Traducere suedeză-engleză pentru "agera"

SV

"agera" engleză traducere

SV agera
volume_up
[agerade|har agerat] {verb}

1. general

agera (dar şi: uppträda, spela huvudrollen)
volume_up
to star {vb.} (play (the main part))

2. "uppträda som"

agera (dar şi: verka, ingripa, handla, fungera)
Jag hoppas att institutionerna kan agera på det sätt medborgarna förväntar sig att vi skall agera.
I hope that the institutions can act in the way the citizens expect us to act.
Vi måste agera och agera förnuftigt för att stödja denna omvandling.
We must act and act intelligently to support this transformation.
Skillnaden mellan våra två institutioner är att vi agerar som ett parlament bör agera.
The difference between our two institutions is that we act as a Parliament should act.

3. Teatru

Vi får hoppas att ECB fortsätter att agera lika klokt, förståndigt och lyhört.
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Europeiska unionen ska inte agera överstatlig fruktpolis.
The European Union must not play the part of a supranational fruit police.
Enligt min åsikt bör EU agera som en opartisk medlare i dessa konflikter.
In my opinion, the EU should play the role of impartial mediator in these conflicts.

Sinonime (în suedeză) pentru "agera":

agera

Exemple de folosire pentru "agera" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
We all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
SwedishEuropa kan inte bara vara inåtblickande under dessa möten, vi måste agera utåt.
Europe cannot only look inward during these meetings, we have to look externally.
SwedishNär ni svarar Truscott, herr Liikanen, har ni full frihet att agera som ni önskar.
Mr Liikanen, when replying to Mr Truscott you are free to say whatever you wish.
SwedishEuropaparlamentet kommer att agera enligt de ståndpunkter som det alltid har haft.
The European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
SwedishVi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt.
We need to make a determined effort to gain added value for our European project.
SwedishErt betänkande, fru Sudre, betonar med rätta behovet av att agera långsiktigt.
Your report, Mrs Sudre, quite rightly stresses the need to take long-term action.
SwedishDet är nu dags att agera i Berlin, och således också att kommissionen gör det.
It is now time for action in Berlin and, consequently, also for the Commission.
SwedishJag hoppas att medlemsstaterna och övriga institutioner också är beredda att agera.
I hope Member States and the other institutions also are willing to take action.
SwedishUnder de 12 månader som gått har behovet att agera på alla dessa områden ökat.
In the past 12 months, the urgency for action in all those areas has increased.
SwedishDet gläder mig att Europaparlamentet kommer att agera samfällt i denna fråga.
I am glad that the European Parliament will speak with one voice on this issue.
SwedishKommer parlamentet att vänta med att agera tills dess att dessa skolor har stängts?
Is Parliament going to procrastinate until these schools have been closed down?
SwedishJag anser att vi ska agera i alla frågor som försvagar den demokratiska världen.
In my opinion, we should address all issues that shake the democratic world.
SwedishDet är nu dags att agera i Berlin, och således också att kommissionen gör det.
The German deposit system – as most Germans agree – is not an attractive solution.
SwedishJag anser att vi måste agera på detta område de kommande veckorna eller månaderna.
In my opinion, action must be taken on this in the next few weeks and months.
SwedishVi måste hantera dessa problem och agera utan att tveka. Folket kräver detta.
We must respond to these problems without hesitation, the people are demanding it.
SwedishSå mediabranschen tiggde, insisterade och krävde att kongressen skulle agera.
And so the media industries begged, insisted, demanded that Congress do something.
SwedishVi måste uppmuntra människor att använda tekniken och sluta att agera förmyndare.
We must encourage people to use the technology and stop being their nannies.
SwedishGenom att agera så här visar vi enighet och empati när naturkatastrofer inträffar.
By acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
SwedishMan måste alltså agera på det området, genom att inrätta en integrationspolitik.
We must thus take action at this level by introducing an integrated policy.
SwedishMen det betyder inte att gemenskapen inte kan agera på den europeiska nivån.
But that is not to say that the Community cannot have action at European level.