Traducere suedeză-engleză pentru "befraktare"

SV

"befraktare" engleză traducere

volume_up
befraktare {comm. gen.}

SV befraktare
volume_up
{Gen comun}

1. general

befraktare
volume_up
shipper {substantiv}
Både transportörer och befraktare ansåg att den senaste studien från Global Insight höll hög kvalitet och att dess resultat grundades på omsorgsfulla efterforskningar.
Both carriers and shippers recognised that the most recent study by Global Insight was of a high standard and that its results were based on thorough research.
Det finns ett förslag att öppna ett forum för diskussioner, där inte bara rederier utan också befraktare och de andra intressenterna inom sektorn kan delta.
There is actually a proposal for the opening of discussion forums with participation not only by shipping lines but also by shippers and the other stakeholders in the sector.

2. Business

befraktare
volume_up
affreighter {substantiv}
befraktare
volume_up
charterer {substantiv}
Jag vill än en gång säga att det verkligen förefaller klokt att lägga ett straffrättsligt och finansiellt ansvar på fartygsägare, skeppsredare och befraktare.
Let me say once again that I think it would be very judicious to hold the ship owners and charterers liable both financially and under criminal law.
Jag uppmanar också kommissionen att sätta stopp för sammansvärjningar och intressekonflikter som kan finnas mellan ägare, befraktare, oljebolag och så vidare.
It also urges the Commission to put a stop to any collusion or conflict of interests that there may be with owners, charterers, oil companies, etc.
Det är också nödvändigt att undersöka hur man skall få de viktigaste ansvariga parterna, dvs. fartygsägare, befraktare, lastägare och klassificeringssällskap, att betala.
It is also necessary to look seriously at how to make the main parties responsible, shipowners, charterers, owners of cargoes and classification societies pay.

Exemple de folosire pentru "befraktare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishJag uppmanar också kommissionen att sätta stopp för sammansvärjningar och intressekonflikter som kan finnas mellan ägare, befraktare, oljebolag och så vidare.
It also urges the Commission to put a stop to any collusion or conflict of interests that there may be with owners, charterers, oil companies, etc.
SwedishJag vill än en gång säga att det verkligen förefaller klokt att lägga ett straffrättsligt och finansiellt ansvar på fartygsägare, skeppsredare och befraktare.
Let me say once again that I think it would be very judicious to hold the ship owners and charterers liable both financially and under criminal law.
SwedishBåde transportörer och befraktare ansåg att den senaste studien från Global Insight höll hög kvalitet och att dess resultat grundades på omsorgsfulla efterforskningar.
Both carriers and shippers recognised that the most recent study by Global Insight was of a high standard and that its results were based on thorough research.
SwedishVi måste verkligen sätta stopp för denna ström av oansvarighet, oansvariga befraktare, skeppsredare som är omöjliga att hitta och eftergivna certifieringssällskap.
It is absolutely essential to put an end to this floodtide of irresponsibility, irresponsible charterers, untraceable shipowners and lenient certification companies.
SwedishDet är också nödvändigt att undersöka hur man skall få de viktigaste ansvariga parterna, dvs. fartygsägare, befraktare, lastägare och klassificeringssällskap, att betala.
It is also necessary to look seriously at how to make the main parties responsible, shipowners, charterers, owners of cargoes and classification societies pay.
SwedishDet finns ett förslag att öppna ett forum för diskussioner, där inte bara rederier utan också befraktare och de andra intressenterna inom sektorn kan delta.
There is actually a proposal for the opening of discussion forums with participation not only by shipping lines but also by shippers and the other stakeholders in the sector.
SwedishMen dessa skrotfartyg åtnjuter en sorts skuldmedveten tolerans från vissa befraktare och vissa flaggstater, framför allt Turkiet, som ligger i topp på den svarta listan.
These floating dumps, however, are treated with a reprehensible tolerance by some shipping companies and some flag States, not least Turkey, which heads the blacklist.