.
One country might assess you as seriously incapacitated, while another country may not consider you incapacitated at all.
RomanianÎn timp ce una dintre ţări v-ar putea încadra în incapacitate de muncă în proporţie de 70%, o alta ar putea să considere că sunteţi total apt de muncă.
One country may consider you 70% disabled, whereas another country does not consider you disabled at all.
RomanianNu ţineţi seama de legislaţia internaţională şi pretindeţi că sunteţi o personalitate juridică responsabilă, aşa cum v-ar face Tratatul de la Lisabona.
You disregard international law and you purport to be a responsible legal personality, as Lisbon would make you.
RomanianÎn mod normal, ar fi trebuit să informaţi dealer-ul că maşina va fi înscrisă în circulaţie în Franţa, ceea ce v-ar fi scutit de la plata TVA-ului în Belgia.
You could have told the dealer that the car was intended for registration in France, and avoided paying Belgian VAT.
RomanianÎn timp ce una dintre ţări v-ar putea încadra în incapacitate de muncă în proporţie de 70%, o alta ar putea să considere că sunteţi total apt de muncă.
It is possible that one country could consider you 70% incapacitated while another country might consider you fit for work.
RomanianDacă aţi putea să vă învingeţi antipatia pe care o aveţi din reflex pentru noi, poate aţi descoperi că aceasta v-ar sprijini propriul profil democratic.
If only you could conquer your reflexive dislike for us, you might find that it would bolster your own democratic credentials.
RomanianV-ar deranja dacă....
RomanianDacă aveţi domiciliul fiscal în altă ţară, ţara de reşedinţă v-ar putea impozita şi ea veniturile obţinute în ţara în care lucraţi.
If you are a tax-resident in a different country, your country of residence might also charge tax on the income you earned in the country where you work.
RomanianÎn cazul în care exercitaţi o profesie reglementată, cu impact asupra siguranţei şi sănătăţii publice, autorităţile v-ar putea verifica mai întâi calificările.
If your profession is regulated and has public health or safety implications, you might be subject to a prior check of your qualifications.