Traducere suedeză-engleză pentru "dirigera"

SV

"dirigera" engleză traducere

SV dirigera
volume_up
[dirigerade|har dirigerat] {verb}

dirigera (dar şi: basa, ordna, kommendera, chefa)
Och sen började jag dirigera, och det slutade med att jag tog en magistersgrad vid Julliard School.
And then I started conducting, and I ended up doing my master's degree at the Juilliard School.
Jag finner det orimligt att Europaparlamentet, på det klåfingriga sätt som föreslås, ska dirigera de enskilda medlemsländernas social- och utbildningspolitik.
I feel that it is unreasonable for the European Parliament to direct the individual Member States' social and education policy in the intrusive way proposed.
EU skall självfallet dirigera denna politik, särskilt genom att genomföra regler och åtgärder för EU-harmonisering för samtliga medlemsstater.
The European Union should of course direct this policy. In particular, it should have control of the implementation of rules and European harmonisation measures incumbent on all Member States.
Jag vill därför uttrycka parlamentets tacksamhet till det berörda utskottet för dess försök att dirigera reformerna i riktning mot en avreglering av marknaden.
I would therefore like to express Parliament's gratitude to the committee concerned for its endeavours to direct reform in the direction of market liberalisation.
dirigera (dar şi: leda, anföra, föranleda, leva)

Sinonime (în suedeză) pentru "dirigera":

dirigera

Exemple de folosire pentru "dirigera" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDet finns situationer där det inte går att dirigera om på något enkelt sätt.
There are situations where it's not easily possible to set up redirects.
SwedishOch sen började jag dirigera, och det slutade med att jag tog en magistersgrad vid Julliard School.
And then I started conducting, and I ended up doing my master's degree at the Juilliard School.
SwedishMen man kan inte nå detta mål, genom att mer eller mindre spärra av ett land och dirigera trafiken till andra länder.
But this goal cannot be achieved by simply blocking off one country and diverting the traffic into others.
SwedishDetta är ett instrument som används av Europeiska investeringsbanken för att dirigera om lån till våra partnerländer.
The investment facility is a vehicle used by the European Investment Bank to divert loans to our partner countries.
SwedishJag anser att det inte kan ge särskilt mycket att bara ösa in resurser utan att ha en stat som kan styra, som kan dirigera det hela.
I believe that to merely pour out resources without having a State that can govern, that can orchestrate all of that, will not amount to very much.