Traducere suedeză-engleză pentru "efterkälken"

SV

"efterkälken" engleză traducere

SV efterkälken
volume_up
[exemplu]

efterkälken
Området för rättsliga och inrikesfrågor har hamnat på efterkälken.
This area of justice and home affairs and freedom has lagged far behind.
Uppgifter visar att vi hamnar alltmer på efterkälken på ett stort antal områden.
The facts show that we are falling further and further behind in a large number of areas.
Om vi utesluter skuldlättnad hamnar ett antal medlemsstater på efterkälken.
Excluding debt relief, a number of Member States are falling behind.

Exemple de folosire pentru "efterkälken" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishHistorien måste även kunna gå i förväg i stället för att ständigt hamna på efterkälken.
History should be able to also anticipate events, instead of always arriving late.
SwedishFöljden kan bli en ytterligare avfolkning av vissa områden som hamnat på efterkälken.
This may result in the further depopulation of certain disadvantaged areas.
SwedishOm allt det skulle ske, kolleger, så kan inte EU hamna på efterkälken.
I should like to echo the words of Commissioner Verheugen in this connection.
SwedishIrland håller på att komma på efterkälken i kampen mot klimatförändringarna.
Ireland is losing ground in this battle in relation to climate change.
SwedishOrsaken till att utbildningsmöjligheterna hamnat på efterkälken är inte bara givarnas fel.
The cause for the shortfall in educational facilities lies not only with the donors.
SwedishDetta visar hur mycket Europa har hamnat på efterkälken: skattebyn har blivit global.
This shows how outdated Europe is: the tax village is becoming global.
SwedishDen som inte tar hänsyn till det riskerar att hamna på efterkälken.
Those who do not take this into account, will be overtaken by these changes.
SwedishNär Kaufmann talar kommer de tyska mannarna på efterkälken.
Mr President, ladies and gentlemen, when Mrs Kaufmann spoke, the German team started to fall back.
SwedishSystemet verkar ha hamnat helt på efterkälken, det är gammalmodigt och uppmuntrar i sig till bedrägeri.
The system is totally out of date; it is oldfashioned and actually invites fraud.
SwedishIrland håller på att komma på efterkälken i kampen mot klimatförändringarna.
The profusion of extreme climate phenomena confirms that the effects of global warming are already being felt.
SwedishEU måste hjälpa dem som av något skäl hamnat på efterkälken att komma ikapp igen och expandera sin ekonomi.
It is vitally important that economic growth be equally spread around all European regions.
SwedishPå dynamiska marknader brukar standardiseringsprocessen komma på efterkälken i förhållande till teknikutvecklingen.
The use of open standards reduces both regulation and the number of competition cases.
SwedishEU:s industrier måste behålla ledarskapet på nyckelområdena och får inte hamna på efterkälken.
European industry ought to maintain its leadership in key sectors and not find itself bringing up the rear.
SwedishDen politiska, ekonomiska och sociala situationen för kvinnor i Balkanstaterna har hamnat på efterkälken.
The political, economic, and social context of the situation of women in the Balkan states is lagging.
SwedishMen under tiden kommer det polisiära samarbete som måste till för att bekämpa kriminaliteten på efterkälken.
At the same time, police cooperation, which is essential in the battle against crime, is pitifully inadequate.
SwedishDetta bör också fungera som ett incitament för grannländer som av olika skäl hamnat på efterkälken på vägen mot EU-medlemskap.
The possible secession of Montenegro must not have a negative impact on negotiations with Serbia.
SwedishNu blir det hängande litet på efterkälken.
At the moment, it is just tacked on at the end.
SwedishDet kommer att komplettera medlemsstaternas ansträngningar och uppmuntra de medlemsstater som kommit på efterkälken att göra mer.
It will complement efforts by Member States and will encourage the laggardly Member States to do more.
SwedishMen jag anser att vi inte bör hamna på efterkälken.
SwedishNästa gång måste allt göras för att skynda på processen, annars hamnar programmet på efterkälken gentemot verkligheten.
The next time, everything possible must be done to accelerate the process, otherwise the programme will be overtaken by events.