Traducere suedeză-engleză pentru "än"


Te referi la an
SV

"än" engleză traducere

volume_up
än {adv.}
EN
volume_up
än {conj.}
volume_up
än {prep.}
EN

SV än
volume_up
{adverb}

volume_up
yet {adv.}
Den har inte inletts än, men kommissionen har behörighet att förbereda den.
This has not yet started, but the Commission has been instructed to prepare it.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Ändå går betänkandet längre än att bara ålägga allmänheten direkta avgifter.
Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public.

Sinonime (în suedeză) pentru "än":

än
Swedish

Exemple de folosire pentru "än" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishDet misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
The mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
SwedishJag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
I will repeat that: 'It is only right that such information should be published'.
SwedishDe österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
The Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
SwedishDen här tilldelningen har högre prioritet än styckeformatmall och dokumentspråk.
This assignment then has priority over the Paragraph Style and document language.
SwedishÄn en gång bestraffas tyvärr det spanska samhället av dessa mordiska terrorister.
Unfortunately, the terrorist murderers are once again punishing Spanish society.
SwedishÄn i dag saknas 2 500 personer, vilket ger upphov till stort lidande i Kosovo.
To this day, 2 500 are still missing, which is causing much suffering in Kosovo.
SwedishJag är säker på att vad som än återstår att göra fortfarande kan uppnås framöver.
I am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
SwedishAvslutningsvis vill jag än en gång tacka föredraganden för hans utmärkta arbete.
In conclusion, I should like to thank the rapporteur again for her excellent work.
SwedishFår jag än en gång säga att rådet bara kan ingripa på kommissionens initiativ.
Let me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
SwedishJag vill än en gång upprepa att fordons- och oljeprogrammet utgjorde genombrottet.
I would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
SwedishJag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
I will repeat that: 'It is only right that such information should be published '.
SwedishDet rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
Its basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
SwedishJag är inte av åsikten - om än vissa skulle tro det - att den inte kan klara det.
I do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
SwedishJag vill än en gång tacka Garriga Polledo för redogörelserna om personalområdet.
I would like to thank Mr Garriga Polledo once again for his comments on personnel.
SwedishDå blir alla bestämmelser egentligen inte mer värda än papperet som de står på.
The whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
SwedishDet görs visserligen inte i detta betänkande, ändå vill jag påpeka det än en gång.
This report does not do so, but I would like to highlight this issue once again.
SwedishNågon som mer än 24 år efter händelserna fortfarande letar efter sin son Simon.
Someone who over 24 years after the event is still searching for her son Simon.
SwedishDe strukturella obalanser som krisen har förvärrat handlar om mer än bara skulder.
The structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
SwedishJag vill därför än en gång lyckönska Jan Christian Ehler till ett utmärkt arbete.
I would therefore like to congratulate Mr Ehler once again on his excellent work.