Traducere română-engleză pentru "violent"

RO

"violent" engleză traducere

volume_up
violent {adj. m.}
EN

"violent" română traducere

RO violent
volume_up
{adjectiv masculin}

violent (dar şi: zelos, aprig, înfocat, pasionat)
volume_up
ardent {adj.}
violent (dar şi: fioros, activ, sălbatic, îndârjit)
volume_up
fierce {adj.}
violent (dar şi: aprig, aprins, sălbatic, vehement)
violent (dar şi: viu, intens, puternic, neistovit)
violent (dar şi: supărăcios, iritabil, excitabil)
violent (dar şi: ager, ascuţit, subtil, zelos)
volume_up
keen {adj.}
violent (dar şi: agresiv, extravagant, exuberant, luxuriant)
violent (dar şi: brutal)
volume_up
strong-arm {adj.} [fig.]
volume_up
sudden {adj.}
violent
violent (dar şi: vehement, năprasnic, tare)
violent (dar şi: strasnic, brutal, vehement, crud (tânăr))
Poporul său este supus unui tratament arbitrar și uneori violent din partea oficialilor.
Its people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
Oricât de violent a fost cutremurul, el singur nu explică proporţia pagubelor.
However violent the earthquake was, it alone does not explain the extent of the damage.
Extremismul violent se răspândeşte în afara regiunii.
Violent extremism is spreading beyond the region.

Sinonime (în engleză) pentru "violent":

violent

Exemple de folosire pentru "violent" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianAmnesty International solicită să se întreprindă o anchetă independentă cu privire la incidentul violent.
Amnesty International is calling for an independent investigation to be made about the violence.
RomanianIlustrează violență realistă sau un stil violent.
RomanianPentru a învinge atacul violent împotriva lucrătorilor și tinerilor din Europa, trebuie mobilizată puterea clasei muncitoare organizate.
To defeat the onslaught against workers and young people in Europe, the power of the organised working class must be mobilised.
RomanianAcestea sunt împrejurările în care Ungaria și guvernul maghiar, care dețin în prezent președinția UE, sunt atacate violent.
These are the circumstances under which Hungary and the Hungarian Government currently holding the EU Presidency are being fiercely attacked.
RomanianÎmpreună cu nivelul violent de utilizare a pământului şi cu dezvoltarea industrială, schimbările climatice demonstrează cât de vulnerabil este mediul.
Climate change, in conjunction with frantic rates of land use and industrial development, demonstrate how vulnerable the environment is.
RomanianUniunea Africană, Liga Arabă şi China ar trebui să îi expună foarte clar aceste lucruri preşedintelui Bashir înainte să fie prea târziu pentru el şi pentru regimul său violent.
The AU, Arab League and China should make this clear to President Bashir before it is too late for him and his brutal regime.
RomanianÎn prezent, când criza economică loveşte deopotrivă foarte violent Uniunea Europeană şi Rusia, este clar că confruntările nu ne vor face pe niciunii mai puternici.
Nowadays, when the economic crisis is hitting both of us equally hard, it is clear that confrontations will make neither of us any stronger.
RomanianDnă preşedintă, dle comisar, în seara de 27-28 februarie, furtuna Xynthia a lovit violent coastele din Charente Maritime şi Vendée, regiunea mea.
Madam President, Commissioner, during the evening of 27-28 February, storm Xynthia hit the coasts of Charente-Maritime and Vendée, my region, particularly hard.
RomanianDin acest an, ziua de 28 septembrie va fi însă şi o zi simbol a masacrului pe care puterea instalată în mod violent la Conakry l-a produs împotriva opozanţilor.
From this year on, however, 28 September will be a day marking the massacre perpetrated against opponents by the government installed by violence in Conakry.
RomanianConflictul violent din Republica Democratică Congo durează de mai mulți ani și a provocat moartea, strămutarea sau pierderea locuinței a milioane de oameni.
The violence in the Democratic Republic of the Congo has been dragging on for several years and has caused the death, displacement or homelessness of millions of people.
RomanianConflictul violent din Republica Democratică Congo durează de mulţi ani, făcând ca milioane de oameni să îşi piardă viaţa, să fie strămutaţi sau să îşi piardă locuinţa.
The violence in the Democratic Republic of Congo is a conflict that has been dragging on for many years, causing millions of people to die, to be displaced or to lose their homes.