Traducere suedeză-engleză pentru "båt"


Te referi la bat,to bat
SV

"båt" engleză traducere

volume_up
båt {comm. gen.}
EN

SV båt
volume_up
{Gen comun}

båt
volume_up
boat {substantiv}
En 50-meters båt på Atlanten är något helt annat än en 50-meters båt i Medelhavet.
A 50 metre boat on the Atlantic is very different to a 50 metre boat in the Mediterranean.
Man gjorde i ordning en båt för dem, och de ville inte ens ge sig ut i båten.
They prepared a boat for them and they would not even go out in the boat.
När en båt tillverkas vet man inte vilka förhållanden den skall användas för.
When a boat is manufactured, it is not known which conditions it will be used for.

Sinonime (în suedeză) pentru "båt":

båt

Exemple de folosire pentru "båt" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishEuropeiska unionens lilla båt följer nu flämtande en strikt juridisk kurs.
The European Union dingy is now wearily following a course of legal procedures.
SwedishDen brittiska regeringen, kommissionen, rådet, Europaparlamentet i samma båt.
British government, Commission, Council, European Parliament, same battle.
SwedishDet innebär att de inte längre missar båten, eftersom de följer efter i en egen liten båt.
We must not give a permanent allowance for the implementation of these structural changes.
SwedishÄven om du har nedsatt rörlighet ska du ha samma möjligheter som alla andra att åka båt.
If you have reduced mobility, you should still have access to travel by ship like anyone else.
SwedishLåt mig upprepa att vi alla sitter i samma båt och delar på ansvaret.
‘ Better Lawmaking ’ is also an essential part of the initiative for growth and employment.
SwedishOm vi sitter i samma båt måste vi alla gemensamt möta svårigheterna.
If we are in it together, we all have to feel the pain together.
SwedishEuropeiska unionens lilla båt är illa ute på den amerikanska maktdemonstrationens vågor.
The dingy of the European Union is struggling hard to cope with the waves of American power display.
SwedishRegeringen i Storbritannien och regeringarna runt om i Europa säger att vi alla sitter i samma båt.
The Government in the UK and governments across Europe are saying we are all in this together.
SwedishMen det är av vikt att vi kommer att sitta i denna " samma båt ".
But it is important that, in future, we should in fact be so.
SwedishMen det är av vikt att vi kommer att sitta i denna "samma båt".
But it is important that, in future, we should in fact be so.
SwedishVilken båt som helst kan således komma in på våra territorialvatten.
Any ship can, therefore, enter our territorial waters.
SwedishJag kände mig som befälhavare på en u-båt i nordsjöflottan, vars stenhårda plåtskal börjat läcka
I felt like a Commander of a submarine in the Northsea-Fleet, whose battle-hardened steel skin had sprung a leak.
SwedishStandarder och bestämmelser tas emot med förtjusning, antingen det rör sig om bil, båt, tåg eller flyg.
Standards and rules are quickly taken up, whether they relate to motor vehicles, boats, trains or aeroplanes.
SwedishVi sitter i samma båt här.
Second, interdependence: we are all in this together.
SwedishJag skulle vilja åka båt nedför Amazonfloden.
I'd love to take one of those boats down the Amazon.
SwedishOm vi ser på Ievoli San, det var en båt med dubbelskrov.
SwedishSystemet måste vara mycket enkelt och effektivt samt, framför allt, avgiftsfritt för dem som har båt för tillfället.
It needs to be very simple and effective and, above all, free of charge to those who have boats at the moment.
SwedishTrots detta kommer det fortfarande alltid att finnas en efterfrågan på resor med båt, både från industrins och passagerarnas sida.
Against this there will still always be a demand for travel by sea, both for industry and passengers.
SwedishKvaliteten på en båt har inte med att göra om det är storm eller inte, utan hur den navigerar i stormiga vatten.
A vessel is not assessed according to whether there is a storm around or not, but according to how it weathers a storm.
SwedishFör allas bästa, herr talman, måste globaliseringen vara en båt med färre skeppsbrutna än besättningsmän ombord.
In the interest of everyone, Mr President, globalisation must be a ship that has more crew members and fewer shipwrecks.