SV befriade
volume_up
{participiu trecut}

befriade
volume_up
freed {perf.c.}
I augusti befriade Polisario den siste marockanske krigsfången.
In August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.
Det var kärleken till din mor som befriade svärdet, inte hatet till mig.
It was love of your mother that freed the sword, not hatred of me.
Därefter befriade sig kroaterna från nazismen med hjälp av en motståndsrörelse som var mycket militant.
Then the Croats, through a particularly militant anti-fascist resistance, freed themselves from Nazism.

Sinonime (în suedeză) pentru "befria":

befria

Exemple de folosire pentru "befriade" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishMen när vi blev befriade från det, blev vi på något sätt intresserade av andra.
But when we're relieved from that, we somehow then become interested in all the other beings.
SwedishÄr de befriade från att bli förföljda av Internationella brottmålsdomstolen?
Are they immune from prosecution by the International Criminal Court?
SwedishDenna åtgärd verkar för förhållanden mellan norr och söder som är befriade från varje form av dominans.
This approach would favour North-South relations without the element of domination.
SwedishAnmärkningsvärt nog är de flesta finansiella tjänster befriade från mervärdesskatt.
Remarkably, no VAT is levied on most financial services.
SwedishNi måste förstå att era ord befriade mig långt innan den fysiska hjälpen nådde fram till mig.
You must understand that your words delivered me well before physical help actually reached me.
Swedish Kan kommissionen också ge en överblick över de fossila bränslen som är befriade från mervärdesskatt?
 Can the Commission also provide an overview of fossil fuels on which no VAT is levied?
SwedishDen befriade oss från nazisterna omänsklighet och tyranni”.
It liberated us all from the inhumanity and tyranny of the Nazis.’
SwedishDe är befriade från kroppen, ni vet, på ett ganska bokstavligt sätt.
They're disembodied, you know, in a kind of literal way.
SwedishJag minns att jag då lyckades få några fångar befriade, så det finns verkligen en möjlighet.
I remember then I was also able to obtain the liberation of a few prisoners, so there is indeed a possibility.
SwedishDet är värre än så: för den befriade kurdiska delen av det urgamla tvåflodslandet är effekten katastrofal.
What is more, they are a complete disaster for the liberated Kurdish part of ancient Mesopotamia.
SwedishDet var Röda armén som befriade dem ur förintelselägren.
It was the Red Army that liberated the extermination camps.
SwedishTack för att du befriade mig, Valentin, men det är försent.
Thank you for freeing me, Valentin, but it's too late.
SwedishGenom att flygbolagen är befriade från bränsleskatt får de årligen 30 miljarder från EU:s skattebetalare.
As a result of their exemption from fuel tax, airlines receive EUR 30 billion per year from European taxpayers.
SwedishJag vill fästa er uppmärksamhet på att de under det nuvarande systemet är befriade från mervärdesskatt.
I would therefore like to draw the Council’ s attention to two aspects of the Commission proposal which I find need further consideration.
SwedishDet är början till pyramidspel som byggs upp i Schweiz, precis som det på sin tid fanns i de olika befriade länderna.
Switzerland is therefore building an investment pyramid in the same way as a number of former-Communist countries did some years ago.
SwedishHan befriade henne från artefakten.
SwedishSom tysk är jag tacksam mot alla dem som befriade oss från nationalsocialismen när vi olyckligtvis var ur stånd att själva kasta av oss dess ok.
Therefore, for the future, we need to have a complete knowledge of the history of Yalta and its consequences.
SwedishEtt sätt att se till att kvinnor blir befriade, har rättigheter och är medvetna om sina rättigheter är genom ett ordentligt utbildningssystem.
One of the ways to ensure that women are liberated, have rights and know their rights, is through a proper education system.
SwedishMed sin frigörelse befriade han ett land, skickade apartheid till historiens soptunna och ledde Sydafrika till att bli en demokrati för flera raser.
With his liberation, he liberated a country, sent apartheid to the dustbin of history and led South Africa to a multiracial democracy.
SwedishDen befriade gisslan och gripandet av Sankoh i går sätter inte stopp för konflikten, utan kan till och med bli föremål för ännu större oro.
The liberation of some of the hostages and the arrest yesterday of Sankoh do not put an end to this conflict, but rather they may be a cause for even greater concern.