Traducere română-engleză pentru "vită"


Te referi la viță
RO

"vită" engleză traducere

RO vită
volume_up
{feminin}

vită (dar şi: brută, lighioană, zgripțor, câine)
volume_up
brute {substantiv}
vită
volume_up
cow {substantiv}
vită
volume_up
ox {substantiv}

Exemple de folosire pentru "vită" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianÎn Irlanda de Nord, preţul cărnii de vită este cu mult sub costul de producţie.
In Northern Ireland, the beef price is well below the cost of production.
RomanianProducătorii de carne de vită nu solicită privilegii speciale - ci doar un mediu concurenţial echitabil.
Beef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
RomanianAveam munți de carne de vită, aveam munți de unt, aveam lacuri de lapte și munți de cereale.
We had beef mountains, we had butter mountains, we had milk lakes and we had cereal mountains.
RomanianȚara Galilor produce carne de vită fantastică și trebuie să poată să o eticheteze ca fiind galeză.
Wales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
RomanianImporturile de carne de vită vor creşte cu 70 % iar cele de carne de pasăre cu 25 %.
Beef imports will increase by 70%, poultry imports by 25%.
RomanianDin nou, sectorul cărnii de vită, sectorul avicol şi cel al cărnii de porc vor fi cele mai afectate.
Again, the beef sector, the poultry sector and the pigmeat sector will be most affected.
RomanianSubiect: Diferendul comercial dintre SUA şi UE privind carnea de vită tratată cu hormoni.
Subject: US-EU trade dispute concerning hormone-treated beef
RomanianÎnainte de interdicţia impusă în 2007, 30 000 de exploataţii braziliene exportau carne de vită în UE.
Before a ban in 2007, 30 000 premises in Brazil exported beef to the EU.
RomanianNe gândim la bovine, la carne de vită, la produse lactate, la oi, la legume, la vin și așa mai departe.
We think about cattle, beef, dairying, sheep, vegetables, wine and so on.
RomanianEste bine ştiut faptul că produsele europene din carne de vită şi miel respectă cele mai stricte norme.
It is well known that European beef and lamb products comply with the highest standards.
RomanianÎn Irlanda de Nord, industria produselor lactate şi a cărnii de vită a fost foarte afectată de importuri.
In Northern Ireland, the dairy and beef industry has been greatly affected by imports.
RomanianÎn al doilea rând, consider că argumentul dumneavoastră privind carnea de vită braziliană nu este convingător.
Secondly, I am not convinced about your argument regarding Brazilian beef.
RomanianO cotă de dimensiunea solicitată de Mercosur ar submina complet producția de carne de vită a Irlandei.
A quota of the size demanded by Mercosur would completely undermine Ireland's beef production.
RomanianSubiect: Comercializarea produselor europene din carne de vită și de miel
Subject: Marketing European beef and lamb products
RomanianÎnsă chestiunea care mă interesează este raportul OAV privind importurile de carne de vită din Brazilia.
But my issue is the recent FVO report on beef imports from Brazil.
RomanianReprezint Scoţia care este un producător major de carne de vită.
I represent Scotland, which has extensive beef production.
RomanianIndustria cărnii de vită din Regatul Unit se confruntă în prezent cu o scădere a prețurilor de producător.
The beef industry in the United Kingdom is currently experiencing a fall in farm-gate prices.
RomanianDe asemenea, interzice exporturile de carne de vită şi de produse din carne de vită provenind din Regatul Unit.
It imposes a worldwide export ban on British beef and beef products.
RomanianEu vin din Irlanda, unde exportăm 90 % din carnea de vită.
I come from Ireland, and we export 90% of our beef.
RomanianAm văzut deja un exemplu în marcajul mult mai detaliat al cărnii de vită în Europa - nu este deloc costisitor.
We have already seen this in the more detailed marking of beef in Europe - it is not expensive at all.