Traducere suedeză-engleză pentru "befolkning"

SV

"befolkning" engleză traducere

volume_up
befolkning {comm. gen.}

SV befolkning
volume_up
{Gen comun}

befolkning (dar şi: kolonisering, bestånd, invånare, folk)
volume_up
population {substantiv}
För hundra år sedan utgjorde Europas befolkning 15 procent av världens befolkning.
A hundred years ago the population of Europe represented 15% of the world's population.
Vår befolkning på 500 miljoner människor utgör inte ens 8 procent av världens befolkning.
Our population of 500 million does not even account for 8% of the world's population.
EU:s befolkning kan endast vara nöjd om landsbygdens befolkning är nöjd.
The EU population can be content only if the rural population is content.
befolkning
volume_up
citizenry {substantiv} [demod.]

Sinonime (în suedeză) pentru "befolkning":

befolkning

Exemple de folosire pentru "befolkning" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi måste erkänna att både parlament och befolkning måste godkänna anslutningen.
We have to recognise that both Parliament and peoples will need to ratify entry.
SwedishDet är dags för oss här att visa just ett sådant broderskap med Irlands befolkning.
It is time for us here to show just such fraternity with the people of Ireland.
SwedishSång: Innan Gud utrotade jordens befolkning, varnade han Noak att bygga en ark.
Song: Before God destroyed the people on the Earth, he warned Noah to build an Ark.
SwedishJag tror att Kinas befolkning kommer att se vårt arbete och tacka oss för det.
I believe the people of China will recognise our effort and thank us for it.
SwedishDetta är inte bara en fråga för regeringar utan även för Kashmirs befolkning.
This is not simply an issue for governments but also for the Kashmiri people.
SwedishVi kommer att fortsätta uttrycka vår uppriktiga solidaritet med Haitis befolkning.
We will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
SwedishFör det andra är det alldeles nödvändigt att Europas befolkning lär sig språk.
Secondly, learning languages is absolutely crucial to the peoples of Europe.
SwedishJag håller med om det ni sade om oro hos vissa personer i vår befolkning.
Mr President, I support what you said about concerns among some of our peoples.
SwedishDetta är att visa bristande respekt mot oss alla och mot EU:s befolkning.
This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
SwedishI sinom tid kommer Turkiet att ha en större befolkning än något europeiskt land.
Such an unstable region, in our view, is no place for the European Union.
SwedishVi är förvissade om att detta i slutändan kommer att gagna hela Cyperns befolkning.
Both proposals were carefully considered in the Permanent Representatives Committee.
SwedishDärför vill jag återigen framföra mina djupaste sympatier till Japans befolkning.
That is why I once again wish to express my deepest sympathies to the Japanese people.
SwedishEU:s befolkning måste känna att deras intressen är av stor betydelse för EU.
Europe’s populations must feel that the European Union has their interests at heart.
SwedishDenna befolkning har under de senaste åren bevisat att den förtjänar det förtroendet.
These people have, over the last few years, shown that they deserve our confidence.
SwedishDet råder ingen tvekan om att en åldrande befolkning är ett problem i många länder.
There is no doubt that ageing populations are a concern in many countries.
SwedishVi är förvissade om att detta i slutändan kommer att gagna hela Cyperns befolkning.
We trust that this will ultimately benefit the people of Cyprus throughout the island.
SwedishDetta är den sortens mervärde i Europeiska unionen som Europas befolkning förväntar sig.
This is the added value of the European Union that the people of Europe expect.
SwedishI sinom tid kommer Turkiet att ha en större befolkning än något europeiskt land.
In due course, Turkey will be more populous than any European country.
SwedishLåt oss vara tydliga om hotet som den moderna terroristen utsätter vår befolkning för.
Let us be clear about the threat our people face from the modern terrorist.
Swedish– Klimatförändringen utgör ett hot både mot världens befolkning och mot miljön.
   – Climate change poses a threat both to the people of the world and to the environment.